Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brat posiada służebność mieszkania - jak ją obejść?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 23-02-2015

Rodzice kilka lat temu przepisali mi dom w zamian za służebność dla siebie i dla mojego niepełnosprawnego brata. Tata zmarł 2 lata temu, mama zrzekła się służebności u notariusza. Brat jednak jest ubezwłasnowolniony. Nie mogę nic za niego zrobić, a on sam także nie ma takiej możliwości. Oczywiście chcę dalej się nim opiekować i zapewniać mieszkanie, ale potrzebuję zastawić dom, żeby dokupić pole rolne i móc się utrzymywać (banki nie chcą brać w hipotekę nieruchomości ze służebnością). Jak obejść służebność brata? Może wyjściem jest renta dla niego? Brat jest bardzo chory psychicznie, nie ma z nim kontaktu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie służebność osobista wygasa w szczególności:

  • wskutek zrzeczenia się uprawnionego,
  • wskutek nabycia własności nieruchomości przez uprawnionego,
  • wskutek niewykonywania przez 10 lat (art. 293 w związku z art. 297 Kodeksu cywilnego – w skrócie K.c.),
  • wskutek śmierci uprawnionego (art. 299 K.c.).

Ponadto, jeżeli uprawniony z tytułu służebności dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości może żądać zamiany służebności na rentę (art. 303 K.c.).

Z pytania nie wynika, aby zachodził jeden z wyżej wymienionych przypadków wobec niepełnosprawnego i ubezwłasnowolnionego brata. Kwestia służebności mamy i taty jest rozwiązana.

Moim zdaniem jedynie może się Pan domagać przed sądem zniesienia służebności mieszkania w oparciu o przepis art. 294 K.c. w związku z art. 297 K.c.

Art. 297 K.c. nakazuje do służebności osobistych stosować odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Zgodnie natomiast z art. 294 K.c. właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności za wynagrodzeniem na rzecz uprawnionego, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest ona już niezbędna samemu uprawnionemu.

Ale konieczne będzie zapewnienie bratu innego zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych. Dopóki bowiem mieszka w tym mieszkaniu, trudno mówić, że służebność utraciła dla niego znaczenie.

Potrzebne będzie także ustanowienie kuratora, który w imieniu brata będzie występował.

Powiem szczerze, że trudno będzie pozbawić niepełnosprawnego i ubezwłasnowolnionego brata tej służebności. Niezwykle trudno.

W zamian za rentę można pozbyć się dożywocia, tu za wynagrodzeniem znieść służebność, ale tylko, gdy nie ma już znaczenia dla brata. Gdyby mieszkał w ośrodku – owszem, ale dopóki mieszka na co dzień w tym mieszkaniu – nisko oceniam szanse takiego zabiegu.

Jeśli stan psychiczny brata jest taki, jak Pan opisuje – jest Pan bez szans na zniesienie ubezwłasnowolnienia. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Służebność osobista a umowa użyczenia

25 lat temu ówczesny mąż otrzymał darowiznę domu ze służebnością dla matki. 10 lat później włączył tę darowiznę do wspólnoty majątkowej...

 

Śmierć właściciela nieruchomości

Moja żona była właścicielką nieruchomości, na której ustanowiła dożywotnią nieodpłatną służebność mieszkania dla swoich rodziców. Żona miesiąc...

 

Realizowanie umowy dożywocia

Zastanawiamy się nad zakupem domu, który obecny właściciel otrzymał w zamian za dożywotnią opiekę (zapis w księdze wieczystej) nad babcią. Osoba...

 

Wymeldowanie podczas przerwy w wykonywaniu służebności

W akcie notarialnym mam zapisaną służebność mieszkania. Od pewnego czasu jednak nie mieszkałam w domu należącym do siostry, ale teraz chciałabym tam...

 

Wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego

Przed 4 laty rodzice zapisali mnie – swojej córce aktem notarialnym dom, równocześnie ustanawiając na swoją rzecz służebność mieszkania (dwa pokoje)...

 

Służebność mieszkania po rozstaniu

Dwa lata temu mąż u notariusza ustanowił na moją rzecz służebność części swojego mieszkania (prawo do jednego pokoju z dostępem do kuchni...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »