Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ustanowienie dożywocia dla partnera

Autor: Marek Gola

Posiadam spółdzielcze prawo własności do mieszkania, w którym mieszkam z moim partnerem Niemcem. Mamy po 67 lat. Chciałabym go zabezpieczyć, żeby po mojej ewentualnej śmierci miał on prawo do zamieszkiwania dożywotniego w moim mieszkaniu. Czy jest to możliwe? Jak ustanowić prawnie dożywocie dla partnera?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustanowienie dożywocia dla partnera

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którym Pani dysponuje, jest tzw. ograniczonym prawem rzeczowym. Osobiście stoję na stanowisku, że nie jest możliwym ustanowienie na takim prawie tzw. służebności osobistej, co powoduje, że szukać należy odmiennych instrumentów. W opisywanym przez Panią przypadku w mojej ocenie zastosowanie na zasadach analogii ma pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt V CSK 549/2011, w którym wskazano, iż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie można obciążyć prawem użytkowania. Jako iż prawo użytkowania jest także ograniczonym prawem własności, powyższa reguła winna w mojej ocenie mieć zastosowanie także do opisanej przez Panią sytuacji.

W mojej ocenie szansą dla Pani byłoby przekształcenie spółdzielczego własnościowe prawa do lokalu na tzw. odrębną własność. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

  1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
  2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Po przekształceniu prawa na tzw. odrębną własność można byłoby ustanowić na rzecz partnera służebność osobistą. O ile Pani zechce wybrać taką drogę musi Pani złożyć wniosek do Spółdzielni o przekształcenie przysługującego Pani prawa na odrębną własność. Spółdzielnia wyliczy odpowiednią kwotę tytułem spłaty zobowiązań, względnie zobowiąże do uregulowania zobowiązań związanych z eksploatacją lokalu – o ile takowe są i wyda stosowne zaświadczenie, które będzie podstawą do sporządzenia aktu notarialnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl