Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dbanie o drogę służebną tylko przez właścicieli

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 13-08-2018

Na naszej działce jest droga służebna dla sąsiadów. Niestety dbamy o nią tylko my – w kwestii remontu, utrzymywania, plewienia. Dodatkowo sąsiedzi zawsze złośliwie dopuszczają do tego, by nasz pies uciekł przez bramę. Jak możemy wezwać ich skutecznie do ponoszenia kosztów utrzymania drogi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do służebność przejazdu przez Państwa nieruchomość, jako służebności gruntowej, znajduje zastosowanie przepis art. 289 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

„Art. 289. 

§ 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

§ 2. Jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna”.

Jak wynika z cytowanego przepisu, kluczowe znaczenie dla Państwa sytuacji ma to, czy w umowie o ustanowienie służebności przejazdu, zawarte są postanowienia dotyczące ponoszenia przez Państwa kosztów utrzymania drogi. Jeśli zapisów takich brak, wówczas zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i to Państwa sąsiedzi, jako właściciele nieruchomości władnącej powinni ponosić koszty utrzymania drogi.

Jeśli zatem przeprowadzony przez Państwa remont drogi był konieczny dla zapewnienia prawidłowego, tj. bezpiecznego i właściwego funkcjonowania urządzeń niezbędnych do korzystania ze służebności, wówczas mogą Państwo żądać co najmniej partycypacji właścicieli nieruchomości obciążonej w tych kosztach. To samo dotyczy kosztów korzystania z bramy wjazdowej, czy bieżących kosztów konserwacji drogi. Obawiam się jednak, że koszty nasadzeń nie będą wchodziły tu jednak w rachubę, jako że nie były konieczne do prawidłowego korzystania ze służebności.

W celu dochodzenia zwrotu kosztów utrzymania służebności, mogą przesłać Państwo na adres sąsiadów wezwanie do zapłaty tych kosztów.

Jeśli chodzi o kwestię niezamykania bramy bądź wypuszczania Państwa psa, wskazać należy, że sposób korzystania ze służebności powinien być zgodny z zasadami współżycia społecznego, co nakazuje art. 287 Kodeksu cywilnego. W kontekście tego przepisu, jeśli informowali Państwo sąsiadów o problemie, a ci nadal nie uważają, aby nie wypuścić Państwa psa, zachowanie takie można w mojej ocenie oceniać jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W takim przypadku przysługuje Państwu możliwość żądania rozpoczęcia korzystania ze służebności w sposób zgodny z art. 287 Kodeksu cywilnego. Żądanie takie mogą skierować Państwo w jednym piśmie, wraz z roszczeniem o zapłatę kosztów utrzymania służebności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nieużywana droga konieczna

Zawarłem z sąsiadem ugodę sądową co do służebności gruntowej, a teraz on mi chce tę ustanowioną drogę konieczną odebrać. Twierdzi, że jej...

 

Ustanowienie służebności drogi dla sąsiada

Na jakich warunkach powinienem udzielić zgody na służebność drogową dla sąsiada, który nie ma dojazdu do swoich budynków? Działka sąsiada jest wąska...

 

Blokowanie drogi koniecznej przez sąsiada

Posiadam drogę konieczną, sąsiad blokuje drogę, policja rozkłada ręce. Co mam robić? Mam zagwarantowane sądownie prawo korzystania z drogi koniecznej....

 

Brak możliwości przejazdu, do kogo wystąpić o drogę dojazdową?

Posiadam wąską działkę, na której stoi mój dom oraz garaż, dalej jest ogród i drugi garaż. Moja mama odpisała połowę tej działki (ogród...

 

Gmina przeoczyła działkę sąsiada, projektując drogę gminną - brak dojazdu

Kupiłem działkę budowlaną, do której prowadzi droga gminna. Droga ta istnieje i fizycznie, i na mapach. Działki, przez które przechodzi droga, są...

 

Niezgodność w wymiarach służebności drogi koniecznej

Na mojej działce została ustanowiona bezpłatnie droga konieczna dla szwagra, a właściwie służebność obejmuje każdoczesnego właściciela działki...

 

Przejazd osób trzecich drogą służebną

W akcie notarialnym mam zagwarantowaną służebność gruntową przejazdu i doprowadzenia mediów, droga ta jest też pasem technicznym, ponieważ przebiega...

 

Zakaz wchodzenia na drogę z ustanowioną służebnością

Pięciu moich sąsiadów posiada drogę dojazdową do swoich działek, żaden z nich nie jest jej właścicielem, ale droga obciążona jest na ich rzecz...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »