Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy przyjąć propozycję zapłaty operatora przesyłowego?

Autor: Eliza Rumowska

Przez moją działkę rolną przebiega stary gazociąg około 250 m, obok którego planowana jest budowa nowego. Znacząco obniża to wartość działki, bo nitka przebiega po przekątnej, co uniemożliwia np. postawienie jakiegoś budynku w przyszłości. Przedsiębiorstwo złożyło mi propozycję jednorazowej zapłaty za służebność w wysokości 1500 zł i wpisanie jej w księgi plus wyrównanie strat podczas budowy nowej nitki. Czy jest to zgodne z prawem i czy mogę żądać czegoś więcej, np. otrzymywania co miesiąc lub raz do roku pieniędzy za korzystanie z mojego gruntu? Czy mogę się starać o wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości 10 lat wstecz?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Złożona przez operatora przesyłowego propozycja jednorazowej zapłaty na nowy zakres służebności w kwocie 1500 zł jest niewspółmierna do obciążenia i zysku operatora przesyłowego jakie „dzięki” temu następują. W takim przypadku wynagrodzenie nie jest odpowiednie jak określają to przepisy regulujące w Kodeksie cywilnym przesył i wzajemne prawa i obowiązki służebnika i właściciela nieruchomości. Kodeks cywilny w tej materii stanowi:

„Rozdział III

Służebność przesyłu

Art. 305(1). Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 305(2). § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. 

Art. 305(3). § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 305(4). Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.”

Tyle w temacie samej służebności przesyłu planowanej do rozbudowy nitki gazociągu. Dlaczego oddzielam ją od starego, dotychczasowego obciążenia? Tu bowiem istnieje obawa, że upływ czasu spowoduje, iż operator zechce powołać się na zasiedzenie w oparciu o art. 292 K.c.

„Art. 292 [Zasiedzenie służebności gruntowej]

Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio.”

Jednak, moim zdaniem, teraz jest najlepszy moment, aby wszystko uregulować i wyjaśnić, stąd proponuję następujące kroki:

  1. Przedłożyć operatorowi wezwanie pisemne do ujawnienia statusu prawnego dotychczasowej służebności i przedłożenia operatu szacującego w tak nikczemny sposób samą służebność jako całość obciążenia. Oczywiście w tej korespondencji proszę jednoznacznie wskazać, że wynagrodzenie jest nieodpowiednie do obciążenia Pana własności i zysku operatora.
  2. Jeżeli operator będzie oponował – może Pan od razu składać wniosek do sądu albo zlecić prywatnie oszacowanie służebności ekspertowi (rzeczoznawcy). Jednak nie ukrywam, że przed sądem może być powołany rzeczoznawca sądowy mimo Pana prywatnej opinii załączonej do wniosku.

Podkreślę na koniec, że zarówno roszczenie o dotychczasową służebność, jak i przyszłą po rozbudowie nie jest roszczeniem o odszkodowanie, ale o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie i za służebność przesyłu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl