Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewykonanie wyroku o przesunięciu słupa

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 27-10-2017

Wygrałem sprawę z firmą energetyczną o przesunięcie słupa, w wyroku mieli nakazane przesunąć słup i wypłacić odszkodowanie, to drugie zrobili, to pierwsze do dzisiaj nie. Nie wiem, co robić dalej, wydaje mi się, że powinienem złożyć skargę do sądu na przewlekłość postępowania z powodu niewykonania postanowienia sądu. Czy mam rację?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

W celu egzekucji roszczenia niepieniężnego, polegającego na określonym zachowaniu dłużnika, konieczne jest skierowanie do sądu wniosku w oparciu o przepisy art. 1049–10501 Kodeksu postępowania cywilnego. Nie ma bowiem innej ścieżki dla wyegzekwowania roszczenia o wskazanym przez Pana charakterze, w tym nie jest niestety możliwe skierowanie sprawy do komornika.

Jak rozumiem, do chwili obecnej sąd nie podjął działań w celu realizacji Pana wniosku. W takiej sytuacji, jak słusznie Pan ustalił, w celu przymuszenia sądu do szybszego działania, przysługuje Panu jedynie możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 przedmiotowej ustawy jej przepisy stosuje się odpowiednio, gdy na skutek działania lub bezczynności sądu albo komornika sądowego doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.

Skarga zostanie uwzględniona jeśli z poczynionych ustaleń wynikać będzie, iż postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 4 ust. 4 omawianej ustawy sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania egzekucyjnego jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja. Również bezpośrednio do tego sądu  powinna zostać złożona skarga na przewlekłość postępowania.

Jeśli chodzi o treść samej skargi, minimalne wymagania określa art. 6 omawianej ustawy:

„1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

2. Skarga powinna ponadto zawierać:

1) żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy;

2) przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.

3. Skarga może zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę albo prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej, o której mowa w art. 12 ust. 4”.

Jeśli chodzi o spełnienie wymagań z ust. 1 cytowanego przepisu, to „pismo powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników”.

Ponadto, należy koniecznie wskazać sygnaturę sprawy, której dotyczy przewlekłość. Sugeruję także ażeby skorzystać z uprawnienia o którym mowa w ust. 3 cytowanego przepisu, a więc wskazać w jakim terminie powinny zostać podjęte odpowiednie działania przez sąd, tj. przede wszystkim wezwanie dłużnika do wykonania czynności (przesunięcia słupa) w odpowiednim terminie. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 200 złotych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podłączenie do wodociągu a zgoda na służebność

Około pół roku temu kupiłem działkę rekreacyjną. Właśnie dowiedziałem się, że wzdłuż tej działki przechodzi główna nitka wodociągowa. Nie...

Słup elektryczny od ponad 30 lat na działce, czy wystąpić o zapłatę?

Od 8 lat posiadam działkę budowlaną, która została „odrolniona” 15 lat temu. Od ponad 30 lat stoi na niej słup elektryczny. Nie wiem, czy...

Czy wodociągi mogą walczyć o zasiedzenie gruntu?

W roku 1990 nabyłem nieruchomości. Przez teren mojej 10-arowej działki jest poprowadzony znacznej wielkości (2 x rura 1400 cm) kanału ściekowego...

Likwidacja słupa i doprowadzenie prądu do domów pod ziemią

Posiadam działkę budowlaną, na której stoi dom i słup energetyczny. Słup jest tam od zawsze (służebność nigdzie nie jest odnotowana) i zasila...

Czy mogę starać się o umowę dzierżawy za wodociąg i kanalizację?

Na mojej działce budowlanej przechodzi sieć wodociągowa o długości 80 m i kanalizacyjna. Kanalizacja jest od ok. 2010, kiedy kupiłem tę działkę....

Przebudowa linii i problem z zakładem energetycznym

Jesteśmy właścicielami działki leśnej i częściowo rolnej. Nabyliśmy ją przed 4 laty z „zawartością”, czyli z linią...

Wycofanie służebności dla firmy gazowniczej

Dwa tygodnie temu złożyłam pisemne oświadczenie, w którym wyraziłam zgodę na umieszczenie na swojej nieruchomości sieci gazowej oraz na wszystkie...

Groźba wyłączenia prądu przez sąsiada u którego znajduje się skrzynka przekazowa

Kilka lat temu kupiłam działkę rekreacyjną z domkiem. Teraz zjawił się u mnie sąsiad z goźbą, że wyłączy nam prąd, bo skrzynka...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »