Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kable wkopane w działkę

Eliza Rumowska • Opublikowane: 04-12-2015

Na mojej działce znajdują się wkopane kable Orange. W KW nie ma wpisu o służebności. Gdy chciałem podpisać umowę na podłączenie Internetu, powiedziano mi, że nie ma możliwości. Czy mogę domagać się usunięcia instalacji lub wypłaty odszkodowania za użytkowanie mojej działki?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Posadowienie infrastruktury przesyłowej na obcym gruncie przez operatora przesyłowego reguluje Kodeks cywilny w sposób następujący:

„Służebność przesyłu Art. 3051. [Służebność przesyłu] Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. [Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu] § 1.  Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. [Przejście na nabywcę; wygaśnięcie] § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. [Odpowiednie stosowanie] Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Oznacza to, w skrócie ujmując, brak możliwości odmowy usytuowania inwestycji przesyłowej, ale z drugiej strony uprawnia do jej ustanowienia za wynagrodzeniem.

Jak więc się należy zabrać do powstałego problemu:

  1. Wystąpić do operatora przesyłowego o uregulowanie służebności przesyłu za wynagrodzeniem.
  2. Wykazując swój tytuł prawny do nieruchomości – zażądać także wynagrodzenia za czas bezpłatnego posiadania służebności – w Pana przypadku od chwili nabycia przez Pana tej nieruchomości.

Jednocześnie wyjaśniam, że brak możliwości technicznych do świadczenia zamówionej przez Pana usługi telekomunikacyjnej nie stanowi podstawy do żądania usunięcia istniejącej infrastruktury, gdyż może ona służyć do innych celów niż zamówiona usługa. Ponadto także nie wchodzi w grę żądanie odszkodowania – byłoby ona zasadne tylko wtedy, gdyby z tytułu istnienia tej infrastruktury telekomunikacyjnej powstała faktyczna szkoda. To, co Pan nazywa odszkodowaniem – jest wynagrodzeniem za bezumowny okres posiadania służebności na Pana gruncie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zasiedzenie służebności przesyłu i wystąpienie o zapłatę

Czy przy zasiedzeniu służebności przesyłu przez zakład energetyczny właściciel gruntu ma prawo wystąpić o ustanowienie zapłaty za tę służebność...

Podpisanie umowy na korzystanie z posesji

Zakupiłem działkę z posadowionym transformatorem energetycznym. Wysłałem zapytanie o podstawę wybudowania i użytkowania go. Nie mam jednak...

Zmiana typu działki po ustanowieniu służebności

Na działce rolnej są 3 słupy wysokiego napięcia. Obecnie operator planuje przebudowę (modernizację) tej instalacji. Firma wymaga służebności przesyłu. Czy...

Wycofanie zgody wcześniej wyrażonej przez sąsiada

Jestem posiadaczem działki, na której buduje dom jednorodzinny – mam wszystkie pozwolenia. Kanalizacja musi przebiegać częściowo przez działkę sąsiada...

Obawa przed zniszczeniem działki

Przez moją działkę przebiega linia średniego napięcia. Podpisałem umowę dotyczącą przebudowy linii – przesunięcie słupów. Wiem, że zakład...

Budowa kanalizacji przez czyjąś działkę

Chcę przeprowadzić kanalizację do mojej działki przez działkę sąsiada. Sąsiad wyraził zgodę pisemną, na podstawie której uzyskałam projekt kanalizacji...

Doprowadzenie prądu do siedliska

Zaczynam budowę domu i chciałabym doprowadzić prąd do mojej działki. Jest to działka rolna, buduję się jako rolnik, czyli zakładam siedlisko. Moja...

Kiedy wystąpić do właściciela słupa o zapłatę?

Na mojej działce stoi słup energetyczny przesyłowy oraz przez część działki przebiega linia wysokiego napięcia. Słup nie jest wpisany do księgi...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »