Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogło dojść do zasiedzenia terenu na którym są rury kanalizacyjne?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 22-04-2019

Na terenie mojej posesji przebiegają rury kanalizacyjne. Dwa miesiące temu wystąpiłem z pismem do wodociągów o ustanowienie służebności przesyłu. W odpowiedzi otrzymałem pismo, że spółka nabyła prawo do tego terenu w drodze zasiedzenia. Moim zdaniem zasiedzenie mogło nastąpić dopiero 1.02.2019 r., gdyż przed dniem 1.02.1989 r. właścicielem był Skarb Państwa. Czy mogło dojść do zasiedzenia terenu na którym są rury kanalizacyjne, jak twierdzi spółka?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie wyjaśniam, że w wyroku z dnia 9 grudnia 2009 r. wydanym w sprawie IV CSK 291/2009, Sąd Najwyższy stwierdził, że przedsiębiorstwa państwowego nie można uznać w okresie do 1 lutego 1989 r. za samoistnego posiadacza nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności gruntowej.

Na bazie m.in. tego wyroku okres do 1989 r. nie może być wliczany do okresu zasiedzenia przez przedsiębiorstwo państwowe, gdyż do tego czasu wszystko było własnością Skarbu Państwa, zatem i posiadanie było wykonywane na jego rzecz, a zakład sprawował tylko zarząd, a więc nie był właścicielem urządzeń.

Taka jest ogólna zasada, że 1 luty 1989 r. jest tą datą graniczną.

Aczkolwiek z kolei w uchwale z dnia 22 października 2009 r., III CZP 70/2009 Sąd wskazał, że korzystanie przez przedsiębiorstwo państwowe z nieruchomości w sposób odpowiadający treści służebności gruntowej, prowadzące do zasiedzenia służebności gruntowej przed dniem 1 lutego 1989 r., stanowiło podstawę do nabycia tej służebności przez Skarb Państwa.

Przyjmując wersję bardziej optymistyczną, a więc 1 lutego 1989 r., 30-letni okres zasiedzenia rzeczywiście upłynął z dniem 1 lutego 2019 r.

Okres zasiedzenia, co do zasady upłynął, jeżeli nie nastąpiło przerwanie biegu terminu zasiedzenia – do przerwania biegu terminu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o przerwaniu biegu przedawnienia (tak art. 175 Kodeksu cywilnego).

Zgodnie natomiast z art. 123 § 1 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji.

Jeżeli zatem nie został przerwany bieg terminu przedawnienia np. przez pozew o usunięcie urządzenia, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o ustanowienie służebności przed datą 1 lutego 2019 r. to przykro mi, ale rzeczywiście do zasiedzenia mogło dojść.

Samo wezwanie do ustanowienia służebności nie przerywa biegu terminu zasiedzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Wymiana rury wodociągowej w remontowanej drodze służebnej, kto płaci?

Mam problem z rozliczeniem kosztów wymiany głównej rury wodociągowej, która przebiega pod remontowaną drogą służebną. Ten odcinek wodociągu jest...

 

Ustna umowa użyczenia prawa przechodu

Mam działkę budowlaną, która nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Jestem także współwłaścicielem działki drogowej stanowiącej drogę...

 

Odmowa na przyłączenie wodociągu i energii dla sąsiednich działek

Przez teren moich trzech działek biegnie wodociąg, oczywiście przez działki sąsiadujące z moją biegnie w pasie drogowym (ta sama strona ulicy)....

 

Parkowanie aut na szlaku służebnym

Jestem właścicielem nieruchomości z domem jednorodzinnym. Wjazd na posesję jest z drogi wewnętrznej służącej za dojazd do kilku posesji...

 

Usunięcie drzew z drogi koniecznej bez zgody właściciela

Minęły 3 lata od czasu, gdy sąd w postanowieniu ustanowił służebność przechodu i przejazdu do działki, gdzie mieszkam. Są odpowiednie wpisy...

 

Jak pozbyć się światłowodu z działki?

W 2000 r. tato przekazał mi aktem notarialnym gospodarstwo rolne. W 2011 r. na mój wniosek został zatwierdzony podział nieruchomości na mniejsze działki....

 

Problem z doprowadzeniem instalacji drogą prywatną, zakres służebności

Kupiłem działkę budowlaną ze służebnością przechodu i przejazdu. Człowiek, który mi ją sprzedał, kupił ją w takim samym stanie od...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »