Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dostęp właściciela nieruchomości do pomieszczeń z ustanowioną służebnością osobistą?

Autor: Marek Gola

Ponad 20 lat temu dostałam od dziadków jako darowiznę dom z zaznaczoną służebnością osobistą na ich rzecz. W tym czasie rozbudowałam i odremontowałam dom wraz z częścią zamieszkaną przez dziadków. Finansowo nie otrzymałam od nich pomocy. Dwa lata temu po śmierci dziadka babka na własne życzenie przeprowadziła się do syna, tam ma tymczasowy meldunek. W części, gdzie mieszkała, w chwili obecnej nie ma energii elektrycznej, na jej wniosek został zdemontowany licznik. Ta część domu jest zamknięta na klucz, babka w ogóle nie przychodzi. Nie dokłada się do opłat za np. ogrzewanie Nie chce otworzyć choćby po to, by sprawdzić, czy nie ma jakiegoś problemu typu cieknąca rura itp. Twierdzi, że nic nie wskóram, bo to ona decyduje o tej części mieszkania i ja nie mam nic do gadania. Czy ja jako właścicielka mogę wejść do tych pomieszczeń siłą, skoro babka nie chce dać mi kluczy? Czy istnieje możliwość wypowiedzenia służebności, skoro to ona opuściła dobrowolnie te pomieszczenia i o nie nie dba?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dostęp właściciela nieruchomości do pomieszczeń z ustanowioną służebnością osobistą?

Wezwanie służebnika do otwarcia pomieszczeń

Zgodnie z art. 140 Kodeksu cywilnego „w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą”. Służebność ustanowiona na rzecz Pani babci oczywiście ogranicza Pani prawo w dysponowaniu tą częścią, ale nie pozbawia Pani prawa do władania nią w ogóle. Powyższe z kolei powoduje, że ma Pani prawo wezwać babcię do otwarcia pomieszczenia celem sprawdzenia stanu technicznego lokalu, oceny sanitarnej pomieszczenia pod rygorem otwarcia pomieszczenia, wymiany zamka i przekazania babci nowego klucza do pomieszczenia. Zakres służebności i uprawnienia babci winne wynikać z umowy darowizny. Powyższe wynika z treści art. 298, zgodnie z którym „zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych”.

Wejście do zamkniętej części domu

Do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne. Zastosowanie mógłby w tym przypadku znaleźć przepis art. 270, zgodnie z którym właściciel może odmówić wydania przedmiotów objętych użytkowaniem nieprawidłowym, dopóki nie otrzyma odpowiedniego zabezpieczenia.

W powyższym zapisie upatruje Pani uprawnienia do wejścia do tego pomieszczenia po uprzednim wezwaniu babci do jego otwarcia. Nikt nie ma prawa jednak zabronić Pani wejścia do tego pomieszczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl