Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy musimy wpisywać służebność mieszkania dla teściów?

Autor: Eliza Rumowska

Interesuje mnie zagadnienie służebności mieszkania. Mieszkamy razem z żona w domu jednorodzinnym, którego jesteśmy wyłącznymi właścicielami. Od kilu lat mieszają z nami rodzice żony. Aktualnie domagają się ustanowienia w księdze wieczystej wpisu dożywocia mieszkania w tym domu. Proszę o poradę, czy jest to możliwe i czy jest wymagana zgoda obu małżonków. Dodam, że nieco pomagali nam w budowie, działkę kupiliśmy sami.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Klasyką praktyki i ustanawiania wszelkiego rodzaju dożywotnych (osobistych) służebności, w tym służebności mieszkaniowej, jest sytuacja, gdy darczyńcy wyzbywają się swego majątku, a obdarowani w zamian ustanawiają na ich rzecz dożywotnią służebność.

Jeżeli więc tak się nie stało, jak wynika z opisu sprawy, to teściowie nie mają takiego roszczenia, nawet jeżeli mają udokumentowany wkład w remont czy budowę. Ich roszczenie wówczas ogranicza się do zwrotu nakładów. Kodeks cywilny o służebności mieszkania stanowi jedynie:

„Art. 301. [Służebność mieszkania]

§ 1. Mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności.

§ 2. Można się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi.

Art. 302. [Odpowiednie stosowanie przepisów o użytkowaniu]

§ 1. Mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku.

§ 2. Do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne”.

Takie standardowe regulacje nie dają teściom żadnych roszczeń. Ustanowienie służebności w opisanej sprawie jest wyłącznie kwestią dobrej woli Pana i żony jako współwłaścicieli. Z racji pokrewieństwa – także takie roszczenie teściom nie przysługuje jako rodzicom żony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl