Kategoria: Służebność gruntowa

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogło dojść do zasiedzenia terenu na którym są rury kanalizacyjne?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 22-04-2019

Na terenie mojej posesji przebiegają rury kanalizacyjne. Dwa miesiące temu wystąpiłem z pismem do wodociągów o ustanowienie służebności przesyłu. W odpowiedzi otrzymałem pismo, że spółka nabyła prawo do tego terenu w drodze zasiedzenia. Moim zdaniem zasiedzenie mogło nastąpić dopiero 1.02.2019 r., gdyż przed dniem 1.02.1989 r. właścicielem był Skarb Państwa. Czy mogło dojść do zasiedzenia terenu na którym są rury kanalizacyjne, jak twierdzi spółka?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Profesjonalna porada
Maria
Pierwszy kontakt jakiś czas temu, a teraz był kolejny kontakt i porada równie profesjonalna.
Zdzisław, 42 lata, technik mechanik
Wyczerpująca odpowiedz, ocena jak najwyższa.
Wojciech
Usługa została wykonana na piątkę.Napewno będę jeszcze korzystać z usług tej firmy.
Krystyna
Obszerność i profesjonalizm odpowiedzi
Krzysztof, 28 lat, logistyk

Odpowiadając na Pana pytanie wyjaśniam, że w wyroku z dnia 9 grudnia 2009 r. wydanym w sprawie IV CSK 291/2009, Sąd Najwyższy stwierdził, że przedsiębiorstwa państwowego nie można uznać w okresie do 1 lutego 1989 r. za samoistnego posiadacza nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności gruntowej.

Na bazie m.in. tego wyroku okres do 1989 r. nie może być wliczany do okresu zasiedzenia przez przedsiębiorstwo państwowe, gdyż do tego czasu wszystko było własnością Skarbu Państwa, zatem i posiadanie było wykonywane na jego rzecz, a zakład sprawował tylko zarząd, a więc nie był właścicielem urządzeń.

Taka jest ogólna zasada, że 1 luty 1989 r. jest tą datą graniczną.

Aczkolwiek z kolei w uchwale z dnia 22 października 2009 r., III CZP 70/2009 Sąd wskazał, że korzystanie przez przedsiębiorstwo państwowe z nieruchomości w sposób odpowiadający treści służebności gruntowej, prowadzące do zasiedzenia służebności gruntowej przed dniem 1 lutego 1989 r., stanowiło podstawę do nabycia tej służebności przez Skarb Państwa.

Przyjmując wersję bardziej optymistyczną, a więc 1 lutego 1989 r., 30-letni okres zasiedzenia rzeczywiście upłynął z dniem 1 lutego 2019 r.

Okres zasiedzenia, co do zasady upłynął, jeżeli nie nastąpiło przerwanie biegu terminu zasiedzenia – do przerwania biegu terminu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o przerwaniu biegu przedawnienia (tak art. 175 Kodeksu cywilnego).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie natomiast z art. 123 § 1 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji.

Jeżeli zatem nie został przerwany bieg terminu przedawnienia np. przez pozew o usunięcie urządzenia, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o ustanowienie służebności przed datą 1 lutego 2019 r. to przykro mi, ale rzeczywiście do zasiedzenia mogło dojść.

Samo wezwanie do ustanowienia służebności nie przerywa biegu terminu zasiedzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »