Kategoria: Służebność przesyłu

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieczynna linia podziemna uniemożliwiająca zabudowę

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 28-12-2018

W 2010 r. nabyłem od gminy działkę budowlaną. Z powodu niewiedzy z załączonej mapki nie odczytałem, że przez obszar nieruchomości przebiega nieczynna podziemna linia niskiego napięcia zasilająca nieczynne urządzenie hydrotechniczne gminy. Chciałbym się budować, ale linia uniemożliwia postawienie budynku. Wójt na moje pismo w tej sprawie odpowiedział, że przełożenie linii leży po mojej stronie. Jak wybrnąć z tej sytuacji? Czy mam prawo naliczyć gminie należność za służebność i w jakiej wysokości?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Wszystko na najwyższym poziomie wszystko jasno określone
Żaneta, własna działalność, 44 lata
Kompetentni prawnicy udzielający wyczerpujących odpowiedzi na zadane im pytania. Polecam jak najbardziej.
Natalia, 28 lat
Korzystam od wielu lat z usług Państwa prawników ( ePorady24.pl) i zawsze otrzymuje fachowe, bardzo szczegółowe omówienia swoich pytań. Zadaj też pytania dodatkowe, czasem po długim czasie i zawsze otrzymuje odpowiedź. Jestem bardzo zadowolony:) Polecam !!
Krzysztof, 48 lat
Odpowiedz bardzo wyczerpująca i ogarniająca cały temat - mimo, iż część przepisów było mi znane. Przekaz zrozumiałym językiem. 
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolona z usługi .Otrzymałam błyskawiczne wycenę usługi i odpowiedz.
 
Janina
Rzetelna,szybka odpowiedź na moje pytanie bardzo mi pomogła w egzekwowaniu moich praw. Dziękuję i polecam.
Jolanta
Porada jak najbardziej pomocna za którą bardzo dziękuję
Beata
 Szybko, łatwo i konkretnie. Pańska odpowiedź rozwiewa wszystkie moje wątpliwości. Dziękuję bardzo za pomoc. 
Bożena, pielęgniarka, 61 lat
 Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Ewa
Szybko i sprawnie, dokładna odpowiedź na zadane pytanie. Wyczerpujące odwołania do dotychczasowej wykładni i wyjaśnienia. 
Tomasz, programista, 27 lat
Jestem usatysfakcjonowana udzielonymi odpowiedziami na zadane kwestie,Szybko i kompetentnie .
Urszula, 57 lat, nauczyciel
Odpowiedzi były jasne i wyczerpujące a co bardzo ważne - wyjątkowo szybkie. Dziękuję bardzo
Henryk
Witam, Dziękuję za szybką, dokładną i wyczerpującą odpowiedć. Jestem pod wrażeniem. 
Dorota
Jestem pod wrażeniem szybkiej i profesjonalnej pomocy. Koszt wstępnej usługi do przyjęcia, w którym uzyskałam dodatkowe wskazówki i informacje na pytania uzupełniające (bez dodatkowych opłat). 
Beata
Poradę prawną uzyskaną od Państwa, a konkretnie przez Panią Izabelę Nowacką-Marzelon, uważam oceniam bardzo wysoko. Porada ta pozwoliła mi zrozumieć całą złożoność zgłoszonego przeze mnie problemu w świetle wszystkich przepisów, jakie powinnam znać. Bardzo sobie cenię te wyjaśnienia i jestem rada, że udało mi się wpaść na trop tak kompetentnego zespołu prawników. Polecam ich wszystkim zainteresowanym.
Maria, 70 lat, emerytowana nauczycielka
Jasna i szybko wydana opinia. Polecam ten serwis.
Ewa
Dziękuję i wystawiam najwyższą opinię.
Jacek
Dziękuję uprzejmie za szybką i wyczerpującą odpowiedź wyjaśniającą moje obawy.
Maria, 55 lat
Jestem zadowolona z odpowiedzi. 
Ewa
Bardzo solidna, rzetelna i szybka porada
Przemysław
Fantastyczny pomysł, szybkie, a jednocześnie wnikliwe i dogłębnie analizujące temat odpowiedzi!
Magdalena
Fachowa porada Pana Marcin Sądej (BRAVOOO :)), rzetelnie, jasno i przejrzyście. Oczywiście wszystko oparte na podstawach prawnych i fachowej wiedzy. 
Wojtek
Dziękuję, spełniliście moje oczekiwania
Joanna, 58 lat, księgowa
Dziękuje bardzo za odpowiedz. Wiem teraz co powinnam zrobić.
Beata
Bardzo dziękuję za szybką i wyczerpującą (na chwilę obecną) odpowiedź. Jestem z niej bardzo zadowolona, zawiera to, o czym słyszałam, ale brakowało mi potwierdzenia. W razie dalszych problemów na pewno się z Państwem skontaktuję.
Renata
Jestem bardzo zadowolona z uzyskanej odpowiedzi, która była wyczerpująca i zadowalająca. Szczególnie ważne w serwisie ePorady24 jest to, że można zadać dodatkowe pytanie bez dodatkowych opłat:-)
Marzena, nauczyciel, 54 lata
Bardzo dziękuję za poradę. Pomogła mi ona błyskawicznie rozwiązać mój problem - w rozmowie z adwersarzem czułam się pewnie, mając w zanadrzu (i wykorzystując w trakcie dyskusji) merytoryczną wiedzę, przekazaną przez ePorady.
Anna
Korzystam z serwisu już po raz czwarty - jestem zadowolony ze świadczonych usług, w tym odpowiedzi i pomocy udzielanej przez prawników serwisu.
Rafał, inżynier lotnictwa, 34 lata
Wszystko zgodnie z opisem. Jestem zadowolony
Dawid, 36 lat
Odpowiedź wyczerpująca, Otrzymałam wyjaśnienie mojego problemu i sposób jego rozwiązania. 
Lidia

W omawianej sytuacji zasadnym jest ustalenie w pierwszej kolejności właściciela sieci podziemnej. Jeżeli infrastruktura energetyczna – analogicznie do zasilanego urządzenia – stanowi własność gminy, od której nabył Pan nieruchomość, regulacja stanu prawnego na rzecz gestora sieci powinna przyjąć bezwzględnie formę służebności przesyłu. Prawo to ma charakter odpłatny i aktualizuje po stronie gestora sieci obowiązek zapłaty na rzecz właściciela gruntu wynagrodzenia – zależnie od postanowień umowy – w formie świadczenia jednorazowego lub okresowego.

Poza świadczeniem z tytułu służebności, za okres poprzedzający ustanowienie tego prawa, właściciel nieruchomości może wystąpić do gestora z roszczeniem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu. Roszczenie to podlega przedawnieniu, w konsekwencji czego skutecznie dochodzić można świadczenia z tego tytułu za okres 10 lat poprzedzających wniesienie powództwa.

Pozostaje przy tym bez znaczenia, czy infrastruktura jest aktualnie eksploatowana, czy też została faktycznie wyłączona z użytkowania.

Jeżeli natomiast urządzenia przesyłowe nie są przedmiotem własności jednostki samorządu terytorialnego, podmiotem zobowiązanym do świadczenia na Pańską rzecz wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu oraz legitymowanym do ustanowienia tego prawa będzie gestor sieci (np. przedsiębiorstwo energetyczne).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli infrastruktura stanowi przedmiot własności innego niż gmina podmiotu, konieczne będzie ustalenie, kiedy urządzenia zostały posadowione w gruncie.

Służebność może być bowiem nabyta przez zasiedzenie, jeżeli gestor faktycznie i bez przeszkód wykonywał to prawo przez okres co najmniej 30 lat. W przypadku urządzeń zlokalizowanych przed 1990 rokiem możliwe było zaliczenie połowy aktualnie obowiązującego okresu zasiedzenia. W konsekwencji do urządzeń wzniesionych w latach 60. i 70. niezbędny do nabycia przez przedsiębiorstwo przesyłowe służebności okres zasiedzenia upłynął w 2005 roku.

W sytuacji, gdy to gmina jest gestorem sieci, obowiązek świadczenia na rzecz nowego właściciela wynagrodzenia z tytułu korzystania z nieruchomości w sposób odpowiadający treścią służebności przesyłu zaktualizował się z chwilą jej zbycia (tj. w 2010 r.), tj. z dniem zawarcia przez Pana umowy sprzedaży.

Jeżeli kwestia ta nie została uregulowana w umowie, na mocy której nabył Pan nieruchomość lub w drodze odrębnego porozumienia, będzie mógł Pan dochodzić od gminy wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu za cały okres od chwili jego nabycia oraz ustanowienia służebności przesyłu na warunkach pełnej odpłatności, zarówno w drodze umowy, jak i – w braku porozumienia z gestorem – w postępowaniu sądowym.

Jeżeli Pańskim życzeniem jest przede wszystkim racjonalne zagospodarowanie działki, być może ewentualna deklaracja zrzeczenia się roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie przez gminę z Pańskiego gruntu bez tytułu prawnego (w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu) mogłoby stanowić istotny instrument w rokowaniach dotyczących przejęcia przez gminę kosztów przeniesienia linii energetycznej.

Wymaga bowiem podkreślenia, że gestor sieci co do zasady nie będzie miał faktycznego interesu w przeniesieniu lub zmianie przebiegu trasy sieci, jak również obowiązku ponoszenia kosztów takiego przedsięwzięcia nie nakłada na niego ustawa, w konsekwencji czego zamierzenie takie obciążać będzie właściciela nieruchomości.

Odnosząc się do kwestii wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności oraz świadczenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu należy podkreślić, że powinna ona odpowiadać obiektywnej utracie wartości nieruchomości wynikającej z obciążenia jej ograniczonym prawem rzeczowym. Wartości stanowiące podstawę do ustalenia wynagrodzenia mogą być przedmiotem porozumienia między stronami lub może je określać operat szacunkowy.

Na wartość tę wpływa przede wszystkim lokalizacja, cechy użytkowe, stan uzbrojenia oraz kształt nieruchomości, a także rzeczywista uciążliwość znajdujących się w gruncie urządzeń dla korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ze względu na oczywisty konflikt interesów pomiędzy właścicielem nieruchomości a gestorem urządzeń przesyłowych, rekomenduję określenie potencjalnej wartości służebności (oraz ewentualnego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości) w drodze wyceny dokonywanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak zmusić firmę przesyłową do usunięcia kabla?

Planuję budowę inwestycji komercyjnej, ale przez moją działkę przebiega kabel telefoniczny (światłowodowy). Czy jest możliwość zmusić prawnie zarządcę tego kabla do przeniesienia go w inne miejsce i czy jest możliwość uzyskania odszkodowania za dzierżawę przesyłową lub coś w tym rodzaju? Firma nie posiada dzierżawy ani służebności. Kabel ma ok. 14 lat.

Przesunięcie słupa do granicy działki a pokrycie kosztów przez energetykę

Od niedawna jestem właścicielem działki, przez którą biegnie linia niskiego napięcia. Obecnie jestem na etapie rozmów z energetyką na temat zmiany lokalizacji słupa, czyli przesunięcia go do granicy działki, gdyż teraz znajduje się on na środku. W odpowiedzi usłyszałem, że jest taka możliwość, ale koszty będą po mojej stronie. Czy faktycznie tak musi być? Nie wiem, jak dawno temu postawiono ten słup i gdzie takich informacji szukać. Poprzedni właściciel też nie jest w stanie określić, od kiedy ten słup stoi. Nie wygląda na nowy. W księdze wieczystej brak jakichkolwiek wzmianek o służebności. Czy w tej sytuacji istnieje szansa na odszkodowanie, ewentualnie na pokrycie kosztów przesunięcia słupa przez energetykę?

Czy mogę się sprzeciwić ustanowieniu służebności przesyłu na mojej działce?

Przedsiębiorca przesyłowy (branża telekomunikacyjna) zawnioskował do sądu o ustanowienie służebności przesyłu na mojej działce. Czy mogę nie wyrazić zgody na tę służebność i jakie byłyby tego skutki? Czy sąd może narzucić mi służebność przesyłu? Jeśli się nie zgodzę, czy przedsiębiorca będzie musiał wykopać i usunąć światłowód z mojej działki?

Niejasny stan prawny urządzeń energetycznych na prywatnej działce

Zakupiłem 10 lat temu działkę, stoi na niej budynek mieszkalny, działka jest ogrodzona. Są na niej również posadowione trzy słupy energetyczne, w tym jeden z transformatorem (linia energetyczna średniego napięcia) oraz podziemna linia niskiego napięcia. Czy należy mi się od przedsiębiorcy przesyłowego odpłatna służebność, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Muszę dodać, że nie sprawdzałem legalności posadowienia tych instalacji, ale ostatnio przedstawiciel przedsiębiorstwa zaproponował, żebym wystąpił z pismem o uregulowanie prawne urządzeń energetycznych na mojej działce. Trwa między nami spór o prawo dostępu do transformatora, czyli wejścia na mój teren. Są bardzo ugodowi, co daje mi do myślenia. W księgach wieczystych nie ma żadnych wpisów, a nie wiem, gdzie miałbym to jeszcze sprawdzać. Jak jest moja sytuacja?

Szanse na usunięcie lub przesunięcie słupa energetycznego

Posiadam słup energetyczny na działce, w księdze wieczystej brak jest jakiegokolwiek wpisu o służebności. Zależy mi na usunięciu go z mojej działki, albo przesunięciu o 4-5 m. Jakie są na to realne szanse?

Postawienie nowego słupa i przestawienie istniejącego przez zakład energetyczny bez zgody

Jest ustalona służebność przesyłu na liniach energetycznych. Przedsiębiorstwo bez zgody właściciela działki chce postawić dodatkowy nowy słup i przesunąć w inne miejsce istniejący (na pasie służebności przesyłu). Czy może to zrobić bez zgody właściciela, mimo że w postanowieniu sądu są tylko podstawowe prawa, w tym do modernizacji? Dla mnie to nie modernizacja, nie przebudowa, tylko rozbudowa.Zapytaj prawnika

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »