Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kable wkopane w działkę

Eliza Rumowska • Opublikowane: 04-12-2015

Na mojej działce znajdują się wkopane kable Orange. W KW nie ma wpisu o służebności. Gdy chciałem podpisać umowę na podłączenie Internetu, powiedziano mi, że nie ma możliwości. Czy mogę domagać się usunięcia instalacji lub wypłaty odszkodowania za użytkowanie mojej działki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Posadowienie infrastruktury przesyłowej na obcym gruncie przez operatora przesyłowego reguluje Kodeks cywilny w sposób następujący:

„Służebność przesyłu Art. 3051. [Służebność przesyłu] Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. [Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu] § 1.  Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. [Przejście na nabywcę; wygaśnięcie] § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. [Odpowiednie stosowanie] Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Oznacza to, w skrócie ujmując, brak możliwości odmowy usytuowania inwestycji przesyłowej, ale z drugiej strony uprawnia do jej ustanowienia za wynagrodzeniem.

Jak więc się należy zabrać do powstałego problemu:

  1. Wystąpić do operatora przesyłowego o uregulowanie służebności przesyłu za wynagrodzeniem.
  2. Wykazując swój tytuł prawny do nieruchomości – zażądać także wynagrodzenia za czas bezpłatnego posiadania służebności – w Pana przypadku od chwili nabycia przez Pana tej nieruchomości.

Jednocześnie wyjaśniam, że brak możliwości technicznych do świadczenia zamówionej przez Pana usługi telekomunikacyjnej nie stanowi podstawy do żądania usunięcia istniejącej infrastruktury, gdyż może ona służyć do innych celów niż zamówiona usługa. Ponadto także nie wchodzi w grę żądanie odszkodowania – byłoby ona zasadne tylko wtedy, gdyby z tytułu istnienia tej infrastruktury telekomunikacyjnej powstała faktyczna szkoda. To, co Pan nazywa odszkodowaniem – jest wynagrodzeniem za bezumowny okres posiadania służebności na Pana gruncie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wycofanie zgody wcześniej wyrażonej przez sąsiada

Jestem posiadaczem działki, na której buduje dom jednorodzinny – mam wszystkie pozwolenia. Kanalizacja musi przebiegać częściowo przez działkę sąsiada...

 

Budowa kanalizacji przez czyjąś działkę

Chcę przeprowadzić kanalizację do mojej działki przez działkę sąsiada. Sąsiad wyraził zgodę pisemną, na podstawie której uzyskałam projekt kanalizacji...

 

Doprowadzenie prądu do siedliska

Zaczynam budowę domu i chciałabym doprowadzić prąd do mojej działki. Jest to działka rolna, buduję się jako rolnik, czyli zakładam siedlisko. Moja...

 

Wycofanie się ze wstępnej umowy o służebność

Wycofanie się ze wstępnej umowy o służebność

Właściciel kolejki liniowej podpisał wstępną umowę o służebność na kilku działkach – bez notariusza. Teraz chce się wycofać, bo nie był...

Wpięcie się do kolektora deszczowego i ustanowienie służebności

Wpięcie się do kolektora deszczowego i ustanowienie służebności

Spółka X (nie jest to podmiot państwa) jest właścicielem kolektora deszczowego, który odprowadza wody opadowe do rzeki. Rura kolektora przechodzi przez moją...

Groźby odłączenia przyłącza przez sąsiada na które wyraził zgodę

Groźby odłączenia przyłącza przez sąsiada na które wyraził zgodę

28 lat temu sąsiad na działce zgodził się na przeprowadzenie przyłącza wody przez jego działkę na rzecz mojego ojca w odległości 60 cm od ogrodzenia...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »