Kategoria: Służebność przesyłu

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Linia energetyczna na terenie leśnym

Eliza Rumowska • Opublikowane: 14-03-2016

Nabyliśmy działkę w 2013 r. Przechodzi przez nią linia energetyczna średniej mocy. Nie ma o tym wpisu w księdze wieczystej, ale jest zaznaczona na mapkach. Zakład energetyczny twierdzi, że to nie jego infrastruktura przesyłowa. Usłyszałam, że w naszym mieście zakład wygrywa wszystkie takie sprawy i  by nie kontynuować sporu sądowego. Dodam, że to teren leśny. Drzewa zawadzają o kable. Podobno to my mamy się tym zająć. Jak rozwiązać tę sprawę i czy mamy szansę na uzyskanie odszkodowania od firmy energetycznej?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata
Otrzymałam bardzo precyzyjną, fachowo przygotowaną poradę prawną. 
Anna, księgowa, 56 lat
Profesjonalna porada
Maria
Pierwszy kontakt jakiś czas temu, a teraz był kolejny kontakt i porada równie profesjonalna.
Zdzisław, 42 lata, technik mechanik

Od lat jako prawnik zajmuję się służebnością przesyłu – nawet, gdy jeszcze Kodeks jej nie definiował – ale po raz pierwszy słyszą takie rzeczy, tzn. aby operator przesyłowy wezwany do zajęcia stanowiska w kwestii służebności przesyłu oświadczył, że to nie jego infrastruktura przesyłowa (?!). Każda sprawa jest inna i wątpię, aby jakikolwiek operator miał przed jakimś sądem 100% spraw z zakresu przesyłu rozstrzygniętych wyłącznie na jego korzyść.

Trudno więc powiedzieć – bez znajomości dokumentów - jaki pozew złożono? Czego dochodzono? W takich sprawach bowiem nie chodzi o odszkodowanie. Jest to roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu w ramach posiadanej służebności. Ponadto ważne, by dokładnie zapoznać się z pismem operatora, w którym rzekomo pisze, że linia nie jest jego.

Co do drzew i zakłócenia to także nie jest Pani problem, bo zgodnie z Kodeksem cywilnym ten ma utrzymać infrastrukturę, kto ma służebność – stosuje się tu odpowiednie przepisy o służebnościach gruntowych.

„Art. 289. [Obowiązek utrzymywania urządzeń] § 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

§ 2. Jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Natomiast przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące służebności przesyłu stanowią:

„Służebność przesyłu

Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.”

Tymi oto przepisami powinna się Pani kierować, prowadząc korespondencję z operatorem przesyłowym. Gdyby zaś rzeczywiście operator twierdził, że linia jest nie jego – wówczas należy dokonać zgłoszenia do powiatowego nadzoru budowlanego, by tez zbadał, czy nie jest to samowola budowlana i do kogo należy ta linia, skoro zakład energetyczny się niej nie przyznaje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »