Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót do dożywotniego mieszkania

Eliza Rumowska • Opublikowane: 02-09-2016

W 1990 r. przepisałem notarialnie gospodarstwo na syna. Miałem zapewnione w domu dożywocie (mieszkanie). Ze względu na agresję syna wyprowadziłem się z tego domu w 1999 r. Teraz chciałbym wrócić do mojego w nim mieszkania. Syn się nie zgadza. Czy ma do tego prawo?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Przesłany akt notarialny przewiduje na Pana rzecz służebność mieszkania zgodnie z jego treścią i kształtem. Jednak niekorzystanie ze służebności od 1999 roku (czyli bez mała lat 16) jest okolicznością doniosłą (istotną) w świetle prawa. Pozwala to doprowadzić synowi do wygaszenia służebności, jednak nic nie dzieje się automatycznie. Powinien Pan wrócić do domu i zamieszkać tam, o ile syn nie dysponuje orzeczeniem sądowym o wygaśnięciu służebności, to nie ma prawa bronić Panu wstępu do domu.

Kodeks cywilny stanowi wobec służebności osobistych zasadę:

„Art.  299. [Wygaśnięcie] Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.

Art.  300. [Niezbywalność] Służebności osobiste są niezbywalne. Nie można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania”.

Jednak także do tych służebności pozwala ustawodawca stosować przepisy o służebnościach gruntowych:

„Art.  297. [Odpowiednie stosowanie] Do służebności osobistych stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowaniem przepisów rozdziału niniejszego”.

Przez co wolno wnosić o stwierdzenie wygaśnięcia służebności nie tylko gruntowej, ale i osobistej po upływie lat 10 od jej nieeksploatowania przez dożywotnika:

„Art.  293. [Wygaśnięcie] §  1. Służebność gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§  2. Jeżeli treść służebności gruntowej polega na obowiązku nieczynienia, przepis powyższy stosuje się tylko wtedy, gdy na nieruchomości obciążonej istnieje od lat dziesięciu stan rzeczy sprzeczny z treścią służebności”.

Potarzam  jednak – wymaga to przeprowadzenia procedury sądowej i wydania postanowieniabez tego nie da się służebności usunąć czy wykreślić.

Proszę więc przystąpić do działa i nie deklarować, że tyle czasu Pan tam nie mieszkał. Jeżeli syn jednak nie pozwoliłby Panu zamieszkać, to ma Pan prawo skorzystać jeszcze z innych opcji – zamiany służebności na rentę. Kodeks cywilny przewiduje takie sytuacje i reguluje w sposób następujący:

„Art. 913. § 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

§ 2. W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.  

Art. 914. Jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.  

Art. 915. Przepisy dwóch artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio do umów, przez które nabywca nieruchomości zobowiązał się, w celu zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania, do obciążenia nieruchomości użytkowaniem z ograniczeniem jego wykonywania do części nieruchomości”.

Wówczas Pan zyska rentę w zamian za brak szans na realizację dożywocia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Niewdzięczność osoby, która podarowała mieszkanie

Kilka lat temu otrzymałam od babci mieszkanie w formie darowizny z ustanowioną służebnością dożywotnią mieszkania. Za wykup mieszkania...

Jak zabezpieczyć się na starość?

Jestem emerytką. Chcę sprzedać moje mieszkanie i uzyskane w ten sposób pieniądze przekazać synowi w formie darowizny. W zamian syn...

Niekorzystanie z ustanowionej służebności

W domu, który dostałam jest ustanowiona służebność na rzecz mojej krewnej w postaci jednego pokoju. Krewna ta posiada własny dom i nie mieszka...

Spokojne miejsce na starość - ustalenie służebności osobistej

Po śmierci ojca odziedziczyłam wraz z siostrą i moją mamą połowę domu (druga połowa jest własnością siostry ojca) oraz gospodarstwo rolne....

Służebność mieszkania po rozstaniu

Dwa lata temu mąż u notariusza ustanowił na moją rzecz służebność części swojego mieszkania (prawo do jednego pokoju z dostępem do kuchni...

Czy służebność obniża wartość nieruchomości przy podziale majątku?

Czy służebność ustanowiona na rzecz rodziców obniża wartość nieruchomości przy podziale majątku w sądzie? Chodzi o służebność mieszkania.

Niezbywalność służebności osobistej

Po śmierci mamy ojciec zapisał mi dom w stanie surowym. W akcie notarialnym zabezpieczył siebie, ustanawiając na swoją rzecz bezpłatną...

Brak zgody służebnika na remont nieruchomości

Otrzymałem od dziadków w 2005 r. darowiznę polegającą na służebności mieszkalnej, bezpłatnym i dożywotnim korzystaniu przez nich ze wszystkich...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »