Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak możemy pozbyć się kłopotu ze służebnością?

Autor: Eliza Rumowska

Sprawa wygląda tak, że mamy zamiar sprzedać dom, ponieważ się rozwodzimy. W domu tym w akcie notarialnym jest zapis na żądanie dziadka (darującego nam dom) co do służebności dla jego córki, a matki mojego męża – ustanowienie nieodpłatnej służebności dożywotniej na jej rzecz (Anny). Mąż Andrzej miał dostarczać media. Jak możemy pozbyć się tego kłopotu, tj. służebności? Czy ma ona jakiś określony czas trwania? Czy jest możliwość np. spłacenia Anny? Czy obowiązek tej służebności spoczywa też na mnie? Jestem żoną Andrzeja. Jak się zabrać do tej sprawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu sprawy wynika powstanie nowych okoliczności i nowej sytuacji, w której znajdują się zarówno dożywotniczka, tj. Pani teściowa, jak i zobowiązany, tj. Pani mąż.

Oczywiście stroną zobowiązania nie jest Pani, ale męża tak samo jak Panią dotyczą sprawy rozwodu, które wnoszą nowe okoliczności.

Najlepiej byłoby oczywiście, gdyby dożywotniczka i zobowiązany doszli do porozumienia i na drodze polubownych ustaleń zmienili zapisy aktu notarialnego kolejnym aktem notarialnym, w razie sporu – pozostaje niestety tylko droga sądowa.

W kontekście powyższego odpowiadam na Pani pytania:

Jak możemy pozbyć się tej służebności?

Przy aktualnej sytuacji każda ze stron ma prawo oczekiwać zmiany służebności. Podstawa prawną są poniższe przepisy Kodeksu cywilnego:

„Art. 913. § 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

§ 2. W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.

Art. 914. Jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.

Art. 915. Przepisy dwóch artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio do umów, przez które nabywca nieruchomości zobowiązał się, w celu zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania, do obciążenia nieruchomości użytkowaniem z ograniczeniem jego wykonywania do części nieruchomości”.

Warto więc dojść do porozumienia z dożywotniczka i zamienić jej dożywocie na rentę – choćby symboliczną.

Czy ma ona jakiś określony czas trwania?

Tak – dożywotnio ,tj. do końca życia dożywotniczki – mam tu na myśli czas życia Pani Anny.

Czy jest możliwość np. spłacenia Anny?

Tak – stosownie do postanowień powyższych przepisów – zamiana na rentę może być po prostu jednorazowa rentą.

Czy obowiązek tej służebności spoczywa też na mnie? Jestem żoną Andrzeja.

Nie na Pani, tylko na Andrzeju.

Jak się zabrać do tej sprawy?

Porozmawiać z teściową i przedstawić jej propozycję zamiany służebności na rentę jednorazową. Umówić notariusza – spisać akt notarialny. Spłacić teściową i wykreślić służebność w oparciu o ten nowy akt notarialny. Wówczas do sprzedaży pozostanie „czyste mieszkanie” w sensie braku obciążeń w postaci służebności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl