Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dbanie o drogę służebną tylko przez właścicieli

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 13-08-2018

Na naszej działce jest droga służebna dla sąsiadów. Niestety dbamy o nią tylko my – w kwestii remontu, utrzymywania, plewienia. Dodatkowo sąsiedzi zawsze złośliwie dopuszczają do tego, by nasz pies uciekł przez bramę. Jak możemy wezwać ich skutecznie do ponoszenia kosztów utrzymania drogi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do służebność przejazdu przez Państwa nieruchomość, jako służebności gruntowej, znajduje zastosowanie przepis art. 289 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

„Art. 289. 

§ 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

§ 2. Jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna”.

Jak wynika z cytowanego przepisu, kluczowe znaczenie dla Państwa sytuacji ma to, czy w umowie o ustanowienie służebności przejazdu, zawarte są postanowienia dotyczące ponoszenia przez Państwa kosztów utrzymania drogi. Jeśli zapisów takich brak, wówczas zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i to Państwa sąsiedzi, jako właściciele nieruchomości władnącej powinni ponosić koszty utrzymania drogi.

Jeśli zatem przeprowadzony przez Państwa remont drogi był konieczny dla zapewnienia prawidłowego, tj. bezpiecznego i właściwego funkcjonowania urządzeń niezbędnych do korzystania ze służebności, wówczas mogą Państwo żądać co najmniej partycypacji właścicieli nieruchomości obciążonej w tych kosztach. To samo dotyczy kosztów korzystania z bramy wjazdowej, czy bieżących kosztów konserwacji drogi. Obawiam się jednak, że koszty nasadzeń nie będą wchodziły tu jednak w rachubę, jako że nie były konieczne do prawidłowego korzystania ze służebności.

W celu dochodzenia zwrotu kosztów utrzymania służebności, mogą przesłać Państwo na adres sąsiadów wezwanie do zapłaty tych kosztów.

Jeśli chodzi o kwestię niezamykania bramy bądź wypuszczania Państwa psa, wskazać należy, że sposób korzystania ze służebności powinien być zgodny z zasadami współżycia społecznego, co nakazuje art. 287 Kodeksu cywilnego. W kontekście tego przepisu, jeśli informowali Państwo sąsiadów o problemie, a ci nadal nie uważają, aby nie wypuścić Państwa psa, zachowanie takie można w mojej ocenie oceniać jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W takim przypadku przysługuje Państwu możliwość żądania rozpoczęcia korzystania ze służebności w sposób zgodny z art. 287 Kodeksu cywilnego. Żądanie takie mogą skierować Państwo w jednym piśmie, wraz z roszczeniem o zapłatę kosztów utrzymania służebności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »