Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Doprowadzenie prądu do firmy przez moją działkę

Marcin Sądej • Opublikowane: 16-03-2018

Pewna firma będzie budować szklarnię (9 ha pod szkłem). Aby doprowadzić prąd do tej inwestycji, chce prowadzić kabel średniego napięcia w ziemi przez moją działkę rolną, długość kabla na mojej działce to około 200 m. W ustnej rozmowie wstępnie wyraziłam zgodę, ale powiedziałam, że zastanowię się co do ceny, zaproponowali jednorazowo 5 tys. zł. Mieli przysłać mi umowę do przeczytania, ale jeszcze jej nie otrzymałam. Jaką najlepiej zawrzeć umowę z przedsiębiorcą? Czy oferta, jaką proponują, nie jest rażąco niska? Zupełnie nie wiem, jak coś takiego jest wyceniane. Czy od kwoty otrzymanej należy zapłacić podatek do US?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poprowadzenie przez przedsiębiorcę kabla przez Pani prywatną działkę nazywane jest służebnością przesyłu i jest opisane w Kodeksie cywilnym.

Zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). Zgodnie natomiast z art. 3052 właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Żaden przepis nie wskazuje, jaka powinna być wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności – kwestia ta pozostawiona jest woli stron. Przyznam szczerze, że nie orientuje się, jakie są stawki za ustanowienie służebności przesyłu, bo zapewne wynikają one z cen rynkowych, stopnia i zakresu, w jakim następuje ingerencja w nieruchomość, stopień uciążliwości. Może zatem Pani swobodnie negocjować cenę zaproponowaną przez firmę.

Odnośnie natomiast rozliczenia z urzędem skarbowym sprawa jest bardzo prosta. Otóż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120a zwalnia się od podatku dochodowego wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. W rezultacie niezależnie od wysokości ustalonego wynagrodzenia podatku z tytułu służebności przesyłu nie zapłaci Pani. Wynagrodzenia tego nie wykazuje się w żadnym zeznaniu podatkowym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Uzyskanie mieszkania rodzica w zamian za opiekę

Uzyskanie mieszkania rodzica w zamian za opiekę

Matka jest jedynym właścicielem mieszkania wartego ok. 200 tys. zł. Moje pytanie dotyczy zabezpieczenia uzyskania od niej po jej śmierci tego właśnie...

Przesunięcie słupa elektrycznego na koszt zakładu energetycznego

Przesunięcie słupa elektrycznego na koszt zakładu energetycznego

Na prywatnej działce budowlanej mojego ojca stoi od ponad 60 lat słup elektryczny. Zakład energetyczny twierdzi, że jeśli chcemy przestawić słup, to musimy...

Przeniesienie słupa elektrycznego na koszt nowego właściciela działki, dlaczego?

Zakupiłam działkę, na której znajduje się słup elektryczny, wystąpiłam do zakładu energetycznego o jego przesunięcie, ponieważ jedna jego podpora...

 

Groźba wyłączenia prądu przez sąsiada u którego znajduje się skrzynka przekazowa

Kilka lat temu kupiłam działkę rekreacyjną z domkiem. Teraz zjawił się u mnie sąsiad z goźbą, że wyłączy nam prąd, bo skrzynka...

 

Uregulowanie istnienia rury na działce i domaganie się odszkodowania

Przez moją działkę przechodzi rura wodociągowa od około 25 lat, na długości 30 m. Czy możliwe jest uregulowanie istnienia tej rury na działce...

 

Zasiedzenie a ustanowienie służebności przesyłu

Na mojej działce stoi jedną nogą słup elektryczny, do którego podciągnięta jest linia energetyczna nadziemna długości ok. 20 m przechodząca nad moją...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »