Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do uregulowania służebności przesyłu

Eliza Rumowska • Opublikowane: 31-07-2015

Przez moją działkę przebiega linia wysokiego napięcia wraz ze słupem. Działkę nabyli moi rodzice w latach 60-tych. Do tej pory w księgach wieczystych nie ma wpisu o służebności przez zakład energetyczny. Wystąpiłam o usunięcie linii i odszkodowanie z tego tytułu. W odpowiedzi zakład napisał, że linia została zbudowana w 1960 roku i że posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, ale go nie przedstawił. Czy zakład ma takie prawo pomimo braku wpisu do księgi wieczystej?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Stan prawny infrastruktury przesyłowej na gruntach właścicieli zmienił się bardzo istotnie po 2008 roku, kiedy w Kodeksie cywilnym pojawiał się rozdział regulujący służebność przesyłu. Przepisy te stanowią:

„Rozdział III

Służebność przesyłu

Art. 3051. [Służebność przesyłu]

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. [Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu]

§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. [Przejście na nabywcę; wygaśnięcie]

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

§ 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. [Odpowiednie stosowanie]

Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.”

Tak jak wynika to z treści powyższych regulacji – nie ma Pani prawa do żądania usunięcia linii, a jedynie prawo do uregulowania służebności przesyłu za wynagrodzeniem. Jednakże nie bez racji operator przesyłowy sugeruje możliwość zasiedzenia służebności, bowiem do służebności przesyłu ustawodawca dopuszcza odpowiednie stosowanie przepisów o służebności gruntowej. Dlatego zastosowanie odpowiednie ma art. 292:

„Art. 292. [Zasiedzenie służebności gruntowej]

Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio.”

Jednak z prawnego punktu widzenia – podniesienie zarzutu zasiedzenia to jeszcze za mało, aby definitywnie stwierdzić, iż zostały spełnione wszelkie warunki zasiedzenia służebności. Oto bowiem zasiedzenie mogłoby nastąpić tylko wtedy, jeżeli obecny (komercyjny) operator przesyłowy byłby w stanie wylegitymować się dokumentacją przekazania w formie aktu notarialnego infrastruktury podlegającej zasiedzeniu przejętej od Skarbu Państwa w imieniu i na rzecz którego działało przedsiębiorstwo przesyłowe energetyczne przed lutym 1989 r.

Dlatego doradzam kontynuację korespondencji z operatorem z wyszczególnieniem powyższej argumentacji prawnej i żądaniem przedłożenia odpowiedniej dokumentacji na posiadanie tytułu prawnego do usytuowania infrastruktury. Sam zarzut zasiedzenia to jeszcze za mało. Oczywiście w razie potrzeby służę pomocą w przygotowaniu odpowiedniego pisma.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Niszczenie terenu przez pojazdy zakładu energetycznego

Od 10 lat jestem właścicielem działki rolnej, na której znajduje się 5 słupów energetycznych średniego napięcia. Zakład energetyczny nie ma wyznaczonego...

Demontaż słupów energetycznych

Byłem właścicielem działki budowlanej, na której posadowiono przed laty słupy energetyczne wraz z liniami napięcia. Dwa lata temu podpisałem zgodę na...

O jaką kwotę mogę się starać?

Zwróciłem się do przedsiębiorstwa wodociągowego o wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu. Dostałem w odpowiedzi propozycję...

Przyłącze wody na sąsiedniej działce

Budując dom, podpisałam wraz z ojcem zgodę z sąsiadami, na których to działkach jest ich prywatny wodociąg, na podłączenie mnie do tego...

Plan budowy garażu i problem z linią energetyczną

Przed 24 laty kupiliśmy działkę budowlaną, na której znajduje się słup oraz linia energetyczna przebiegająca nad działką. Niedługo potem uzyskaliśmy...

Czy gmina zapłaci za bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Przed 17 laty na mój wniosek urząd zatwierdził podział działki budowlanej na 4 części. Powstały w ten sposób trzy 10-arowe działki budowlane...

Jakie ryzyko wiąże się z przyłączeniem sąsiada do wodociągu na mojej działce?

Sąsiad, który zakupił niedawno działkę obok mojej, poprosił mnie o możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej poprzez sieć znajdującą się...

Zmiana typu działki po ustanowieniu służebności

Na działce rolnej są 3 słupy wysokiego napięcia. Obecnie operator planuje przebudowę (modernizację) tej instalacji. Firma wymaga służebności przesyłu. Czy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »