Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Naruszenie miru domowego przez osobę zameldowaną z wpisaną służebnością osobistą

Autor: Katarzyna Bereda

Sytuacja istnieje pomiędzy mną a osobą z zapisaną służebnością osobistą do pokoju w domu narzeczonej (od osiągnięcia wieku emerytalnego, jeszcze nieobowiązującą) oraz zameldowaną (samowolnie, bez wiedzy właścicielki domu – matki narzeczonej). Gość przyjeżdża raz na tydzień „w odwiedziny”, od wielu lat obraża wszystkich domowników, od trzech tygodni notorycznie psuje część instalacji. Doszło między nami do spięcia, człowiek został spoliczkowany, a mnie trzy razy uderzył pięścią w twarz. Wdarł się do domu i odmawiał opuszczenia posesji. Policja odmówiła interwencji, twierdząc, że jeżeli jest zameldowany, musieliby wyprowadzić z domu mnie, co, jak ustaliłem, było nieprawdą – zameldowanie nie nadaje żadnych praw do przebywania na terenie prywatnym. Teraz nęka narzeczoną SMS-ami, domagając się podania moich danych osobowych i grozi pozwem.

Czy taka osoba zameldowana ma prawo do naruszania miru domowego? Czy ma prawo już teraz korzystać z nieruchomości? Nie znamy adresu zamieszkania tej osoby.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Naruszenie miru domowego przez osobę zameldowaną z wpisaną służebnością osobistą

Zgłoszenie agresywnego zachowania na policję

Jeżeli uprawniony stale tam nie zamieszkuje, a służebność jeszcze nie obowiązuje, uprawniony nie ma uprawnienia do przebywania w nieruchomości – nie muszą go Państwo tam wpuszczać. Jeżeli bowiem nie zamieszkuje tam, to obowiązek meldunkowy nie ma tu znaczenia – jest to jedynie obowiązek administracyjny, który nie ma nic wspólnego z prawem własności czy prawem posiadania, które obecnie nie przysługuje uprawnionemu. Dlatego też, jeżeli znów dojdzie do agresywnego zachowania uprawnionego, proszę zawiadomić policję – musi to zrobić osoba tam zamieszkująca i zgłaszać naruszenie miru domowego.

Naruszenie miru domowego

Zgodnie bowiem z treścią art. 193 Kodeksu karnego „kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

W doktrynie przedmiot ochrony w przypadku przestępstwa naruszenia miru domowego rozumiany jest różnorodnie. Przyjmuje się, że jest nim m.in.: wyłączne panowanie woli osoby uprawnionej w obrębie jej domostwa (S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny. Komentarz, Kraków 1934, s. 832), swoboda dysponowania swoim mieszkaniem (Makarewicz, Kodeks karny, 1932, s. 350), prawo do decydowania o tym, kto ma przebywać w miejscach, w których jednostka jest gospodarzem (A. Zoll, w: Zoll, Kodeks karny, t. II, 2008, s. 533), prawo wyłącznego, swobodnego korzystania z domu i innych miejsc (Andrejew, Świda, Wolter, Kodeks karny, 1973, s. 500; J. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 1975, s. 402; O. Chybiński, w: O. Chybiński, W. Gutenkunst, W. Świda, Prawo karne. Część szczególna, Wrocław – Warszawa 1971, s. 173), prawo człowieka do spokojnego zamieszkiwania, wolnego od zakłóceń przez osoby niepożądane [M. Mozgawa, Przestępstwa przeciwko wolności (art. 189–193 KK), w: M. Mozgawa (red.), Prawnokarne aspekty wolności, Warszawa 2006, s. 135].

W orzecznictwie wskazuje się z kolei, że „dobrem chronionym przepisem art. 193 KK jest wolność od bezprawnych ingerencji zakłócających spokój zamieszkiwania; obejmuje ono wszelkie formy przedostania się (wejścia) do cudzego zamkniętego mieszkania, czy innego pomieszczenia chronionego »mirem domowym«, wbrew wyraźnej woli jego dysponenta” (wyr. SA w Katowicach z 26.4.2007 r., sygn. akt II AKa 37/07, KZS 2007, Nr 11, poz. 69).

Uchylenie służebności osoby zameldowanej

Całkiem osobno proszę rozważyć uchylenie służebności, zanim ona jeszcze nastąpiła. Zachowanie uprawnionego jest bowiem naganne, co daje podstawy do uchylenia powyższego zapisu na drodze sądowej.

Zgodnie bowiem z treścią art. 303 Kodeksu cywilnego „jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę”.

Dlatego też, w mojej ocenie istnieją obecnie podstawy do zniesienia powyższej służebności i zamiany jej na rentę – chociażby najniższą, z uwagi na zachowanie uprawnionego, tak aby służebność przestała istnieć.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl