Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ograniczone prawo do korzystania z pomieszczenia

Marek Gola • Opublikowane: 20-05-2016

Czy mający służebność mieszkania może sam zamknąć pomieszczenie gospodarcze, nie dając właścicielce klucza? Czy mam prawo jako właścicielka zdjąć kłódkę, założyć nową i dać jeden klucz tej osobie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Z treści Pani pytania wynika, że osoba na rzecz której ustanowione jest ograniczone prawo do korzystania z pomieszczenia (służebność osobista), zamknęła pomieszczenie gospodarcze. Zastanawia się Pani, czy może wymontować zamek (kłódkę), założyć nową oraz wydać jeden kluczyk ww. osobie.

W mojej ocenie tak, albowiem zachowanie osoby na rzecz której ustanowiona jest służebność postępuje w sposób naruszający art. 140 K.c. Zgodnie z tym przepisem w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Swoim postępowaniem bowiem w żaden sposób nie ogranicza Pani prawa ww. osobie, a jedynie czyni sytuację, kiedy ma Pani kontrolę nad tym co się w pomieszczeniu znajduje, a w szczególności, czy nie zagraża to pozostałym współlokatorom.

Prawo do korzystania z pomieszczenia gospodarczego nie daje ww. osobie prawa do wyłącznego korzystania z pomieszczenia, lecz prawo do używania. Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista). Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Zasadnym byłoby zatem dokładne przeanalizowanie treści aktu notarialnego, na mocy którego ograniczone prawo rzeczowe zostało ustanowione na rzecz ww. osoby, celem ustalenia jaki jest zapis tego prawa i czy wyłącza on właściciela nieruchomości z korzystania z pomieszczenia gospodarczego.

Proszę zatem o przesłanie treści aktu notarialnego w postaci skanu lub zdjęcia, celem uzupełnienia opinii.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prawa i przywileje właściciela otrzymanej nieruchomości

Otrzymałem w darowiźnie dom od rodziców, z ustanowieniem dożywotniej służebności mieszkania dla nich. Od lat pomagałem rodzicom w domu...

 

Rażąca niewdzięczność jako powód odwołania darowizny

Czy darczyńca ma jakieś prawa po oddaniu majątku – gospodarstwa rolnego? Czy można taką umowę jakoś rozwiązać albo teraz dodać do aktu notarialnego...

 

Umowa dożywocia a umieszczenie osoby w DPS-ie

Umowa dożywocia a umieszczenie osoby w DPS-ie

Mieszkamy z osobą, która od jakiegoś czasu wymaga całodobowej opieki i nie może samodzielnie funkcjonować, poza tym zagraża swojemu życiu (próby...

Problem z mamą która ma służebność mieszkania - co zrobić?

Problem z mamą która ma służebność mieszkania - co zrobić?

Moi rodzice byli współwłaścicielami mieszkania własnościowego. Na akcie notarialnym sporządzonym przy wykupie mieszkania figurują oboje jako właściciele....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »