Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odstąpienie ziemi przez ciocię - jak najlepiej to zrobić?

Marek Gola • Opublikowane: 15-05-2019

Moja babcia wiele lat temu przepisała ziemie na jedno z 3 dzieci (na moją ciocię). Ciocia miała męża i 3 dzieci. Na dzień dzisiejszy ciocia chce mi odstąpić cześć ziemi. Czy może to zrobić, w jaki sposób najlepiej to zrobić? Wiem, że jeden z braci ciotecznych może sprawiać problemy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż konieczne będzie ustalenie, czy ciocia jest wyłącznym właścicielem nieruchomości, czy też współwłaścicielem. O ile dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta, o tyle konieczne będzie sprawdzenie działu II tejże księgi wieczystej i ustalenie, kto jest wpisany jako właściciel, względnie współwłaściciel.

Bez względu jednak na to, czy ciocia jest współwłaścicielem, stosownie do treści art. 198 Kodeksu cywilnego może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. O ile chce Pani zachować spokój i ustrzec się przed roszczeniami ze strony dzieci cioci, polecałbym przeniesienie prawa własności na Panią w drodze umowy dożywocia.

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 908 § 1: „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”.

Umowa dożywocia jako odpłatny i wzajemny stosunek cywilnoprawny, tj. regulujący prawa i obowiązki obydwu stron czynności prawnej. Do obliczania zachowku bierzemy bowiem pod uwagę darowizny, Umowa dożywocia jako umowa odpłatna nie jest darowizną i jako taka nie podlega zaliczeniu przy obliczaniu zachowku. Podobnie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 lipca 2006 roku (sygn. akt. VI ACa 99/2006), w którym stwierdził, iż „umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy w zamian za świadczenie z ubezpieczenia społecznego, wobec zawarcia w niej elementów z rożnych dziedzin prawa, ma niejednorodny charakter, jednakże ze względu na zakres regulacji oraz cel, jakiemu ma służyć, nie może być ona z punktu widzenia zachowku traktowana tak, jak umowa darowizny w rozumieniu przepisu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, a tylko takie darowizny doliczane są do spadku przy obliczaniu zachowku po myśli przepisu art. 993 Kodeksu cywilnego”.

Reasumując, ciocia może przenieść nieruchomości na rzecz Pani na mocy umowy darowizny lub dożywocia. W przypadku darowizny dzieci cioci po jej śmierci będą mogły dochodzić od Pani zachowku – połowa tego, co by im się należała, gdyby nie darowizna (2/3 wówczas, gdy uprawniony jest małoletni lub stale niezdolny do pracy). W przypadku dożywocia takie roszczenie nie występuje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Dożywotnia służebność a śmierć obdarowanego

Przepisałam mieszkanie na syna aktem notarialnym z nieodpłatnie dożywotnią służebnością osobistą. Mój syn zmarł w tym roku i co dalej...

 

Cofnięcie darowizny majątku dla syna po jego śmierci

Mam dwoje dzieci. Po śmierci męża oddałam swoją część majątku dla syna, który wybudował dom i dał mi jeden pokój na zasadzie służebności...

 

Umieszczenie dożywotnika w domu pomocy społecznej

Czy umowa dożywocia wyklucza umieszczenie dożywotnika w domu pomocy społecznej?

 

Jaki sposób przekazania mieszkania jest najlepszy?

Mąż chce przekazać mi mieszkanie, które jest jego własnością, tak abym w razie jego śmierci mogła nadal w nim mieszkać. Problem jest w tym,...

 

Anulowanie darowizny mieszkania synowi za pobicie

3 lata temu podarowałem notarialnie mojemu synowi 3 mieszkania i udział w gruntach rolnych. W ostatnią niedzielę zostałem przez niego pobity....

 

Sprzedaż mieszkania z dożywotnim zamieszkaniem

Matka zapisała mi mieszkanie w akcie darowizny, zaznaczając prawo do dożywotniego zamieszkania jej w tym mieszkaniu. Jest po udarze i jest...

 

Zabezpieczenie prawa do zamieszkiwania mężowi, którego dziecko nie akceptuje

Jak mogę wymeldować córkę z mieszkania, które jest moją własnością? Ona mieszka ze swoim mężem w domu jednorodzinnym, którego jest...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »