Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy prawo przejazdu ustanowione między dwoma działkami obejmuje działkę trzecią?

Monika Wycykał • Opublikowane: 26-06-2017

Działki A, B i C są usytuowane wzdłuż jednej linii, jedna obok drugiej, w szeregu. Działka A jest obciążona nieodpłatną służebnością gruntową przejścia i przejazdu na rzecz działki B (ale nie na rzecz działki C). Działka B jest obciążona nieodpłatną służebnością gruntową przejścia i przejazdu na rzecz działki C. Obie służebności są wpisane do ksiąg wieczystych. Czy w tej sytuacji właściciel (użytkownik) działki C może przechodzić i przejeżdżać przez działkę A?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie związane ze służebnościami gruntowymi regulują przepisy art. 285-296 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 380, z późn. zm. dalej „K.c.”). Definicję służebności gruntowej oraz określenie jej celów zawiera art. 285 K.c.:

„§ 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części”.

Jak wynika z powyższych przepisów, służebność gruntowa łączy 2 nieruchomości:

  1. nieruchomość władnącą — należy do właściciela, który korzysta ze służebności;
  2. nieruchomość obciążoną — należy do właściciela, który musi znosić służebność na swoim gruncie.

Oznacza to, że obie nieruchomości muszą być ściśle oznaczone, a sam stosunek służebności — jasno określony, tym bardziej, że dla nieruchomości władnącej powoduje ona zwiększenie użyteczności, natomiast dla nieruchomości obciążonej wiąże się z pewnymi ograniczeniami w wykonywaniu prawa własności; z tego też powodu ograniczone prawo rzeczowe, o którym mówimy, musi być ujawnione w księdze wieczystej. Jeżeli zatem, zgodnie z postawionym pytaniem, na nieruchomości A została ustanowiona służebność wyłącznie na rzecz nieruchomości B, to służebność ta nie rozciąga się na nieruchomość C — dopóki nie zostanie ustanowione odrębne ograniczone prawo rzeczowe na rzecz nieruchomości C.

Warto w tym miejscu wskazać inny istotny przepis prawa cywilnego: każdy właściciel nieruchomości, który jest pozbawiony dostępu do drogi publicznej, może jednostronnie zażądać ustanowienia służebności tak zwanej drogi koniecznej dla siebie. Mówi o tym art. 145 K.c.:

„§ 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między zainteresowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy”.

Tym samym właściciel nieruchomości C może domagać się sądowego „zmuszenia” właściciela nieruchomości A do ustanowienia tej służebności, z zastrzeżeniem, że z tytułu przeprowadzenia drogi koniecznej przysługuje stosowne wynagrodzenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki