Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Projektowanie sieci telekomunikacyjnej napowietrznej a uzyskanie zgody na służebność

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 17-05-2019

Projektuję sieć telekomunikacyjną napowietrzną na istniejącej podbudowie telekomunikacyjnej, na której są już zawieszone inne kable miedziane. Podbudowa słupowa należy do operatora telekomunikacyjnego i mi ja wskazał, abym ją wykorzystał. Czy ja jako projektant muszę pozyskać zgodę na służebność od właściciela gruntu na nowy kabel? Czy mogę założyć, że gdy operator mi wskazuje, że mam skorzystać z tej podbudowy słupowej, to on posiada stosowane umowy z właścicielami itd.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żaden przepis prawa na Pana takiego obowiązku nie nakłada. Prawo budowlane w art. 20, gdzie wymienia szereg obowiązków projektanta, nie statuuje wymogu regulowania prawa do posadowienia obiektu na czyjejś nieruchomości. W świetle tego przepisu Pan jako projektant ponosi odpowiedzialność za projekt architektoniczno-budowlany i przewidziane nim rozwiązania dotyczące formy, konstrukcji obiektu budowlanego oraz rozwiązania techniczne i materiałowe, ale nie za tytułu prawny do korzystania z gruntu.

Rolą inwestora jest zapewnienie sobie możliwości usytuowania w tym przypadku sieci nadziemnej nad nieruchomością należącą do osoby trzeciej, i to on, a nie Pan, winien zapewnić sobie służebność przesyłu.

Zgodnie z kolei z treścią art. 3051 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Tak więc z tego przepisu wprost wynika, kto ma legitymację do żądania ustanowienia służebności, i jest to przedsiębiorca przesyłowy, a nie projektant.

Z kolei art. 3062 §  1 mówi jeszcze wyraźniej, że jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Ja osobiście bym tak założyła jak Pan w drugim pytaniu. Podmiot tego rodzaju doskonale zdaje sobie sprawę ze swoich powinności, a więc na pewno doskonale wie, że musi mieć uregulowany sposób korzystania z gruntów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Działka budowlana z ukrytymi wadami – gazociąg

Problem dotyczy gazociągu przebiegającego skośnie przez działkę budowlaną. Przed jej zakupem nie wiedziałem o tym, wady działki zostały ukryte przez...

 

Linie średniego napięcia na posesji

Mam dwie linie średniego napięcia na posesji, które zajmują sporą część działki. Czy istnieje możliwość wpuszczenia tego rodzaju linii w ziemię?...

 

Odszkodowanie za przeprowadzenie kabla w ziemi przez działkę

Zgłosiła się do mnie firma, która ma przeprowadzić kabel ziemny przez moją działkę. Podczas negocjacji zaproponowali kilkanaście tysięcy złotych...

 

Zakład energetyczny twierdzi że nabył służebność w drodze zasiedzenia - co zrobić?

Na mojej działce (którą nabyłem ponad 20 lat temu) są linie energetyczne, których chciałbym się pozbyć. Zakład energetyczny potwierdził ich istnienie...

 

Otrzymanie działki ze słupami i ubieganie się o odszkodowanie

Jeżeli ktoś otrzymał działkę ze słupami elektrycznymi, to może się ubiegać o odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości gruntu i uciążliwości...

 

Operator korzysta z prywatnych słupów na nieruchomości

Na ulicy, przy której mieszkam, założono kabel światłowodowy na moich prywatnych słupach od telefonu. Droga jest drogą wewnętrzną, kupiona została razem...

 

Rekompensata za rurę ściekową na działce

Przez moją działkę przechodzi rura ściekowa. Czy mogę dostać jakąś rekompensatę od wodociągów? Dodam jeszcze, że rura jest na działce od lat 60-tych.

 

Wystąpienie do nowego właściciela instalacji o zapłatę za służebność

Wystąpienie do nowego właściciela instalacji o zapłatę za służebność

W roku 1997 ówczesny właściciel działki wyraził zgodę, aby TP S.A. przeprowadziła linię telefoniczną przez jego posesję – oczywiście...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »