Kategoria: Służebność przesyłu

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Demontaż słupów energetycznych

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 13-07-2015

Byłem właścicielem działki budowlanej, na której posadowiono przed laty słupy energetyczne wraz z liniami napięcia. Dwa lata temu podpisałem zgodę na demontaż słupów. Zakład energetyczny miał to zrobić do końca poprzedniego roku, jednak nie wywiązał się z umowy. Sytuacja zmusiła mnie do sprzedaży działki, uzyskałem bardzo niską cenę ze względu na słupy. Czy mogę teraz starać się na uzyskanie odszkodowania od zakładu energetycznego za utraconą wartość nieruchomości?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Profesjonalna porada
Maria
Pierwszy kontakt jakiś czas temu, a teraz był kolejny kontakt i porada równie profesjonalna.
Zdzisław, 42 lata, technik mechanik
Wyczerpująca odpowiedz, ocena jak najwyższa.
Wojciech
Usługa została wykonana na piątkę.Napewno będę jeszcze korzystać z usług tej firmy.
Krystyna
Obszerność i profesjonalizm odpowiedzi
Krzysztof, 28 lat, logistyk

W najnowszej judykaturze utrwaliło się stanowisko zgodnie, z którym „właścicielowi nieruchomości nie przysługuje wobec nieuprawnionego posiadacza służebności przesyłu roszczenie o naprawienie szkody z powodu obniżenia jej wartości, związanego z normalnym korzystaniem z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści takiej służebności (art. 225 w zw. z art. 230 k.c.)” (uchwała SN z 8.09.2011 r., sygn. akt III CZP 43/11 BSNIC 2013/3, s. 31; wyrok SA w Lublinie z 15.02.2012 r., sygn. akt I ACa 6/12).

Wskazano zasadnie, że pierwszeństwo przed roszczeniem odszkodowawczym z tytułu pogorszenia rzeczy w wyniku wybudowania i normalnej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych ma roszczenie właściciela o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z jego nieruchomości przez przedsiębiorstwo energetyczne. Zmniejszenie wartości nieruchomości i ograniczenie w jej wykorzystywaniu podlegać zawsze winno kompensacji w ramach wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, czyli normalne jej zużycie eksploatacyjne (por. wyrok SN z 26.02.1969 r., sygn. akt II CR 13/69), gdyż to wynagrodzenie, nie mając charakteru stricte odszkodowawczego, służy jednak realizacji różnych celów gospodarczych, w tym odszkodowawczych, w całości rekompensując właścicielowi nieruchomości uszczerbek majątkowy, jaki poniósł w związku z wybudowaniem na niej i eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych, trwale obciążających nieruchomość (por. także uchwałę SN z 8.09.1988 r., sygn. akt III CZP 76/88 i post. SN z 2.06.2000 r. II CKN 1060/98). Ewentualne uchybienia właściciela nieruchomości w dochodzeniu czy uzyskaniu tego wynagrodzenia nie mogą być zatem konwalidowane powództwem o takie odszkodowanie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Mógł Pan dochodzić odszkodowania za bezumowne korzystanie.

Czy miałoby to pozytywny skutek, zależy od wielu czynników, w szczególności od czasu posiadania i korzystania przez zakład energetyczny ze słupa na Pana działce. Zwykle takie sprawy kończą się zasiedzeniem służebności, bo linie budowane były w latach 50., czasem 70. Więc minął okres zasiedzenia. Wówczas także żądanie odszkodowania za bezumowne korzystanie nie znajduje uzasadnienia.

Zakład energetyczny nie był stroną umowy, nie miał wypływu na cenę w umowie. Sąd nie uwzględni takiego powództwa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »