Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy służebność wygasła, skoro wujek nigdy z niej nie korzystał?

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 01-10-2014

W 2001 r. rodzice odziedziczyli dom. W testamencie był zapis stanowiący, że rodzice są zobowiązani do udostępnienia piętra domu wujkowi. Mieli też obowiązek wpisania służebności do księgi wieczystej. Wujek nigdy nie mieszkał w tym domu. Czy służebność wygasła, skoro wujek nigdy z niej nie korzystał?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność mieszkania jest służebnością osobistą uregulowaną w art. 296-305 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 302 K.c. służebność mieszkania polega na możliwości korzystania z cudzej nieruchomości poprzez zamieszkiwanie w niej oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku.

Służebność mieszkania jest prawem skutecznym względem wszystkich, tzn. wszyscy (w tym właściciel nieruchomości) mają generalny obowiązek nieprzeszkadzania w wykonywaniu tego prawa. Natomiast osoba, na rzecz której ustanowiono służebność, powinna korzystać ze służebności w taki sposób, aby jak najmniej utrudniało to korzystanie z nieruchomości obciążonej przez właściciela, względnie innym osobom uprawnionym do korzystania (art. 288 w związku z art. 297 K.c.).

Jeśli chodzi o wygaśnięcie służebności mieszkania, to sprawa przedstawia się następująco.

Służebność mieszkania jako służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.

Jednak służebność mieszkania może wygasnąć także przed śmiercią uprawnionego z niżej wskazanych przyczyn:

  • wskutek jej niewykonywania przez 10 lat (art. 293 w zw. z art. 297 K.c.),
  • za wynagrodzeniem, jeśli służebność dla właściciela nieruchomości obciążonej stała się szczególnie uciążliwa wskutek zmiany stosunków, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości (art. 294 w zw. z art. 297 K.c.),
  • bez wynagrodzenia, jeśli służebność utraciła dla uprawnionego wszelkie znaczenie (art. 295 w zw. z art. 297 K.c.).

Odnosząc powyższe do informacji podanych przez Pana w treści pytania, rozumiem, że osoba, na rzecz której służebność została ustanowiona (wujek), nie korzysta z niej. W takim wypadku są podstawy do stwierdzenia, iż przedmiotowa służebność wygasła.

Wygaśnięcie służebności następuje z mocy prawa. Sam upływ terminu jest więc wystarczający dla skutku w postaci wygaśnięcia służebności.

Jednakże dla wykreślenia tej służebności z księgi wieczystej lub w razie sporu Pana rodzice będą musieli legitymować się orzeczeniem sądu stwierdzającym ten fakt (art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego). W tym celu należy wystąpić do sądu rejonowego miejsca położenia nieruchomości z pozwem o ustalenie, iż przedmiotowa służebność (ustanowiona na rzecz wujka) wygasła.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »