Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy służebność wygasła, skoro wujek nigdy z niej nie korzystał?

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 01-10-2014

W 2001 r. rodzice odziedziczyli dom. W testamencie był zapis stanowiący, że rodzice są zobowiązani do udostępnienia piętra domu wujkowi. Mieli też obowiązek wpisania służebności do księgi wieczystej. Wujek nigdy nie mieszkał w tym domu. Czy służebność wygasła, skoro wujek nigdy z niej nie korzystał?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność mieszkania jest służebnością osobistą uregulowaną w art. 296-305 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 302 K.c. służebność mieszkania polega na możliwości korzystania z cudzej nieruchomości poprzez zamieszkiwanie w niej oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku.

Służebność mieszkania jest prawem skutecznym względem wszystkich, tzn. wszyscy (w tym właściciel nieruchomości) mają generalny obowiązek nieprzeszkadzania w wykonywaniu tego prawa. Natomiast osoba, na rzecz której ustanowiono służebność, powinna korzystać ze służebności w taki sposób, aby jak najmniej utrudniało to korzystanie z nieruchomości obciążonej przez właściciela, względnie innym osobom uprawnionym do korzystania (art. 288 w związku z art. 297 K.c.).

Jeśli chodzi o wygaśnięcie służebności mieszkania, to sprawa przedstawia się następująco.

Służebność mieszkania jako służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.

Jednak służebność mieszkania może wygasnąć także przed śmiercią uprawnionego z niżej wskazanych przyczyn:

  • wskutek jej niewykonywania przez 10 lat (art. 293 w zw. z art. 297 K.c.),
  • za wynagrodzeniem, jeśli służebność dla właściciela nieruchomości obciążonej stała się szczególnie uciążliwa wskutek zmiany stosunków, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości (art. 294 w zw. z art. 297 K.c.),
  • bez wynagrodzenia, jeśli służebność utraciła dla uprawnionego wszelkie znaczenie (art. 295 w zw. z art. 297 K.c.).

Odnosząc powyższe do informacji podanych przez Pana w treści pytania, rozumiem, że osoba, na rzecz której służebność została ustanowiona (wujek), nie korzysta z niej. W takim wypadku są podstawy do stwierdzenia, iż przedmiotowa służebność wygasła.

Wygaśnięcie służebności następuje z mocy prawa. Sam upływ terminu jest więc wystarczający dla skutku w postaci wygaśnięcia służebności.

Jednakże dla wykreślenia tej służebności z księgi wieczystej lub w razie sporu Pana rodzice będą musieli legitymować się orzeczeniem sądu stwierdzającym ten fakt (art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego). W tym celu należy wystąpić do sądu rejonowego miejsca położenia nieruchomości z pozwem o ustalenie, iż przedmiotowa służebność (ustanowiona na rzecz wujka) wygasła.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wygaśnięcie służebności

Wygaśnięcie służebności

Proszę o podanie przepisów, na podstawie których mogę złożyć wniosek o  wykreślenie nieaktualnych (przedwojennych) zapisów...

Dożywotnie prawo do zajmowania mieszkania

Dożywotnie prawo do zajmowania mieszkania

Jestem właścicielką mieszkania, zajmuję je z chorującą córką. Mam też dorosłego syna, który mieszka ze swoją rodziną. Chciałabym zapewnić córce...

Jak pozbyć się uciążliwej służebności?

W 2006 r. zakupiliśmy dwie działki. Ustanowiona jest służebność przejazdu i przechodu dla kilku sąsiadów (szczegóły w załączniku). Na chwilę...

 

Mieszkanie z ustanowioną służebnością jako zastaw na hipotece

Dowiedziałam się, że banki nie chcą ustanawiać jako zabezpieczenia hipotecznego mieszkania z ustanowioną służebnością. Czy jest możliwość, by...

 

Zakup mieszkania ze służebnością, czy to dobry pomysł?

Zastanawiam się nad kupnem mieszkania obciążonego służebnością osobistą na rzecz pewnej starszej osoby. Nie ukrywam, że osoba ta jest dość apodyktyczna,...

 

Jak wyegzekwować realizację umowy dożywocia?

Moi rodzice przekazali ok. 10 lat temu gospodarstwo rolne mojemu bratu. Moja mama otrzymała dzięki temu rentę strukturalną (obecnie mama jest już na emeryturze...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »