Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieruchomość z ustanowioną służebnością na rzecz teściów

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 10-11-2014

Ojciec darował mi duże, czteropokojowe mieszkanie. Jak rozumiem, weszło ono do mojego majątku osobistego. W lokalu tym mieszkają moi teściowie. Ustanowiłem na ich rzecz dożywotnią służebność (dotyczy ona całego mieszkania). Teraz czeka mnie rozwód. Żona żąda, abym wyprowadził się z naszego wspólnego domu. Dlatego chciałbym zamieszkać w moim mieszkaniu. Teściowie twierdzą, że nie mogę tego zrobić ze względu na ustanowioną służebność. Nie uśmiecha mi się mieszkanie z teściami, ale przecież nie wynajmę kawalerki, skoro mam mieszkanie. Czy mogę wprowadzić się do mieszkania, mimo że nieruchomość jest obciążona służebnością na rzecz teściów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście, przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę wchodzą do majątku osobistego małżonka, chyba że darczyńca zastrzeże, że przedmiot darowizny ma wejść do majątku wspólnego małżonków (art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zgodnie z art. 302 Kodeksu cywilnego służebność mieszkania polega na możliwości korzystania z cudzej nieruchomości poprzez zamieszkiwanie w niej oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku.

Służebność mieszkania jest prawem skutecznym względem wszystkich, tzn. wszyscy (w tym właściciel nieruchomości) mają generalny obowiązek nieprzeszkadzania w wykonywaniu tego prawa. Natomiast osoba, na rzecz której ustanowiono służebność, powinna korzystać ze służebności w taki sposób, aby jak najmniej utrudniało to korzystanie z nieruchomości obciążonej przez właściciela, względnie innym osobom uprawnionym do korzystania (art. 288 w związku z art. 297 Kodeksu cywilnego).

Jeśli w akcie notarialnym nie ma wyraźnego zastrzeżenia, iż teściowe są uprawnieni do samodzielnego korzystania z całego lokalu, to uważam, że może Pan w nim zamieszkać.

Służebność mieszkania może w określonych wypadkach:

  • wygasnąć,
  • ulec zamianie na rentę albo
  • zostać zniesiona.

Zgodnie z obowiązującym prawem służebność mieszkania wygasa z następujących przyczyn:

  • wskutek śmierci uprawnionego,
  • wskutek zrzeczenia się uprawnionego,
  • wskutek nabycia nieruchomości obciążonej przez uprawnionego,
  • wskutek niewykonywania służebności przez 10 lat.

Jeśli chodzi o zamianę służebności mieszkania na rentę, to sprawa przedstawia się następująco. W wypadku, gdy uprawniony dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości może żądać zamiany służebności na rentę (art. 303 Kodeksu cywilnego). W tym przypadku służebność mieszkania przestałaby istnieć, jednak Pan w zamian musiałby teściom płacić określoną kwotę pieniędzy tytułem renty.

Ustawodawca nie definiuje, na czym polegać mają „rażące uchybienia przy wykonywaniu swego prawa”, pozostawiając ocenę sądowi.

Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać także zniesienia służebności:

  • za wynagrodzeniem na rzecz uprawnionego, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest ona już niezbędna samemu uprawnionemu, bo np. może zamieszkać w innym lokalu (art. 294 Kodeksu cywilnego w związku z art. 297 Kodeksu cywilnego), albo
  • bez wynagrodzenia, jeśli służebność utraciła dla uprawnionego wszelkie znaczenie (art. 295 Kodeksu cywilnego w związku z art. 297 Kodeksu cywilnego).

Jeśli teściowie nie zgodzą się na zamianę służebności na rentę czy na zniesienie służebności, mimo że zachodzą ku temu przesłanki, o których mowa wyżej, może Pan spróbować wystąpić na drogę postępowania sądowego ze stosownym żądaniem.

W razie wątpliwości służę pomocą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wykonywanie służebności

Mój ojciec miał czworo dzieci. Za życia podarował swój dom (razem z gospodarstwem) mojej siostrze. W akcie notarialnym pozostawił dla siebie...

 

Wartość służebności osobistej

Dziadek przekazał mi w darowiźnie mieszkanie, w którym ma dożywotnią służebność osobistą . Według aktu notarialnego polega ona...

 

Nieodpłatna służebność a koszty utrzymania domu i remonty

Posiadam dożywotnią, nieodpłatną i niepodzielną służebność w domu, którego właścicielką jest moja pasierbica. Czy pasierbica ma prawo...

 

Licytacja komornicza mieszkania ze służebnością dożywotnią

Licytacja komornicza mieszkania ze służebnością dożywotnią

Mój syn 3 lata temu wykupił mieszkanie komunalne babci na siebie (za pieniądze babci). W księdze wieczystej umieszczono zapis o dożywociu dla babci....

Służebność osobista a umowa użyczenia

25 lat temu ówczesny mąż otrzymał darowiznę domu ze służebnością dla matki. 10 lat później włączył tę darowiznę do wspólnoty majątkowej...

 

Wartość darowizny obciążonej służebnością mieszkania

Przed piętnastoma laty moi rodzice podarowali mnie i mojej żonie (mamy wspólność majątkową) dom, którego obecna wartość jest szacowna na 2 mln zł....

 

Realizowanie umowy dożywocia

Zastanawiamy się nad zakupem domu, który obecny właściciel otrzymał w zamian za dożywotnią opiekę (zapis w księdze wieczystej) nad babcią. Osoba...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »