Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Projektowanie sieci telekomunikacyjnej napowietrznej a uzyskanie zgody na służebność

Autor: Katarzyna Siwiec

Projektuję sieć telekomunikacyjną napowietrzną na istniejącej podbudowie telekomunikacyjnej, na której są już zawieszone inne kable miedziane. Podbudowa słupowa należy do operatora telekomunikacyjnego i mi ja wskazał, abym ją wykorzystał. Czy ja jako projektant muszę pozyskać zgodę na służebność od właściciela gruntu na nowy kabel? Czy mogę założyć, że gdy operator mi wskazuje, że mam skorzystać z tej podbudowy słupowej, to on posiada stosowane umowy z właścicielami itd.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żaden przepis prawa na Pana takiego obowiązku nie nakłada. Prawo budowlane w art. 20, gdzie wymienia szereg obowiązków projektanta, nie statuuje wymogu regulowania prawa do posadowienia obiektu na czyjejś nieruchomości. W świetle tego przepisu Pan jako projektant ponosi odpowiedzialność za projekt architektoniczno-budowlany i przewidziane nim rozwiązania dotyczące formy, konstrukcji obiektu budowlanego oraz rozwiązania techniczne i materiałowe, ale nie za tytułu prawny do korzystania z gruntu.

Rolą inwestora jest zapewnienie sobie możliwości usytuowania w tym przypadku sieci nadziemnej nad nieruchomością należącą do osoby trzeciej, i to on, a nie Pan, winien zapewnić sobie służebność przesyłu.

Zgodnie z kolei z treścią art. 3051 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Tak więc z tego przepisu wprost wynika, kto ma legitymację do żądania ustanowienia służebności, i jest to przedsiębiorca przesyłowy, a nie projektant.

Z kolei art. 3062 § 1 mówi jeszcze wyraźniej, że jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Ja osobiście bym tak założyła jak Pan w drugim pytaniu. Podmiot tego rodzaju doskonale zdaje sobie sprawę ze swoich powinności, a więc na pewno doskonale wie, że musi mieć uregulowany sposób korzystania z gruntów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl