Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Linia energetyczna na terenie leśnym

Eliza Rumowska • Opublikowane: 14-03-2016

Nabyliśmy działkę w 2013 r. Przechodzi przez nią linia energetyczna średniej mocy. Nie ma o tym wpisu w księdze wieczystej, ale jest zaznaczona na mapkach. Zakład energetyczny twierdzi, że to nie jego infrastruktura przesyłowa. Usłyszałam, że w naszym mieście zakład wygrywa wszystkie takie sprawy i  by nie kontynuować sporu sądowego. Dodam, że to teren leśny. Drzewa zawadzają o kable. Podobno to my mamy się tym zająć. Jak rozwiązać tę sprawę i czy mamy szansę na uzyskanie odszkodowania od firmy energetycznej?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Jestem Bardzo zadowolona z usługi prawniczej online. Mogłam na odległość znaleźć odpowiedzi na moje wątpliwości i pytania dotyczącej mojej sprawy. Zadałam zawsze dodatkowe pytania, i na czas otrzymałam odpowiedz. Bardzo mi ten Portal pomógł. 
Henryka
Odpowiedź profesjonalna aczkolwiek łatwa do zrozumienia, rychła i bardzo satysfakcjonująca. Z pewnością będę jeszcze korzystać z waszej pomocy 
Agnieszka
Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy

Od lat jako prawnik zajmuję się służebnością przesyłu – nawet, gdy jeszcze Kodeks jej nie definiował – ale po raz pierwszy słyszą takie rzeczy, tzn. aby operator przesyłowy wezwany do zajęcia stanowiska w kwestii służebności przesyłu oświadczył, że to nie jego infrastruktura przesyłowa (?!). Każda sprawa jest inna i wątpię, aby jakikolwiek operator miał przed jakimś sądem 100% spraw z zakresu przesyłu rozstrzygniętych wyłącznie na jego korzyść.

Trudno więc powiedzieć – bez znajomości dokumentów - jaki pozew złożono? Czego dochodzono? W takich sprawach bowiem nie chodzi o odszkodowanie. Jest to roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu w ramach posiadanej służebności. Ponadto ważne, by dokładnie zapoznać się z pismem operatora, w którym rzekomo pisze, że linia nie jest jego.

Co do drzew i zakłócenia to także nie jest Pani problem, bo zgodnie z Kodeksem cywilnym ten ma utrzymać infrastrukturę, kto ma służebność – stosuje się tu odpowiednie przepisy o służebnościach gruntowych.

„Art. 289. [Obowiązek utrzymywania urządzeń] § 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

§ 2. Jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Natomiast przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące służebności przesyłu stanowią:

„Służebność przesyłu

Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.”

Tymi oto przepisami powinna się Pani kierować, prowadząc korespondencję z operatorem przesyłowym. Gdyby zaś rzeczywiście operator twierdził, że linia jest nie jego – wówczas należy dokonać zgłoszenia do powiatowego nadzoru budowlanego, by tez zbadał, czy nie jest to samowola budowlana i do kogo należy ta linia, skoro zakład energetyczny się niej nie przyznaje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak ograniczyć bezprawne działania zakładu gazowniczego?

Jestem właścicielem gruntu rolnego nabytego od ANR. Niedawno dowiedziałem się, że przez moją działkę przebiega gazociąg. Instalacja znacząco ogranicza mi...

Trzy infrastruktury przesyłowe na jednej działce

Przez prywatną działkę przebiegają: sieć gazowa, telefoniczna i energetyczna (z dwoma słupami). Po śmierci matki ja z siostrą staliśmy się...

Żądanie usunięcia nielegalnie wybudowanej linii napowietrznej

Żądam usunięcia nielegalnie wybudowanej linii napowietrznej SN 15 KV poprzez jej przebudowę na linię kablem w ziemi i dla tej linii po dokonaniu...

Jak zmusić firmę przesyłową do usunięcia kabla?

Planuję budowę inwestycji komercyjnej, ale przez moją działkę przebiega kabel telefoniczny (światłowodowy). Czy jest możliwość zmusić prawnie zarządcę...

Zbyt niskie odszkodowanie za światłowód na działce rolnej

W granicy mojej działki rolnej firma chce poprowadzić w ziemi światłowód, proponując odszkodowanie 500 zł brutto. Długość linii w mojej działce...

Dochodzenie roszczeń – infrastruktura przesyłowa

Przez moją nieruchomość przebiega linia napowietrzna oraz posadowione są dwa słupy elektryczne, w tym jeden z transformatorem. Chodzi...

Nowy współwłaściciel gruntów a służebność przesyłu

Przed niecałym rokiem zostałem współwłaścicielem gruntu, na którym stoją słupy energetyczne. Posiadam 75% udziału we współwłasności, a 25% ma...

Wynagrodzenie za słup na działce i dojazdy do niego

Na końcu naszej działki stoi słup wysokiego napięcia od ponad 30 lat. Działka jest rolna z posadowionym domem. Pracownicy elektrowni dojeżdżają tam...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »