Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieużywana droga konieczna

Eliza Rumowska • Opublikowane: 11-01-2016

Zawarłem z sąsiadem ugodę sądową co do służebności gruntowej, a teraz on mi chce tę ustanowioną drogę konieczną odebrać. Twierdzi, że jej nie używam 10 lat. Czy mimo ugody sąsiad ma do tego prawo? Czy nie narusza to tzw. powagi rzeczy osądzonej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu sprawy wynika, iż na mocy ugody sądowej została ustanowiona służebność osobista przechodu i przejazdu, z której osoby uprawnione nie korzystały co najmniej przez lat 10. Wypełnia to przesłanki uprawniające w myśl Kodeksu cywilnego do żądania stwierdzenia wygaśnięcia służebności.

Przepisy dotyczące służebności osobistych nakazują odpowiednie stosowanie przepisów o służebności gruntowej, stanowiąc:

„Art. 297 [Odpowiednie stosowanie]

Do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowaniem przepisów rozdziału niniejszego.”

Natomiast przepisy regulujące służebności gruntowe stanowią o wygaśnięciu następująco:

„Art. 293 [Wygaśnięcie]

§ 1. Służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.

§ 2. Jeżeli treść służebności gruntowej polega na obowiązku nieczynienia, przepis powyższy stosuje się tylko wtedy, gdy na nieruchomości obciążonej istnieje od lat dziesięciu stan rzeczy sprzeczny z treścią służebności.”

Żądanie w zaistniałej sytuacji stwierdzenia wygaśnięcia służebności nie narusza res iudicata (powagi rzeczy osądzonej), bowiem prawnie ustanowiona służebność wygasa wraz ze spełnieniem się powyższych warunków. Tak ustawodawca to uregulował, aby nie doprowadzać do sytuacji, w których przez całe wieki miałyby istnieć służebności niegdyś zasadnie ustanowione, zaś później zaniechane co do ich korzystania. Istotą służebności jest bowiem pewna usprawiedliwiona konieczność wejścia na cudzy grunt i korzystania z niego. Jeżeli przez 10 lat nikt nie widzi takiej potrzeby, to ustawodawca słusznie pozwala wygasić prawo, z którego przez tak długu czas nikt nie korzystał. Linią obrony w takich sprawach powinno więc być wykazanie korzystania ze służebności, nie zaś fakt, że ustanowiono ją ugodą sądową.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Grunty Agencji Nieruchomości i droga dojazdowa

Moja posesja zlokalizowana jest między gruntami należącymi do Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa. Dojazd przebiega przez jedną z takich działek (droga...

 

Realizacja wpisu o służebności

Mam wydzieloną działkę z działki teściów, w akcie notarialnym nie mam wpisanej służebności drogi, przez którą dojeżdżam do domu na mojej...

 

Ugoda dotycząca podziału i dojazdu

Jestem współwłaścicielką (czterech współwłaścicieli) działki, którą chcemy sądownie podzielić na cztery odrębne działki. Powstaną działki różnej...

 

Zakres służebności drogowej

Od prawie dwóch lat jestem właścicielką działki, którą nabyłam przez zasiedzenie. Sąsiad na mojej działce ma ustanowioną służebność przejazdu...

 

Teren do wywłaszczenia a droga dojazdowa

Kupiłem działkę budowlaną, do której sądownie ustanowiono służebność przejazdu i przechodu po działkach stanowiących własność gminy....

 

Dbanie o drogę służebną tylko przez właścicieli

Na naszej działce jest droga służebna dla sąsiadów. Niestety dbamy o nią tylko my – w kwestii remontu, utrzymywania, plewienia. Dodatkowo...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »