Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak najszybciej zwolnić mieszkanie od obciążenia służebnością?

Marek Gola • Opublikowane: 30-07-2018

Moja mama jest właścicielem prawa do mieszkania, na którym ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności osobistej na rzecz dziadków (rodziców mamy). Dziadek zmarł przed laty. Przy życiu pozostaje babcia, która jednak nie zamieszkuje już w tym mieszkaniu. Nie mieszka tam też moja mama, dlatego chcielibyśmy je jak najszybciej sprzedać. Problem w tym, że mieszkanie jest obciążone na rzecz babci, która i tak z prawa nie korzysta. Babcia ma problemy zdrowotne, które przekładają się na pamięć. Jak najszybciej uwolnić mieszkanie od obciążenia służebnością?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Jestem Bardzo zadowolona z usługi prawniczej online. Mogłam na odległość znaleźć odpowiedzi na moje wątpliwości i pytania dotyczącej mojej sprawy. Zadałam zawsze dodatkowe pytania, i na czas otrzymałam odpowiedz. Bardzo mi ten Portal pomógł. 
Henryka
Odpowiedź profesjonalna aczkolwiek łatwa do zrozumienia, rychła i bardzo satysfakcjonująca. Z pewnością będę jeszcze korzystać z waszej pomocy 
Agnieszka
Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby uzyskanie od babci oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na wykreślenie służebności osobistej z ksiąg wieczystych (mniemam, że takie prawo jest wpisane do księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu). Co prawda, wskazuje Pan, że babcia ma problemy zdrowotne, a także problemy z pamięcią, jednakże nie pisze Pan jak poważne są to problemy. W mojej ocenie jedynie brak kontaktu z babcią, względnie „mówienie od rzeczy” przez babcię dyskwalifikowałoby w całości ubieganie się od uzyskanie wymienionego oświadczenia od babci. O ile babcia ma problemy zdrowotne, lecz z pamięcią miewa problemy (co wskazuje na ich incydentalny charakter) należałoby poprosić notariusza, by przybył do miejsce zamieszkania babci, celem uzyskania oświadczenia woli o uwolnieniu lokalu spod obciążenia. Zanim notariusz przybyłby na miejsce, należałoby przygotować babcię na taką rozmowę, tj. przypomnieć jej podstawowe dane dotyczące jej osoby, imiona jej rodziców, daty ich śmierci, a także to, gdzie, kiedy mieszkała i u kogo. Nadto należałoby przygotować babcię na pytanie, czy nadal zamierza tam zamieszkiwać, by odpowiedź była dla Pana mamy korzystna.

Drugim sposobem, który jednak wymaga „trochę cierpliwości” i wkładu finansowego w postaci wniesienia opłaty sądowej, jest wystąpienie do sądu właściwego dla położenia nieruchomości z żądaniem stwierdzenia wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności osobistej na rzecz babci – wobec niewykonywania tegoż prawa przez okres 10 lat. Prawo takie wynika z treści art. 297 K.c. w zw. z art. 293 § 1 K.c.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Powyższy przepis, choć dotyczy służebności gruntowej, znajduje także zastosowanie do służebności osobistej. Stanowisko takie wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 kwietnia 1968 r., sygn. akt II Cr 187/68, w którego tezie wskazano: „Do służebności osobistych ma zastosowanie przepis art. 293 § 1 K.c., a więc i służebność osobista wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.”

Sam upływ terminu jest wystarczający do powstania skutku w postaci wygaśnięcia służebności. Jednakże np. w celu wykreślenia jej z księgi wieczystej wnioskodawca będzie musiał legitymować się orzeczeniem sądu stwierdzającym ten fakt (art. 189 K.p.c.). Charakter tego orzeczenia będzie, z uwagi na treść przepisu, jedynie deklaratoryjny (A. Kuźniar, Glosa do postanowienia SN z dnia 6 lipca 1970 r., III CRN 156/70, LexisNexis nr 296432, OSP 1972, nr 5, s. 199).”

W tej sytuacji należałoby się zastanowić, czy nie wystąpić do sądu z powództwem o ustalenie wygaśnięcia służebności na mocy art. 189 K.p.c. W pozwie tym należałoby wskazać dowody na poparcie swojego stanowiska. Warunkiem koniecznym jest jednak wyprowadzenie się babci z mieszkania mamy co najmniej przed 10 laty.

Nie wiem, czy zamiana służebności na rentę na rzecz babci nie wchodzi w grę, z uwagi na konieczność uiszczania na jej rzecz comiesięcznych wpłat (rat). Dodam jednak, że jeśli takie rozwiązanie braliby Państwo pod uwagę, to najlepszym i najszybszym rozwiązaniem byłoby zobowiązanie się do płacenia alimentów na rzecz babci z poddaniem się egzekucji – w formie aktu notarialnego, pod warunkiem jednoczesnego oświadczenia o rezygnacji ze służebności. Wówczas sprawę macie Państwo załatwioną w jeden dzień.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Notarialna umowa dożywocia zamyka roszczenia rodzeństwa

Mieszkam wraz z rodzicami w ich domu rodzinnym. Ojciec ma jeszcze małe gospodarstwo i trochę ziemi. Jest nas troje rodzeństwa, siostra i brat...

Służebność utrudnieniem w sprzedaży mieszkania

Jestem właścicielką mieszkania (od ponad 10 lat) przepisanego przez dziadków. W akcie notarialnym zapisana jest dożywotnia służebność na rzecz obojga...

Rozwiązanie umowy dożywocia z powodu konfliktu z dożywotnikiem

Chodzi o umowę dożywocia zawartą przed 5 laty. Ze strony darczyńcy narasta agresja, stosuje różne metody nacisku, presji na nas – dwojgu...

Czy sąd stwierdzi wygaśniecie służebność mieszkania, której nie wykonywano, bo właściciel to utrudniał?

Moi dziadkowie mieli ustanowioną dożywotnią, osobistą służebność mieszkania na nieruchomości córki i byłego zięcia. Dziadkowie dołożyli sporo...

Wykreślenie służebności z ksiąg wieczystych

Odziedziczyłam po mamie mieszkanie, które ona z kolei otrzymała w formie darowizny od swojej siostry z zapisem służebności w stosunku do...

Służebnik w domu opieki a sprzedaż mieszkania

Ciocia mojej żony zrobiła darowiznę na jej rzecz ze swojego mieszkania z zapisem dożywotniej i nieodpłatnej służebności mieszkania w całym...

Czy decyzja sądu pozwala na sprzedaż mieszkania bez służebności?

Babcia w akcie darowizny przekazała mi mieszkanie. Ustanowiono dożywotnią służebność mieszkania. Obecnie babcia ma 93 lata i sądowo uznano, iż...

Dożywotnia służebność w księdze wieczystej

Mam propozycję zakupu domu w dobrej cenie. Dom ma jednak jedną wadę, a jest nią dożywotnia służebność w księdze wieczystej względem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »