Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Anulowanie darowizny mieszkania synowi za pobicie

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 24-05-2019

3 lata temu podarowałem notarialnie mojemu synowi 3 mieszkania i udział w gruntach rolnych. W ostatnią niedzielę zostałem przez niego pobity. Mam protokół z obdukcji lekarza sądowego. Czy mogę anulować akty darowizny mieszkania?

Katarzyna Bereda

»Wybrane opinie klientów

Jestem Bardzo zadowolona z usługi prawniczej online. Mogłam na odległość znaleźć odpowiedzi na moje wątpliwości i pytania dotyczącej mojej sprawy. Zadałam zawsze dodatkowe pytania, i na czas otrzymałam odpowiedz. Bardzo mi ten Portal pomógł. 
Henryka
Odpowiedź profesjonalna aczkolwiek łatwa do zrozumienia, rychła i bardzo satysfakcjonująca. Z pewnością będę jeszcze korzystać z waszej pomocy 
Agnieszka
Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy

Zgodnie z treścią art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego rzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zgodnie natomiast z art. 898 § 1 darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Niewdzięczność może być stwierdzona dopiero po uwzględnieniu całokształtu okoliczności dotyczących zarówno obdarowanego, jak i darczyńcy (tak: wyrok SN z 4.2.2005 r., sygn. akt I CK 571/04, Legalis). Sposób rozumienia niewdzięczności jako przesłanki zastosowania art. 898 koresponduje z potocznym znaczeniem tego słowa. W potocznym języku niewdzięczność jest rozumiana jako brak poczucia do jakichkolwiek zobowiązań moralnych względem osób, które udzieliły pomocy lub w inny sposób okazały dobro [por. Mały słownik języka polskiego (red. E. Sobol), Warszawa 1996, s. 505–506 (hasła: niewdzięczność i niewdzięczny)]. W konsekwencji należy uznać, że dla oceny, czy w konkretnej sytuacji mamy do czynienia z niewdzięcznością relewantną w świetle art. 898, istotne znaczenie powinno mieć nie tylko samo zachowanie obdarowanego, lecz także zachowanie darczyńcy po wykonaniu darowizny. Zachowanie darczyńcy może mieć istotne znaczenie dla stwierdzenia istnienia przesłanki niewdzięczności, w szczególności wtedy, gdy darczyńca prowokuje obdarowanego do określonych zachowań, które stanowią następnie faktyczną podstawę dla odwołania darowizny (tak: orzeczenie SN z 2.3.1948 r., sygn. akt Kr. C 42/48, PiP 1948, Nr 7, s. 136) albo wyraża na nie zgodę (tak orzeczenie SN z 10.2.1938 r., sygn. akt C II 2054/37, OSP 1938, N 10–12, poz. 512, s. 540, w którym stwierdzono, że nie uzasadnia odwołania darowizny cudzołóstwo popełniane przez obdarowanego za zgodą żony – darczyńcy). Przy dokonywaniu oceny, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z niewdzięcznością obdarowanego, nie można abstrahować od przyczyn konfliktu istniejącego między darczyńcą i obdarowanym (tak: wyrok SN z 28.10.1998 r., sygn. akt I CKN 471/97, Legalis).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Od dnia odwołania darowizny wykonanej obdarowany jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu darowizny zgodnie z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu. Obdarowany jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu darowizny w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jego wartości. Obowiązek zwrotu przedmiotu darowizny nie powstanie w wyniku jej odwołania, gdy obdarowany zużył lub utracił przedmiot świadczenia spełnionego przez darczyńcę w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbycie się korzyści lub jej zużycie nastąpiło po zdarzeniu, które uzasadniało odwołanie darowizny. Zgodnie bowiem z art. 898 § 2 zd. 2 w zw. z art. 409 Kodeksu cywilnego gdy obdarowany wyzbył się korzyści uzyskanej w wyniku spełnienia świadczenia przez darczyńcę lub zużył ją po dniu, w którym miało miejsce zdarzenie uzasadniające odwołanie darowizny, jest on zobowiązany do zwrotu korzyści w naturze lub zwrotu jej wartości niezależnie od tego, czy jest aktualnie wzbogacony.

Mając także na uwadze art. 899 § 1 darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Z uwagi na powyższe, a także bardzo naganne zachowanie Pana syna, jak najbardziej jest Pan uprawniony do odwołania darowizny. Z przedstawionych okoliczności rozumiem, że darowizna jest już wykonana. Zgodnie z art. 900 odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Z art. 900 wynika, że odwołanie darowizny powinno nastąpić w zwykłej formie pisemnej, bez względu na fakt, czy przedmiotem świadczenia jest rzecz ruchoma, czy nieruchomość (L. Stecki, Umowa, s. 190). Odwołanie darowizny skutkuje z chwilą, gdy zostanie ono złożone przez uprawnioną osobę wobec obdarowanego, a zatem z chwilą, gdy oświadczenie o odwołaniu darowizny dojdzie do obdarowanego w taki sposób, że będzie on mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61).

Z uwagi na to powinien Pan złożyć synowi pisemne oświadczenie o odwołaniu darowizny, powołując się na niniejsze zdarzenie. Gdy syn nie będzie chciał zgodzić się zwrócić przedmiotu darowizny, konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu. Jednak z uwagi na charakter zachowania syna oraz dowód, który posiada Pan z przeprowadzonej obdukcji, jak najbardziej może Pan skorzystać z ww. uprawnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy wierzyciele mogą żądać ode mnie spłaty długów dożywotnika?

Jestem właścicielem nieruchomości na mocy notarialnej umowy dożywocia. Niedawno dowiedziałem się, że dożywotnik ma długi. Dodam, że jest on dla mnie...

Umieszczenie dożywotnika w domu pomocy społecznej

Czy umowa dożywocia wyklucza umieszczenie dożywotnika w domu pomocy społecznej?

Jaki sposób przekazania mieszkania jest najlepszy?

Mąż chce przekazać mi mieszkanie, które jest jego własnością, tak abym w razie jego śmierci mogła nadal w nim mieszkać. Problem jest w tym,...

Odstąpienie ziemi przez ciocię - jak najlepiej to zrobić?

Moja babcia wiele lat temu przepisała ziemie na jedno z 3 dzieci (na moją ciocię). Ciocia miała męża i 3 dzieci. Na dzień dzisiejszy ciocia chce mi...

Sprzedaż mieszkania z dożywotnim zamieszkaniem

Matka zapisała mi mieszkanie w akcie darowizny, zaznaczając prawo do dożywotniego zamieszkania jej w tym mieszkaniu. Jest po udarze i jest...

Zabezpieczenie prawa do zamieszkiwania mężowi, którego dziecko nie akceptuje

Jak mogę wymeldować córkę z mieszkania, które jest moją własnością? Ona mieszka ze swoim mężem w domu jednorodzinnym, którego jest...

Ustalenie wynagrodzenia za służebność mieszkania

Czy wysokość wynagrodzenia za odpłatną służebność mieszkania może być dobrowolnie ustalona w kontekście podatku PCC? Czy jednorazowa kwota 10 000...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »