Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Korzystanie z dawnej służebności drogi użyczonej przez sąsiada?

Autor: Bogusław Nowakowski

Przy zakupie działki w akcie notarialnym zapisano użyczenie drogi do przejścia i przejazdu przez działkę sprzedawcy. Po kilku latach inny sąsiad udostępnił mi dojazd do mojej działki – jest krótszy. Czy mam prawo do korzystania z zapisanego w akcie notarialnym przejścia dzięki dawnej uprzejmości sąsiada?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do Kodeksu cywilnego:

„Art. 285. § 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części”.

Taki zapis w akcie notarialnym powinien być traktowany jako ustanowienie służebności dla Pana nieruchomości. Ma Pan prawo korzystać z działki sąsiada w skreślony sposób – w tym przypadku jest to prawo przejazdu i przejścia przez działkę sąsiada.

Nie pisze Pan, od kiedy ma Pan to prawo oraz od kiedy nie wykonuje Pan tego prawa z uwagi na to, że uzyskał Pan przejazd i przejście przez nieruchomość innego sąsiada (i jest to łatwiejsze).

Co do zasady – służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.

O ile nie korzysta Pan z ze służebności pierwszego sąsiada przez ponad 10 lat, o tyle służebność ta wygasła.

Ustawodawca przyjął, że niekorzystanie ze służebności gruntowej przez lat w ogóle oznacza wygaśnięcie takiej służebności. Służebność (w takiej sytuacji) wygasa z mocy prawa (podobnie do zmiany właściciela wskutek zasiedzenia), ale w praktyce prawnej bardzo ważne jest formalne załatwienie sprawy.

Przez czas, który minął od ustanowienia służebności, mogło dojść do istotnych zmian – np. do wybudowania nowych dróg (zwłaszcza dróg publicznych), albo jak u Pana ustanowienia służebności z innej nieruchomości. W takiej sytuacji należy liczyć się ze zmianami – np. w przebiegu drogi prywatnej przez cudzy grunt.

Wygaśnięcie służebności to nie jedyna okoliczność, którą trzeba brać pod uwagę. Artykuł 294 K.c. brzmi: „właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej”. Ten przepis mógłby przyczynić się do zażądania przez właściciela nieruchomości obciążonej, by sąd zniósł służebność – z uwagi na wynagrodzenie (na Pana rzecz) właścicielowi tamtego gruntu może się bardziej opłacać poczekać na wygaśnięcie służebności. Samo niewykonywanie przez Pana związanych z daną służebnością uprawnień może uzasadniać wystąpienie przez właściciela nieruchomości obciążonej zniesienia (i to bez wynagrodzenia) owej służebności. Ma to związek z treścią artykułu 295 K.c.: „jeżeli służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia”. W ewentualnym sporze prawnym powinien Pan przedstawiać racje na poparcie swego stanowiska (przeciwko zniesieniu służebności albo przeciwko ograniczeniu zakresu służebności) oraz wskazywać dowody na ich poparcie.

O ile jednak nie upłynęło 10 lat niekorzystania (niewykonywania służebności przez Pana), nadal ma Pan prawo z niej korzystać.

Fakt, iż korzysta Pan z innej służebności przejazdu i przechodu, w istniejącej sytuacji nie wpływa na prawo do wzmiankowania pierwszej służebności.

Musi Pan jednak liczyć się z tym, że pierwszy sąsiad uzna, iż ustanowiona przez niego służebność utraciła dla Pana nieruchomości wszelkie znaczenie, i może zażądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl