Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nielegalna kanalizacja na działce

Eliza Rumowska • Opublikowane: 07-10-2014

Jestem właścicielką działki na której sąsiad bez mojej zgody i wiedzy poprowadził rurę kanalizacyjną. Dodatkowo zezwolił innym sąsiadom do podłączenia się do niej. Rury nie ma na żadnej mapie, ani nie ma na nią zezwoleń. Jakie mam w związku z tym prawa? Czy mogę odciąć tę rurę bez zgody sąsiadów? Czy jak odetnę rurę to mogą mnie spotkać jakieś konsekwencje prawne i finansowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu sprawy wynika, że doszło do naruszenia własności. Nie wiemy jednak dokładnie w jakich okolicznościach i dlaczego posadowiono rurę kanalizacyjną. Jako właściciel nieruchomości ma Pani prawo wezwać sąsiada w trybie art. 222 Kodeksu cywilnego do zaprzestania naruszania własności i przywrócenia działki do stanu sprzed naruszeń (tzw. stanu poprzedniego). Proponuję jednak zachowanie umiarkowanego tonu w wystosowanym piśmie, skupiając się raczej na prośbie o wyjaśnienie, dlaczego i na jakiej podstawie posadowiono tę infrastrukturę kanalizacyjną. Nadmieniając jednocześnie, iż jako właściciela chroni Panią art. 222 K.c. pozwalający na dochodzenie swych roszczeń w zakresie naruszenia własności przed sądem, gdy nie zostaną one dobrowolnie zaspokojone.

Odrębnym bardzo istotnym działaniem – nie mającym na celu bynajmniej bezpośrednio ochronę własności, lecz wyjaśnienie statusu prawnego infrastruktury – jest zgłoszenie jej wykonania i posadowienia do właścicieli sieci kanalizacyjnej (przedsiębiorstwa komunalnego lub gminy), do której owo „dzikie przyłącze” dopięto. Ponadto – gdyby się okazało, że właściciel sieci kanalizacyjnej nic o tym nie wie – należałoby potraktować to jako samowolę budowlaną i niezwłocznie zgłosić do nadzoru budowlanego właścicielom ze względu na miejsce położenia działki.

Zdecydowanie odradzam – samowolnego demontażu lub zniszczenia rury kanalizacyjnej. Wówczas bowiem zarówno przedsiębiorstwo komunalne, jak i ów sąsiad, mogłoby dochodzić swych praw cywilnych z tytułu naruszenia stanu ich posiadania. Wówczas – nawet przy nielegalnym posadowieniu – ten kto dopuściłby się samowolnego demontażu musiałby narazić się na zarzut naruszenia posiadania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Usunięcie infrastruktury przesyłowej

Na terenie mojej działki mam dwa słupy firmy X i linie przesyłowe firmy Y. Jak mam uzyskać odszkodowanie za dotychczasowe istnienie tych niechcianych elementów...

 

Linia energetyczna nad działkami

Jak rozwiązać sprawę linii energetycznej średniego napięcia przebiegającą przez moje działki? Księgi wieczyste są bez wpisu o linii, płacę podatek,...

 

Brak zgody sąsiada na przyłączenie mediów

Rozpocząłem starania o uzyskanie pozwolenia na budowę domu. Dom ma powstać na działce, do której ustanowiona jest wpisana do księgi wieczystej...

 

Odszkodowanie i ustalenie służebności przesyłu

Kupiłem działkę budowlaną na której znajdowały się słupy energetyczne o mocy przesyłowej 1500 V. Kilka lat temu była modernizacja sieci...

 

Operat szacunkowy dla służebności przesyłu

W sądzie toczy się sprawa o ustanowienie służebności przesyłu. Załatwiłam już operat szacunkowy i wyliczenie powierzchni. W operacie...

 

Ustanowienie służebności przesyłu i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Od 2000 r. jestem właścicielem nieruchomości, na której od strony ulicy stoją dwa słupy oświetleniowe, uliczne, a w ziemi biegnie linia...

 

Linia napowietrzna przesyłu energii a roszczenia właściciela gruntu

Jestem właścicielką działki, w pobliżu której – dokładnie około 2 m – stoi słup średniego napięcia. Z niego ta linia napowietrzna...

 

Dochodzenie roszczeń – infrastruktura przesyłowa

Przez moją nieruchomość przebiega linia napowietrzna oraz posadowione są dwa słupy elektryczne, w tym jeden z transformatorem. Chodzi...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »