Prowadzenie działalności w ramach służebności

• Autor: Aleksander Słysz

Wraz z mężem jesteśmy właścicielami nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym, budynkiem gospodarczym i garażem. Na niezabudowanej części działki córka chce wybudować dom. W celu umożliwienia jej zrealizowania tej inwestycji chcemy przekazać jej aktem darowizny całą nieruchomość. Jednocześnie chcemy, aby ustanowiona została na naszą rzecz służebność umożliwiająca nam dalsze korzystanie z mieszkania i – co ważniejsze – prowadzenie w części usługowej budynku działalności gospodarczej. Czy prowadzenie działalności gospodarczej jest możliwe w ramach „służebności mieszkania” i jakie mogą się z tym wiązać obciążenia podatkowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych. Zasadniczo służebności dzielimy na gruntowe, osobiste i przesyłu. Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 296) nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej – to jest właśnie tzw. służebność osobista, która wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego i ma charakter niezbywalny. Częścią treści służebności osobistej może być korzystanie z nieruchomości obciążonej w tym wyszczególniona w art. 301 Kodeksu cywilnego służebność mieszkania. W mojej ocenie w lokalu, z którego uprawniony może korzystać jako uprawniony na skutek ustanowienia służebności, może być prowadzona działalność gospodarcza – istota służebności z takim uprawnieniem się nie kłóci.

 

Opisana kwestia służebności wiąże się z możliwym opodatkowaniem 3 podatkami:

 

  1. Podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega ustanowienie odpłatnej służebności, obowiązek podatkowy ciąży nabywającym prawo służebności; podstawą opodatkowania jest wartość świadczeń osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawo to zostało ustanowione. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika wartość świadczeń za lat 10 albo wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy. Stawka podatku od umowy ustanowienia odpłatnej służebności wynosi 1%.
  2. Podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. nieodpłatnej służebności. Niemniej jednak gdy poruszamy się w kręgu pokrewieństwa zerowym czyli tu rodzice – dzieci, to zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn można skorzystać ze zwolnienia od tego podatku albowiem zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8, a ponadto obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.
  3. Wynagrodzeniem z tytułu odpłatnej służebności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako tzw. dochód z innych źródeł, dochód ten – mimo pewnych kontrowersji – należy w mojej ocenie wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym wynagrodzenie zostało wypłacone, a podatek obliczyć zgodnie z zasadami ogólnymi, tj. według skali podatkowej 18%–32%.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Aleksander Słysz

O autorze: Aleksander Słysz

Doradca podatkowy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »