Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niechęć sąsiada do ustanowienia drogi

Eliza Rumowska • Opublikowane: 12-01-2015

W 1997 r. nabyliśmy działkę od pewnego małżeństwa. Obecnie chcemy wybudować na działce oczyszczalnię ścieków. Do tej pory dojeżdżaliśmy drogą prywatną, ale nie możemy uzyskać pozwolenia, ponieważ nie ma wyznaczonej służebności drogi. Żyje tylko jeden małżonek, jest w podeszłym wieku i nie interesuje go nasz problem. Jak wobec niechęci sąsiada uregulować stan prawny w naszej sytuacji? Jakie dokumenty musimy zgromadzić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zanim odpowiem na postawione przez Pana kwestie, zacznę od przytoczenia regulacji prawnych dotyczących ustanowienia drogi koniecznej.

Przepisy Kodeksu cywilnego w tym względzie stanowią:

„Art. 145. § 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy”.

Jak więc widać, jest to realne – jednak trzeba liczyć się z obowiązkiem uiszczenia wynagrodzenia.

Procedura dotycząca drogi koniecznej to postępowanie z zakresu prawa rzeczowego, które przed sądem nie tyle jest trudne z racji sporu, ale z racji udziału niezbędnych osób. Takimi podmiotami, które wnioskodawca winien wskazać w swym wniosku, są zarówno wszyscy „ościennicy” działki wnioskodawcy, jak i (przede wszystkim) właściciel działki, która zostanie obciążona służebnością. W opisanym przypadku byliby to: współwłaściciel żyjący oraz wszyscy spadkobiercy współwłaściciela nieżyjącego. Jednakże do ich legitymacji co do udziału w sprawie konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego po zmarłym współwłaścicielu. W takiej sytuacji załącznikami do wniosku o służebność drogi koniecznej byłoby złożenie tylu odpisów wniosku, ilu byłoby uczestników postępowania. Załącznikami koniecznymi są wypisy i wyrysy geodezyjne dla obu działek oraz z ich KW. Ponadto należy wskazać faktyczny przebieg drogi – w tym przypadku moim zdaniem byłoby zasadne wnioskowanie tylko o oględziny bez powoływania biegłego geodety, jednak to sąd zawsze decyduje, czy droga jest już wytyczona, czy ma to zrobić jednak biegły geodeta. To są odstawowe dokumenty, jeżeli sąd uzna, że pewne okoliczności budzą wątpliwość, to poprosi o dodatkowe dowody, np. akt notarialny, można więc go już profilaktycznie wraz z wnioskiem złożyć.

W tym miejscu pragnę nadmienić, że postępowanie spadkowe przeprowadzić może, tj. złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, nie tylko spadkobierca, ale każdy, kto wykaże swój interes prawy. Dlatego także Pan mógłby taką sprawę spadkową przeprowadzić.

Jeżeli taka droga mimo wszystko byłaby niedogodna, to pozostaje oczekiwanie na zasiedzenie służebności, które nastąpiłoby z upływem lat 30 od chwili nabycia gruntu.

Jednak jeśli teraz są konieczne inwestycje na zakupionej działce, to i tak jedyną drogą pozostaje doprowadzenie do spadkobrania po zmarłym współwłaścicielu, bowiem do dokonania jakiejkolwiek czynności (sądownie czy notarialnie) na działce sąsiadującej konieczna jest zgoda jej właścicieli. Natomiast spadkobiercy, którzy nie posiadają stwierdzenia nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia, nie mają legitymacji do działania. Choć spadek nabywa się z chwila otwarcia, to do pełnego nim dysponowania jest potrzebne formalne stwierdzenie jego nabycia lub poświadczenie dziedziczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Służebność parkowania

Jestem właścicielką domu położonego przy ruchliwej ulicy w centrum Płocka. Na całej ulicy obowiązuje zakaz zatrzymywania się; jedyne miejsce...

 

Naprawa nawierzchni drogi służebnej

Jestem właścicielką działki na której wybudowałam dom. Do działki mam zapisaną służebność przejazdu przez działkę sąsiada. Drogę sama sfinansowałam...

 

Wytyczenie drogi do działki rolnej

Wytyczenie drogi do działki rolnej

Nie mamy dostępu do działki rolnej z drogi publicznej, konieczny jest przejazd przez działkę sąsiada. Jakie może być wynagrodzenie z tytułu...

Zagrodzenie drogi przejazdowej przez sąsiada

Kupiłem działkę, do której poprzedni właściciel miał dojazd drogą konieczną (służebność). Obecnie jednak właściciel gruntu z drogą zagrodził...

 

Koszty urzędowe ustanowienia służebności drogi

Koszty urzędowe ustanowienia służebności drogi

Chciałbym się zorientować, jakie są koszty urzędowe ustanowienia służebności drogowej. Czyli jakie opłaty musiałbym wnieść do urzędu skarbowego, sądu,...

Konflikt z sąsiadem o drogę dojazdową

Mam dwa budynki: mieszkalny i gospodarczy. Aby dojechać do tego gospodarczego, korzystam z drogi służebnej (użyteczność wieczysta) wobec innych...

 

Wykorzystują mój wjazd na posesję, co robić?

Mam swój wjazd na posesję, korzysta z niego grzecznościowo siostra, bo jej wjazd, choć wytyczony, nie jest jeszcze zrobiony. Z jej działką graniczy...

 

Blokowanie drogi koniecznej przez sąsiada

Posiadam drogę konieczną, sąsiad blokuje drogę, policja rozkłada ręce. Co mam robić? Mam zagwarantowane sądownie prawo korzystania z drogi koniecznej....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »