Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za naprawę kabla elektrycznego

Eliza Rumowska • Opublikowane: 09-09-2016

Na mojej działce jest zakopany kabel energetyczny średniego napięcia. Teraz zgłosił się do mnie zakład energetyczny z prośbą o dokonanie naprawy kabla, gdyż uległ on uszkodzeniu (samoistnie). Naprawa wiąże się z dużymi pracami ziemnymi (m.in. rozkopanie podjazdu i części ścieżki). Czy mogę nie zgodzić się na prace naprawcze? Czy mogę żądać jakiegoś odszkodowania? Co ze służebnością przesyłu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warto w tej sytuacji rozpocząć formalną korespondencję z energetyką jako operatorem przesyłowym żądając, aby przedstawili swoje dokumenty na legalne posadowienie kabla. Dopiero potem negocjować z nimi warunki inwestycji naprawczej i odrębnie warunki służebności przesyłu.

Należy zacząć od ustalenia statusu urządzeń przesyłowych – czy są one w tym miejscu, w jakim je zaplanowano. Od tego zależą dalsze ustalenia.

Ma Pan też możliwość udać się do właściwego miejscowo urzędu gminy/miasta i sprawdzić, czy na Pana działce wykazano przebieg infrastruktury energetycznej, uzyskując niezbędne pozwolenia. Najlepiej poprosić o to pisemnie i uzyskać pisemną odpowiedź z urzędu.

Po określeniu – czy kabel jest legalnie usytuowany – przejdzie Pan do kwestii zgody na jego naprawę.

Wprawdzie operator w trybie administracyjnym (w razie braku Pana zgody) uzyska decyzję zastępującą taką zgodę, to warto podjąć negocjacje i ustalić kwotę odszkodowania za spustoszenia jakie uczyni wykonawca operatora na Pana działce.

Warto zadbać o wcześniejsze pisemne ustalenie i oszacowanie co musi zostać zdewastowane. Ponadto ważne jest, by ustalić ściśle w dokumencie czas takiej naprawy.

Gdyby kabel okazał się jednak położony niezgodnie z planami – przy tej okazji ma Pan możliwość żądać, aby został przełożony wg planów pod groźbą zgłoszenia do Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego samowoli budowlanej ze strony operatora.

Jeżeli kabel okaże się być położony wg planów – to po prostu ugoda będzie obejmowała warunki jego naprawy w aktualnej sytuacji – ma to mieć charakter jednorazowej zgody.

Nie załatwia to także służebności przesyłu jako takiej – ją powinien Pan ustalić i negocjować z operatorem wg poniższych kodeksowych zasad:

„Służebność przesyłu

Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.”

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »