Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Na czyim gruncie stoją słupy elektryczne?

Autor: Jakub Bonowicz

Przed rokiem na mojej działce rolnej postawiono 4 słupy energetyczne. Projekt, na którym zaznaczono urządzenia oraz przebieg drogi, wykonany został w roku 2010 i wynikało z niego, że pomiędzy drogą gminną a moim polem nie ma ustalonych granic. O instalacji słupów nie zostałem powiadomiony, gdyż według zakładu energetycznego nie zostały one posadowione na mojej działce, lecz na poboczu i w związku z tym zgodę wydała gmina. Wynajęty przeze mnie geodeta ustalił jednak, że urządzenia przesyłowe postawione są na moim polu. Chciałbym zatem zapytać, jakie miałbym szanse w sądzie, skoro istnieją dwie racje (moja i zakładu energetycznego) i obie są poparte różnymi wynikami geodezyjnymi? Jak udowodnić, że słupy elektryczne stoją na moim gruncie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zanim poruszę kwestię słupów energetycznych i tego, czy znajdują się one na Pańskiej działce wyjaśnię najpierw, czym jest służebność przesyłu i jakie korzyści mogą się wiązać z ewentualnym jej ustanowieniu na rzecz zakładu energetycznego na pańskim gruncie.

Dokładne omówienie roszczeń właściciela nieruchomości, na której to postawiono urządzenia przesyłowe znajduje się w moim artykule Gdy na Twoim gruncie stoją słupy – roszczenia związane z urządzeniami przesyłowymi. Nie będę tutaj go powtarzał, chciałbym natomiast skupić się na tym, co w Pana sprawie jest istotne.

W Pańskim przypadku mamy do czynienia z problemem obecności na gruncie urządzeń przesyłowych. Urządzenia te ograniczają możliwość korzystania z działki przez jej właściciela, ograniczają powierzchnię nieruchomości, którą można zagospodarować itp.

Jeżeli słupy energetyczne znajdują się na Pańskim gruncie, to przysługuje Panu roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, którego własność stanowią urządzenia przesyłowe, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu) – art. 3051 K.c. Sąd po przeprowadzeniu postępowania może wydać wyrok zobowiązujący przedsiębiorcę przesyłowego do złożenia oświadczenia woli o zawarciu umowy za ustalonym wynagrodzeniem. Takie orzeczenie sądu zastępuje oświadczenie przedsiębiorcy (art. 64 K.c.).

Art. 3051. Kodeksu cywilnego

 Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 64. Kodeksu cywilnego

Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie”.

Od razu zaznaczę, iż żaden przepis nie wskazuje, ile przedsiębiorca przesyłowy ma płacić właścicielowi i w jaki sposób wyliczać wysokość wynagrodzenia. Jest to młoda instytucja, praktyka w tym względzie nie jest jeszcze ukształtowana. Wysokość wynagrodzenia będzie zawsze zależeć od okoliczności konkretnego wypadku, brać trzeba pod uwagę takie czynniki jak:

  1. Jaka jest ilość urządzeń?
  2. Jaki jest ich rozmiar?
  3. Jak bardzo utrudniają korzystanie z nieruchomości?
  4. W jakim miejscu się znajdują, czy np. przebiegają przez środek gruntu, czy też jego granicą?

 

Dodam, że wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu mają charakter umiarkowany – wszelkie wiadomości na temat tego, iż można na tym dorobić się majątku, są nieprawdą. Sądy zdają sobie sprawę, jakie konsekwencje wywołałoby obciążenie wszystkich przedsiębiorców przesyłowych wysokimi opłatami na rzecz właścicieli (spowodowałoby to lawinowy wzrost cen mediów).

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu składa się w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Opłata sądowa wynosi 200 zł. O wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu rozstrzyga sąd na postawie opinii biegłego ds. szacowania i wyceny wartości nieruchomości. Należy oczywiście złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Koszt zaliczki na biegłego ponosi Pan jako wnioskodawca, ostateczne koszty biegłego są rozliczane w końcowym postanowieniu sądu (sąd decyduje, czy koszty ma pokryć wnioskodawca czy też przedsiębiorca przesyłowy).

Najczęściej w takich sytuacjach zakład energetyczny broni się zarzutem zasiedzenia służebności przesyłu. Natomiast argument ten jest często bezzasadny. Jednak w Pańskim przypadku jest to niemożliwe, gdyż słupy zostały postawione zaledwie rok temu (a zasiedzenie służebności podlega terminowi zasiedzenia nieruchomości czyli 20 lat w przypadku dobrej wiary albo 30 lat w przypadku złej wiary).

Odnośnie Pańskiego sporu z zakładem energetycznym dotyczącym tego, czy słupy energetyczne znajdują się na Pańskim gruncie, czy też na gruncie gminy (poboczu). Tylko jeżeli okaże się, że rzeczywiście słupy energetyczne znajdują się na Pańskim gruncie, przysługiwało będzie Panu roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu i tą sprawę należy załatwić najpierw. Istnieją dwa sposoby rozgraniczenia nieruchomości: rozgraniczenie na drodze administracyjnej i rozgraniczenie sądowe. Ponieważ posiada Pan opinię geodety prywatnego, należy najpierw spróbować drogi administracyjnej (decyzję o rozgraniczeniu wydaje wójt/burmistrz/prezydent miasta). Powinien udać się Pan do gminy z dokumentami, jakie otrzymał Pan od geodety, w celu otrzymania decyzji o rozgraniczeniu. Jeżeli nie otrzyma Pan decyzji, z której będzie wynikało, że grunt, na którym stoją słupy energetyczne, należy do Pana, to trzeba wystąpić do sądu o rozgraniczenie, musi Pan pozwać w takim przypadku gminę, gdyż ona jest właścicielem sąsiedniego gruntu. Sąd powoła biegłego geodetę który sporządzi ekspertyzę, na podstawie której sąd podejmie decyzję.

Podsumowując najpierw musi Pan pozyskać potwierdzenie na drodze administracyjnej (sądowej), że grunt, na którym stoją słupy energetyczne, jest Pańską własnością. Dopiero potem może Pan wystąpić z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl