Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odszkodowanie za zajęcie działki pod drogę

Autor: Eliza Rumowska

Od roku walczymy o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z naszej działki zajętej pod drogę. Do tej pory widnieje ona w księdze wieczystej jako nasza własność. Na mapie przedstawiającej plan zagospodarowania naszego rejonu działki zajęte pod drogę widnieją jako własność osoby fizycznej. W urzędzie architektury jest mapa sprzed 3 lat, na której wyraźnie w rzeczonej drodze zaznaczono nasze działki. Wojewoda stwierdził, że nie toczy się żadne postępowanie w sprawie działek na mocy ustawy z 1998 r. Cały czas płacimy podatki od tych nieruchomości. Natomiast zarząd infrastruktury komunalnej i transportu twierdzi, że są one własnością miasta. Czy pozostaje nam droga sądowa, czy są jeszcze jakieś inne możliwości rozstrzygnięcia tego sporu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanym stanie sprawy, kiedy to strony wymieniły już między sobą korespondencję i jednoznacznie z przedłożonych pism wynika, że istnieje spór co do natury prawnej przedmiotowej drogi (służebność czy własność) – pozostaje droga sądowa.

Jednocześnie co do źródła obiektywnego stanu geodezyjnego i zakresu własności – należy sięgać i wskazywać zasoby geodezyjne z rejestru publicznego, jakim jest ewidencja gruntów prowadzona przez starostwa powiatowe. Jeśli według tego rejestru działki drogowej nie wydzielono, to należy traktować ją jako służebność przejazdu ustanowioną faktycznie na nieruchomości gruntowej (działce) innych właścicieli niż właściciel drogi.

Kodeks cywilny w tej materii stanowi:

„Art. 285. [Służebność gruntowa]

„§ 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.”

Kodeks także przewiduje w zakresie jej treści i utrzymania infrastruktury służebnej:

„Art. 287. [Zakres i sposób wykonywania]

Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych.

Art. 289. [Obowiązek utrzymywania urządzeń]

§ 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.”

W takim przypadku przed sądem dochodzona byłaby z jednej strony zapłata za bezumowne korzystanie, ale również także legalizacja tegoż stanu poprzez – zależnie od stanu na gruncie – ustanowienie służebności lub jej usunięcie.

Należy także w przypadku dróg publicznych liczyć się z opcją wywłaszczenia części nieruchomości pod drogę.

Warto więc najpierw w całości przejść procedurę pisemnego polubownego wykazania w korespondencji, że jedyną opcją pozostaje droga sądowa, mając zarówno na względzie status geodezyjny działek jak i drogi oraz pisemne stanowiska stron nawzajem określone.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl