Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Faktyczne pozbawienie władztwa

Agata Alberska • Opublikowane: 24-06-2015

Mam notarialnie gwarantowaną służebność osobistą, czyli prawo do użytkowania jednego pokoju oraz pozostałych pomieszczeń wspólnie z właścicielem domu. Niestety właściciel nie wpuszcza mnie do mieszkania i odrzuca wszelkie moje próby porozumienia się. Faktycznie pozbawił mnie całkowicie możliwości korzystania z tej służebności. Co mogę w tej sprawie zrobić?

Agata Alberska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Służebności zostały uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego*:

„Art. 296. Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista)”.

Służebność osobista powinna być wykonywana w taki sposób, aby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej (art. 288 w związku z art. 297 K.c.).

„Art. 288. Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.”

„Art. 297. Do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowaniem przepisów rozdziału niniejszego.”

Właścicielowi nieruchomości nie wolno korzystać z niej w taki sposób, że popadałby w kolizję z prawami przysługującymi uprawnionemu ze służebności. Nie mógłby zatem pozbawić go prawa korzystania z łazienki czy kuchni, które są niezbędne do zwykłego zamieszkiwania i zaspakajania potrzeb życiowych. Jednakże czasowe utrudnienie w korzystaniu z domu lub niektórych znajdujących się w nim pomieszczeń, w celu dokonania niezbędnych remontów lub ulepszeń, nie stanowi naruszenia służebności osobistej, chyba że – biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku – nosi takie cechy. Prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń znajdujących się w domu jednorodzinnym w ramach służebności osobistej nie oznacza wyłącznego uprawnienia. W granicach prawa własności może oczywiście korzystać z niego jego właściciel.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli między uprawnionymi ze służebności a właścicielem nieruchomości dojdzie do sporu o zakres korzystania z obciążonej nieruchomości, każdej ze stron przysługuje roszczenie o ochronę przysługującego jej prawa. Z uwagi na to, że służebność mieszkania stanowi ograniczone prawo rzeczowe (art. 244 § 1 K.c. – „Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.”), do jego ochrony stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności (art. 251 K.c.).

„Art. 251. Do ochrony praw rzeczowych ograniczonych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.”

Jeżeli uprawniony ze służebności zostałby pozbawiony władztwa w przysługującym mu zakresie, może domagać się ochrony swojego prawa, występując z roszczeniem przeciwko właścicielowi nieruchomości, przy czym sąd musi uwzględnić treść uprawnień, jakie mu przysługują z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2007 r. II CSK 330/07, LexPolonica nr 2423344).

-----------------------------------------

*Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ochrona wpisu w księdze wieczystej

Chcę licytować dom, w którym matka dłużnika ma wpis o służebności. Czy mogę się jakoś pozbyć tej lokatorki? Jaką ochronę daje jej wpis...

Wspólne mieszkanie z przyszłym mężem

Mój narzeczony przekazał swojemu synowi mieszkanie w zamian za dożywotnią służebność. Wkrótce planujemy ślub. Czy później będę mogła mieszkać...

Do czego upoważnia zapis o nieodpłatnym użytkowaniu w umowie darowizny?

Niedawno przepisałem synowi w formie darowizny gospodarstwo rolne. W akcie notarialnym darowizny mam zapis o służebności osobistej –...

Prawa w nieruchomości

Sprzedałem siostrzeńcowi dom. Mieszkam tam, mając dożywotnią służebność piętra domu i części ogrodu. Co mi wolno robić, a czego nie?

Odszkodowanie za utraconą służebność mieszkania a podatek

W związku ze sprzedażą domu przez syndyka, w którym miałam służebność mieszkania, dostałam określoną kwotę odszkodowania za utraconą...

Usunięcie brata z mieszkania od babci

Otrzymałam od babci w darowiźnie mieszkanie. Dożywotnio mogą w nim mieszkać jednak także trze moi bracia. Niestety mamy problemy z jednym...

Umowa dożywocia – opieka w zamian za mieszkanie

Podpisałem z członkiem rodziny umowę dożywocia. W zamian za mieszkanie zobowiązałem się zapewnić tej osobie mieszkanie, wyżywienie, utrzymanie...

Darowizna domu w zamian za służebność

Kilka lat temu moja mama przepisała mojej siostrze w darowiźnie dom w zamian za służebność. W dokumencie określono, że mama ma zapewnioną...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »