Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Droga niszczona przez sąsiada prowadzącego działalność transportową

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 03-04-2019

Korzystam z drogi służebnej o długości ok. 1 km. Z tej samej drogi i w takim samym wymiarze korzysta mój sąsiad. Do tej pory za utrzymanie drogi koszt ponosiliśmy wspólnie pół na pół, jednak od kilku lat sąsiad prowadzi w miejscu zamieszkania firmę transportową. Codziennie tą drogą przejeżdża ciężki sprzęt (koparka, samochód ciężarowy). Do tego ma warsztat, w którym naprawia samochody ciężarowe. Działalność ta bardzo niszczy drogę, która jest drogą gruntową. Sąsiad uważa, że powinnam nadal na równi z nim partycypować w kosztach utrzymania drogi. Dodam, że w ostatnim czasie kilkakrotnie dojazd do posesji był utrudniony ze względu na błoto powstałe w wyniku przejazdu ciężkiego sprzętu. Czy mam obowiązek znosić działalności sąsiada i płacić niemałe pieniądze za szkody powstałe w wyniku te działalności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 286 §1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – w braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej, do której zalicza się także służebność drogi koniecznej, obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

Zakres tego obowiązku został doprecyzowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego, np. w wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. (sygn. akt II CSK 30/10) stwierdzającym, że: „Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności drogi koniecznej [szczególnego rodzaju służebności drogowej] w braku odmiennej umowy obejmuje swoim zakresem zarówno obowiązek wybudowania odpowiednich urządzeń, jeśli są potrzebne (utwardzenie drogi), jak i późniejsze ich utrzymywanie w należytym stanie, stosownie do sposobu korzystania z drogi (…)”.

Treść służebności obejmuje spoczywający na właścicielu nieruchomości władnącej (czyli tych, co korzystają z drogi) obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności, zalicza się do tego prace (np. utwardzenie drogi), które muszą dotyczyć wyłącznie urządzenia służącego do wykonywania służebności. Ich cel musi być zbieżny z celem służebności, tj. zwiększeniem użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.

Niestety przepisy nie przewidują, kto w jakiej części ma partycypować w kosztach naprawy drogi. Jeżeli uprawnionych do służebności jest kilku, to ich odpowiedzialność w zakresie utrzymania drogi służebnej jest odpowiedzialnością solidarną (art. 366 K.c.) względem właściciela działki obciążonej, a nie odpowiedzialnością w ułamkach.

Inaczej wygląda to między Państwem jako uprawnionymi.

Obowiązek utrzymania wymienionej drogi w należytym stanie, zapewniającym możliwość bezpiecznego i właściwego z niej korzystania, spoczywa w braku odmiennych uzgodnień w całości na właścicielach nieruchomości władnących. Nie ma tego obowiązku właściciel nieruchomości obciążonej. Z opisu wynika, iż to sąsiad – z uwagi na swoją działalność – uszkadza drogę. Jeżeli uważa Pani, że przeprowadzenie prac naprawczych byłoby zbyteczne w tak dużym zakresie, gdyby nie korzystaniu ze sprzętu ciężkiego przez sąsiada, może Pani kwestionować podział kosztów po równo. Z drugiej strony sąsiad nie narusza treści służebności. Przejazd możliwy jest każdym sprzętem, każdym pojazdem, bez względu na intensywność przejazdu. Obawiam się, że w sądzie byłoby Pani ciężko wygrać inny podział kosztów. Mogłaby się Pani powoływać na zasady współżycia społecznego – i to jedyny argument.

Proszę jednak spróbować wynegocjować z sąsiadem umowę w zakresie partycypowania w koszty adekwatnie do odpowiedzialności za zniszczenie czy nieprzejezdność drogi. Jeśli grunt zostanie zryty przez ciężki sprzęt, to sąsiad będzie wykonywał naprawy, w przypadku normalnego zużycia i normalnych napraw drogi – będziecie partycypować wspólnie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Brak wpisu w KW odnośnie służebności

Planuję zakup działki z domem. Przez działkę sąsiada biegnie sieć wodno-kanalizacyjna i gazowa. Dostęp do niej mam posiadać z mojej działki....

 

Instalacje we wspólnej drodze, czyja zgoda potrzebna?

Jestem współwłaścicielem drogi w udziale 8/16. Czy osoba, która ma 1/16 udziału, może bez zgody większości lub wszystkich współwłaścicieli...

 

Czy wnuczka opiekująca się babcią ma prawo do rekompensaty od jej dzieci?

Moja babcia przekazała w darowiźnie dom mojej mamie. Mama w tamtym czasie mieszkała za granicą. 10 lat temu babcia zachorowała i potrzebowała...

 

Prowadzenie działalności w ramach służebności

Wraz z mężem jesteśmy właścicielami nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym, budynkiem gospodarczym i garażem. Na niezabudowanej...

 

Przepisanie domu za dożywocie i spłata siostry

Moja siostra domaga się, aby tata przepisał na nią dom w zamian za dożywocie, w którym oboje mieszkają. Tata zgodził się pod warunkiem, że...

 

Problem z ogrodzeniem nieruchomości z powodu transformatora

Problem z ogrodzeniem nieruchomości z powodu transformatora

Jestem na etapie zakupu nieruchomości, a dokładnie połowy bliźniaka z działką 1125 m 2 – budynek w stanie deweloperskim,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »