Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problem z awanturującym się służebnikiem

Eliza Rumowska • Opublikowane: 24-02-2016

Mam problem z ojcem, który jest alkoholikiem i niszczy mi dom. Znęca się psychicznie nad mamą i wszczyna awantury. Przysługuje służebność dla niego i dla mamy. Czy jest jakiś sposób, żeby „wymówić” służebność?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks cywilny przewiduje takie sytuacje i reguluje w sposób następujący:

„Art. 303. [Zamiana służebności na rentę]

Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę.”

albo:

„Art. 913. § 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

§ 2. W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.

Art. 914. Jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.

Art. 915. Przepisy dwóch artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio do umów, przez które nabywca nieruchomości zobowiązał się, w celu zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania, do obciążenia nieruchomości użytkowaniem z ograniczeniem jego wykonywania do części nieruchomości.”

Wówczas Pan jako właściciel nieruchomości ma do wyboru powyższy zakres roszczeń. Jednak z racji alkoholizmu ojca i jego zachowań – Pana mama, jak i inni domownicy poddawani ustawicznej przemocy i awanturom mają prawo wszcząć procedurę niebieskiej karty, jak i żądać wszczęcia postępowania karnego z art. 206 Kodeksu karnego o znęcanie się nad rodziną, żądając m.in. eksmisji sprawcy przemocy. Jednak nie ukrywam, że w przypadku służebnika-awanturnika lepsza jest procedura cywilna. Oto bowiem, gdyby ojciec stracił dach nad głową bez zamiany służebności na rentę, to mógłby Pana jako syna pozwać o alimenty na siebie z racji swego położenia. Tymczasem mając rentę z zamiany służebności taki problem by nie istniał.

Proszę więc wybrać opcję najbardziej korzystną w oparciu o przedstawione powyżej możliwości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania

Wraz z rodzicami jestem współwłaścicielką (1/2) domu dziadków, ale w nim nie mieszkam. 20 lat temu dziadkowie (rodzice mamy) zapisali mnie...

 

Które nieruchomości są obciążone służebnością według ksiąg wieczystych?

Mam problem z notariuszem. W akcie notarialnym przekazania mi w formie darowizny nieruchomości mam zapisaną dożywotnią służebność dla...

 

Wspólne mieszkanie w domu i zapis w księdze wieczystej

Rodzice darowali mojej siostrze dom. Zapisano w księdze wieczystej „osobiste służebności dożywotniego nieopłatnego zamieszkiwania przez nich...

 

Czy muszę spłacić służebnika, który chce się wyprowadzić?

W 2000 r. w wyniku darowizny zostałem właścicielem domu. W akcie notarialnym wpisana jest służebność osobista dla mojej matki. Aktualnie moja matka...

 

Wykreślenie dożywocia z księgi wieczystej

Wykreślenie dożywocia z księgi wieczystej

Otrzymaliśmy od cioci mieszkanie w ramach umowy dożywocia. Ciocia przebywa w domu opieki i jej stan wskazuje, że już raczej nigdy z niego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »