Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie dożywocia dla partnera

Marek Gola • Opublikowane: 04-11-2019

Posiadam spółdzielcze prawo własności do mieszkania, w którym mieszkam z moim partnerem Niemcem. Mamy po 67 lat. Chciałabym go zabezpieczyć, żeby po mojej ewentualnej śmierci miał on prawo do zamieszkiwania dożywotniego w moim mieszkaniu. Czy jest to możliwe? Jak ustanowić prawnie dożywocie dla partnera?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustanowienie dożywocia dla partnera

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którym Pani dysponuje, jest tzw. ograniczonym prawem rzeczowym. Osobiście stoję na stanowisku, że nie jest możliwym ustanowienie na takim prawie tzw. służebności osobistej, co powoduje, że szukać należy odmiennych instrumentów. W opisywanym przez Panią przypadku w mojej ocenie zastosowanie na zasadach analogii ma pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt V CSK 549/2011, w którym wskazano, iż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie można obciążyć prawem użytkowania. Jako iż prawo użytkowania jest także ograniczonym prawem własności, powyższa reguła winna w mojej ocenie mieć zastosowanie także do opisanej przez Panią sytuacji.

W mojej ocenie szansą dla Pani byłoby przekształcenie spółdzielczego własnościowe prawa do lokalu na tzw. odrębną własność. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

  1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
  2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Po przekształceniu prawa na tzw. odrębną własność można byłoby ustanowić na rzecz partnera służebność osobistą. O ile Pani zechce wybrać taką drogę musi Pani złożyć wniosek do Spółdzielni o przekształcenie przysługującego Pani prawa na odrębną własność. Spółdzielnia wyliczy odpowiednią kwotę tytułem spłaty zobowiązań, względnie zobowiąże do uregulowania zobowiązań związanych z eksploatacją lokalu – o ile takowe są i wyda stosowne zaświadczenie, które będzie podstawą do sporządzenia aktu notarialnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Jaki sposób przekazania mieszkania jest najlepszy?

Mąż chce przekazać mi mieszkanie, które jest jego własnością, tak abym w razie jego śmierci mogła nadal w nim mieszkać. Problem jest w tym,...

 

Odwołanie darowizny z powodu umieszczenia w DPS-ie

Odwołanie darowizny z powodu umieszczenia w DPS-ie

Mama przepisała bratu mieszkanie w formie umowy darowizny, brat mieszkanie „wykupił” od spółdzielni, przekształcając we własnościowe prawo...

Przekazanie domu za dożywocie, co z zachowkiem?

Przekazanie domu za dożywocie, co z zachowkiem?

Dwa miesiące temu rodzice umową dożywocia przepisali mi dom. Oni go nabyli aktem darowizny przed 30 lat od rodziców ojca. Dziadek zmarł 25 lat temu,...

Jak najlepiej przekazać nieruchomości wnukom - jako darowiznę, dożywocie, czy sprzedaż?

Jak najlepiej przekazać nieruchomości wnukom - jako darowiznę, dożywocie, czy sprzedaż?

Jestem wdową. Mam domek, który chciałabym podarować swoim dwojgu wnukom. Nieruchomość należała do moich rodziców, teraz ja jestem jej jedyną...

Odwiedziny babci mającej służebność osobistą przez natrętnego wnuczka

Odwiedziny babci mającej służebność osobistą przez natrętnego wnuczka

Jestem właścicielem zabudowanej nieruchomości, ogrodzonej z 3 stron, tylko od strony sąsiada tego ogrodzenia nie ma. W budynku mieszkam wraz...

Służebność obniżająca wartość domu

Służebność obniżająca wartość domu

Jestem w trakcie rozwodu i mamy w dziale III księgi wieczystej wpisaną służebność mieszkania dla moich teściów. Mija od niej 10 lat,...

Jak dostać się do nieruchomości, gdy służebnik wymienił zamki?

Jak dostać się do nieruchomości, gdy służebnik wymienił zamki?

Służebnik zmienił zamki w domu, którego jestem właścicielem, i wyjechał za granicę do syna. Mieszkam daleko od tego domu. Chciałem przeprowadzić mały...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »