Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Droga konieczna

Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 07-05-2014

Kupiliśmy działkę z ustanowioną drogą konieczną aż do drogi publicznej. W akcie sprzedaży (załączam) mowa jest o jednej służebnej działce dojazdowej, tymczasem do drogi publicznej należy przejechać jeszcze przez dwie kolejne działki. Czy jeżeli sprzedający załatwi służebność tych dwóch kolejnych dróg, to będzie to naprawienie wady fizycznej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak dostępu do drogi publicznej

W kontekście opisanego stanu faktycznego zadał Pan pytanie, czy „załatwienie” (ustanowienie) przez sprzedającego służebności drogi koniecznej przez sprzedającego będzie naprawieniem wady fizycznej.

Na wstępie pragnę zauważyć, że porada została sformułowana w oparciu o udzielone przez Pana wyjaśnienia.

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że wątpliwe jest, czy były właściciel może „załatwić” służebność. Jeżeli nabyta przez Pana nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, to istnieją dwa podstawowe sposoby zapewnienia go:

  1. poprzez ustanowienie służebności w formie aktu notarialnego przez właściciela/właścicieli drogi prywatnej, po której miałaby przebiegać służebność na podstawie art. 245 Kodeksu cywilnego,
  2. może Pan żądać też ustanowienia służebności drogi koniecznej w oparciu o art. 145 § 11 Kodeksu cywilnego.

Jednakże, odnosząc się do punktu 2, legitymację czynną do złożenia wniosku o ustanowienie przez sąd służebności drogi koniecznej w pierwszej kolejności posiada Pan i pozostali nabywcy jako współwłaściciele nieruchomości. Sprzedawca nie jest legitymowany do złożenia wniosku, dlatego też należy zadać pytanie o jego rolę w „załatwieniu służebności”. Innymi słowy, na co może mieć faktyczny wpływ.

Służebność drogi koniecznej za wynagrodzeniem

Służebność drogi koniecznej ustanawia się za wynagrodzeniem, a którym orzeka sąd. Należy się więc liczyć z dodatkowymi kosztami. Opłata od wniosku wynosi aktualnie 200 zł (do tego dochodzą koszty niezbędnych odpisów oraz ewentualne koszty biegłego).

W opisanej przez Pana sytuacji na myśl przychodzą dwie możliwości:

  1. sprzedawca jest właścicielem obu dróg prywatnych i ustanowi służebność,
  2. sprzedawca nie jest właścicielem, ale poczyni faktyczne starania do ustanowienia służebności i pokryje koszty.

Wracając do meritum sprawy. Wskazał Pan, że nieruchomość mimo zapewnień sprzedawcy nie posiada dostępu do drogi publicznej, więc z tego wynika, że nieruchomość ma wady zmniejszającą jej wartość oraz użyteczność. Natomiast pewne wątpliwości wynikają na tle zapisów zawartych w akapicie umowy notarialnej dotyczącego dostępu do drogi publicznej. Dojazd czy też droga dojazdowa nie są pojęciami tożsamymi z dostępem do drogi publicznej i w tym sensie sporne byłoby przyjęcie, iż przedmiot umowy sprzedaży ma wady.

Niemniej przyjmując, że w grę wchodzą przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy. To jeżeli rzecz sprzedana ma wady, może Pan odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny. Jeżeli jednak sprzedający niezwłocznie usunąłby wadę rzeczy – brak dostępu do drogi publicznej – to nie będzie Pan mógł od umowy odstąpić. W obu przypadkach może Pan żądać naprawienia szkody spowodowanej istnieniem wady.

W opisanym przez Pana przypadku nie można właściwie wskazać innej możliwości usunięcia przez sprzedającego wady jak poprzez ustanowienie służebności, jednakże należy mieć na uwadze rozważania zawarte w pierwszym akapicie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »