Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy możliwe jest unieważnienie zasiedzenia dojazdu?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 13-11-2014

Postanowieniem sądu z 2000 r. określono nabycie przez nas służebności przejazdu i przechodu na drodze należącej do sąsiadów (wyrok w załączniku). Nabycie nastąpiło przez zasiedzenie. Nowi właściciele działki twierdzą, że mogą nas nie dopuścić do drogi, ponieważ nie ma o zasiedzeniu informacji w księgach wieczystych. Czy mają rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej. Rozstrzygając o istocie spornego stosunku prawnego, wyrok – podobnie jak i postanowienie w postępowaniu nieprocesowym, które rozstrzyga o istocie stosunku prawnego – stwarza określoną sytuację prawną, którą należy brać pod uwagę.

Tak się dzieje z posiadanym przez was postanowieniem o stwierdzeniu zasiedzenia służebności. Jeśli cały czas korzysta Pani z tej służebności, nikt tego nie może podważyć.

Wpis do księgi wieczystej będzie miał jedynie charakter deklaratywny (to nie wpis do księgi powoduje powstanie stosunku prawnego w postaci służebności drogowej, lecz ją tylko potwierdza, ponieważ sama służebność powstaje w tym przypadku jedynie na mocy umowy stron). Służebność może funkcjonować pozaksięgowo i w rzeczywistości nikt nie ma obowiązku ujawniania istniejących służebności w księdze wieczystej.

Należy jednak pamiętać, że istnieje coś takiego jak rękojmia wiary publicznej, oznacza to, że to, co figuruje w księdze, jest zgodne ze stanem faktycznym.

Wpis służebności do księgi będzie więc niezbitym dowodem wobec osób trzecich na istnienie takiej służebności.

Jeżeli do ustanowienia służebności dochodzi na mocy postanowienia sądu wydanego w postępowaniu nieprocesowym, sąd ustanawiający służebność drogi koniecznej nie ma obowiązku zawiadomienia o tym właściwego wydziału prowadzącego księgi wieczyste.

Aby ujawniono służebność w księdze, należy wystąpić z inicjatywą i zwrócić się o wpis na podstawie wydanego przez sąd postanowienia.

Uprawniony do złożenia wniosku do księgi wieczystej jest także uprawniony ze służebności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Droga konieczna na ogrodzonej działce

Jestem właścicielem działki rekreacyjnej na terenie składającym się z samych takich działek. Inny właściciel wystąpił o wyznaczenie drogi...

 

Służebność przejazdu a budowa drogi

Kupiłem działkę budowlaną i w akcie notarialnym mam zapisaną nieodpłatną służebność przejazdu przez działki sąsiadów. Działki są...

 

Ustanowienie służebności przejazdu

Posiadam działkę budowlaną do której sąd ustalił drogę konieczną poprzez ustanowienie służebności przez działkę sąsiada, która przylega do drogi...

 

Odszkodowanie za zajęcie działek pod budowę drogi

Dwadzieścia lat temu dwie działki mojego ojca zajęto pod budowę drogi. Po śmierci taty przejąłem jego nieruchomości, w 2008 r. wypłacono mi...

 

Czy można zmusić kogoś do umożliwienia przejazdu?

Jestem właścicielem działki z wyjazdem na drogę główną. Sąsiednia działka (A) nie ma takiego wyjazdu. Działka B jest położona z tyłu działki...

 

Forma ustalenia służebności drogi koniecznej

Właściciel działki (spółka z o.o.) chce zawrzeć umowę notarialną o służebność drogi koniecznej ze spółdzielnią – właścicielem...

 

Kto płaci za wybudowanie nowej drogi?

Kupiłam kilka lat temu działkę budowlaną wraz z ustanowioną służebnością dojazdu do niej. Podobnie zrobiło kilka innych osób i powstało małe...

 

Brama wjazdowa do drogi dojazdowej

Posiadam prawo bezpłatnego używania drogi (służebność w KW). Sąsiadka, która jest właścicielką działki z drogą, ma bramę na jej początku....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »