Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy przyjąć propozycję zapłaty operatora przesyłowego?

Eliza Rumowska • Opublikowane: 22-02-2016

Przez moją działkę rolną przebiega stary gazociąg około 250 m, obok którego planowana jest budowa nowego. Znacząco obniża to wartość działki, bo nitka przebiega po przekątnej, co uniemożliwia np. postawienie jakiegoś budynku w przyszłości. Przedsiębiorstwo złożyło mi propozycję jednorazowej zapłaty za służebność w wysokości 1500 zł i wpisanie jej w księgi plus wyrównanie strat podczas budowy nowej nitki. Czy jest to zgodne z prawem i czy mogę żądać czegoś więcej, np. otrzymywania co miesiąc lub raz do roku pieniędzy za korzystanie z mojego gruntu? Czy mogę się starać o wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości 10 lat wstecz?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Złożona przez operatora przesyłowego propozycja jednorazowej zapłaty na nowy zakres służebności w kwocie 1500 zł jest niewspółmierna do obciążenia i zysku operatora przesyłowego jakie „dzięki” temu następują. W takim przypadku wynagrodzenie nie jest odpowiednie jak określają to przepisy regulujące w Kodeksie cywilnym przesył i wzajemne prawa i obowiązki służebnika i właściciela nieruchomości. Kodeks cywilny w tej materii stanowi:

„Rozdział III

Służebność przesyłu

Art. 305(1). Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 305(2). § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Art. 305(3). § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 305(4). Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.”

Tyle w temacie samej służebności przesyłu planowanej do rozbudowy nitki gazociągu. Dlaczego oddzielam ją od starego, dotychczasowego obciążenia? Tu bowiem istnieje obawa, że upływ czasu spowoduje, iż operator zechce powołać się na zasiedzenie w oparciu o art. 292 K.c.

„Art. 292 [Zasiedzenie służebności gruntowej]

Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio.”

Jednak, moim zdaniem, teraz jest najlepszy moment, aby wszystko uregulować i wyjaśnić, stąd proponuję następujące kroki:

  1. Przedłożyć operatorowi wezwanie pisemne do ujawnienia statusu prawnego dotychczasowej służebności i przedłożenia operatu szacującego w tak nikczemny sposób samą służebność jako całość obciążenia. Oczywiście w tej korespondencji proszę jednoznacznie wskazać, że wynagrodzenie jest nieodpowiednie do obciążenia Pana własności i zysku operatora.
  2. Jeżeli operator będzie oponował – może Pan od razu składać wniosek do sądu albo zlecić prywatnie oszacowanie służebności ekspertowi (rzeczoznawcy). Jednak nie ukrywam, że przed sądem może być powołany rzeczoznawca sądowy mimo Pana prywatnej opinii załączonej do wniosku.

Podkreślę na koniec, że zarówno roszczenie o dotychczasową służebność, jak i przyszłą po rozbudowie nie jest roszczeniem o odszkodowanie, ale o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie i za służebność przesyłu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

O jaką kwotę mogę się starać?

Zwróciłem się do przedsiębiorstwa wodociągowego o wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu. Dostałem w odpowiedzi propozycję...

Podpisanie zgody na wejście na teren a służebność

Chciałbym wystąpić do MPWiK o ustanowienie służebności przesyłu (kanalizacja) na mojej działce. Problem jednak w tym, że przed położeniem rur...

Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Od 5 lat jestem właścicielem działki, na której jest posadowiona stacja trafo wraz z linią elektryczną. Urządzenia przesyłowe i słupy...

Jak pozbyć się słupa energetycznego z działki?

Posiadam działkę przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną, niestety w jej centralnej części znajduje się słup średniego napięcia i przebiega...

Trzy infrastruktury przesyłowe na jednej działce

Przez prywatną działkę przebiegają: sieć gazowa, telefoniczna i energetyczna (z dwoma słupami). Po śmierci matki ja z siostrą staliśmy się...

Żądanie usunięcia nielegalnie wybudowanej linii napowietrznej

Żądam usunięcia nielegalnie wybudowanej linii napowietrznej SN 15 KV poprzez jej przebudowę na linię kablem w ziemi i dla tej linii po dokonaniu...

Jak zmusić firmę przesyłową do usunięcia kabla?

Planuję budowę inwestycji komercyjnej, ale przez moją działkę przebiega kabel telefoniczny (światłowodowy). Czy jest możliwość zmusić prawnie zarządcę...

Przeniesienie urządzenia przesyłowego, kto płaci?

Mam działkę budowlaną, na której stoi słup energetyczny (trójnóg), który całkowicie uniemożliwia zabudowę. Słupy postawiono w latach 70-tych, bez...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »