Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Korzystanie z dawnej służebności drogi użyczonej przez sąsiada?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 24-10-2016

Przy zakupie działki w akcie notarialnym zapisano użyczenie drogi do przejścia i przejazdu przez działkę sprzedawcy. Po kilku latach inny sąsiad udostępnił mi dojazd do mojej działki – jest krótszy. Czy mam prawo do korzystania z zapisanego w akcie notarialnym przejścia dzięki dawnej uprzejmości sąsiada?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do Kodeksu cywilnego:

„Art. 285. § 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części”.

Taki zapis w akcie notarialnym powinien być traktowany jako ustanowienie służebności dla Pana nieruchomości. Ma Pan prawo korzystać z działki sąsiada w skreślony sposób – w tym przypadku jest to prawo przejazdu i przejścia przez działkę sąsiada.

Nie pisze Pan, od kiedy ma Pan to prawo oraz od kiedy nie wykonuje Pan tego prawa z uwagi na to, że uzyskał Pan przejazd i przejście przez nieruchomość innego sąsiada (i jest to łatwiejsze).

Co do zasady – służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.

O ile nie korzysta Pan z ze służebności pierwszego sąsiada przez ponad 10 lat, o tyle służebność ta wygasła.

Ustawodawca przyjął, że niekorzystanie ze służebności gruntowej przez lat w ogóle oznacza wygaśnięcie takiej służebności. Służebność (w takiej sytuacji) wygasa z mocy prawa (podobnie do zmiany właściciela wskutek zasiedzenia), ale w praktyce prawnej bardzo ważne jest formalne załatwienie sprawy.

Przez czas, który minął od ustanowienia służebności, mogło dojść do istotnych zmian – np. do wybudowania nowych dróg (zwłaszcza dróg publicznych), albo jak u Pana ustanowienia służebności z innej nieruchomości. W takiej sytuacji należy liczyć się ze zmianami – np. w przebiegu drogi prywatnej przez cudzy grunt.

Wygaśnięcie służebności to nie jedyna okoliczność, którą trzeba brać pod uwagę. Artykuł 294 K.c. brzmi: „właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej”. Ten przepis mógłby przyczynić się do zażądania przez właściciela nieruchomości obciążonej, by sąd zniósł służebność – z uwagi na wynagrodzenie (na Pana rzecz) właścicielowi tamtego gruntu może się bardziej opłacać poczekać na wygaśnięcie służebności. Samo niewykonywanie przez Pana związanych z daną służebnością uprawnień może uzasadniać wystąpienie przez właściciela nieruchomości obciążonej zniesienia (i to bez wynagrodzenia) owej służebności. Ma to związek z treścią artykułu 295 K.c.: „jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia”. W ewentualnym sporze prawnym powinien Pan przedstawiać racje na poparcie swego stanowiska (przeciwko zniesieniu służebności albo przeciwko ograniczeniu zakresu służebności) oraz wskazywać dowody na ich poparcie.

O ile jednak nie upłynęło 10 lat niekorzystania (niewykonywania służebności przez Pana), nadal ma Pan prawo z niej korzystać.

Fakt, iż korzysta Pan z innej służebności przejazdu i przechodu, w istniejącej sytuacji nie wpływa na prawo do wzmiankowania pierwszej służebności.

Musi Pan jednak liczyć się z tym, że pierwszy sąsiad uzna, iż ustanowiona przez niego służebność utraciła dla Pana nieruchomości wszelkie znaczenie, i może zażądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Bezprawne korzystanie z działki bez ustanowionej służebności

Bezprawne korzystanie z działki bez ustanowionej służebności

Od kilku lat jestem posiadaczem działki z założoną księgą wieczystą (bez służebności). Przez moją działkę sąsiedzi zrobili sobie przejazd...

Służebność gruntowa i jej anulowanie

Służebność gruntowa i jej anulowanie

Czy służebność gruntowa przechodzi automatycznie na kolejnego właściciela działki, z ojca na syna po darowiźnie działki? Czy istnieje możliwość...

Notariusz i zniesienie służebności

Jak znieść służebność z części gruntu i czy może to zrobić notariusz?

 

Przejazd samochodów ciężarowych przez moją działkę

Czy właściciel działki (dokładnie jego syn) posiadający służebność przechodu i przejazdu ma prawo bez zgody właściciela działki obciążonej...

 

Działka bez dojścia i dojazdu

Jestem właścicielką domku letniskowego. W planie zagospodarowania przestrzennego jest zapis, iż ciągi piesze są wspólne. Po zmianie właścicieli stało...

 

Przyłączenie sąsiada do wodociągu poprzez moje przyłącze na jego gruncie

Moi rodzice przed wielu laty założyli przyłącze wodociągowe, niestety, umiejscowione na działce sąsiada. Po ich śmierci zostałam właścicielką posesji....

 

Jak przenieść wodomierz sąsiadów z ujściem wody z działki?

Jak przenieść wodomierz sąsiadów z ujściem wody z działki?

Jestem współwłaścicielem nieruchomości, na której znajduje się wodomierz sąsiadów wraz z ujściem wody. Co do tego urządzenia w 1994 r. została...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »