Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie działalności w ramach służebności

Aleksander Słysz • Opublikowane: 17-06-2019

Wraz z mężem jesteśmy właścicielami nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym, budynkiem gospodarczym i garażem. Na niezabudowanej części działki córka chce wybudować dom. W celu umożliwienia jej zrealizowania tej inwestycji chcemy przekazać jej aktem darowizny całą nieruchomość. Jednocześnie chcemy, aby ustanowiona została na naszą rzecz służebność umożliwiająca nam dalsze korzystanie z mieszkania i – co ważniejsze – prowadzenie w części usługowej budynku działalności gospodarczej. Czy prowadzenie działalności gospodarczej jest możliwe w ramach „służebności mieszkania” i jakie mogą się z tym wiązać obciążenia podatkowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność jest jednym z ograniczonych praw rzeczowych. Zasadniczo służebności dzielimy na gruntowe, osobiste i przesyłu. Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 296) nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej – to jest właśnie tzw. służebność osobista, która wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego i ma charakter niezbywalny. Częścią treści służebności osobistej może być korzystanie z nieruchomości obciążonej w tym wyszczególniona w art. 301 Kodeksu cywilnego służebność mieszkania. W mojej ocenie w lokalu, z którego uprawniony może korzystać jako uprawniony na skutek ustanowienia służebności, może być prowadzona działalność gospodarcza – istota służebności z takim uprawnieniem się nie kłóci.

 

Opisana kwestia służebności wiąże się z możliwym opodatkowaniem 3 podatkami:

 

  1. Podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega ustanowienie odpłatnej służebności, obowiązek podatkowy ciąży nabywającym prawo służebności; podstawą opodatkowania jest wartość świadczeń osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawo to zostało ustanowione. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika wartość świadczeń za lat 10 albo wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy. Stawka podatku od umowy ustanowienia odpłatnej służebności wynosi 1%.
  2. Podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. nieodpłatnej służebności. Niemniej jednak gdy poruszamy się w kręgu pokrewieństwa zerowym czyli tu rodzice – dzieci, to zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn można skorzystać ze zwolnienia od tego podatku albowiem zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8, a ponadto obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.
  3. Wynagrodzeniem z tytułu odpłatnej służebności podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako tzw. dochód z innych źródeł, dochód ten – mimo pewnych kontrowersji – należy w mojej ocenie wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym wynagrodzenie zostało wypłacone, a podatek obliczyć zgodnie z zasadami ogólnymi, tj. według skali podatkowej 18%–32%.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Problem z realizacją projektu budowlanego ze względu na instalację przebiegającą przez działkę

W akcie notarialnym nabycia działki budowlanej nie ma wzmianki o kablu telekomunikacyjnym wkopanym w ziemię. Teraz okazało się, że ta instalacja...

 

Instalacje we wspólnej drodze, czyja zgoda potrzebna?

Jestem współwłaścicielem drogi w udziale 8/16. Czy osoba, która ma 1/16 udziału, może bez zgody większości lub wszystkich współwłaścicieli...

 

Droga niszczona przez sąsiada prowadzącego działalność transportową

Korzystam z drogi służebnej o długości ok. 1 km. Z tej samej drogi i w takim samym wymiarze korzysta mój sąsiad. Do tej pory za...

 

Czy wnuczka opiekująca się babcią ma prawo do rekompensaty od jej dzieci?

Moja babcia przekazała w darowiźnie dom mojej mamie. Mama w tamtym czasie mieszkała za granicą. 10 lat temu babcia zachorowała i potrzebowała...

 

Przepisanie domu za dożywocie i spłata siostry

Moja siostra domaga się, aby tata przepisał na nią dom w zamian za dożywocie, w którym oboje mieszkają. Tata zgodził się pod warunkiem, że...

 

Śmierć obdarowanego przed darczyńcą a odwołanie darowizny

Czy to prawda, że warunkiem skuteczności darowizny jest to, aby obdarowany przeżył darczyńcę. Jeśli obdarowany zmarłby przed darczyńcą umowa darowizny nie...

 

Odwołanie darowizny z powodu niewywiązania się obdarowanego z umowy

W 2010 roku zawarłem umowę darowizny lokalu mieszkalnego na rzecz syna. Lokal ten został przez syna sprzedany. Niedawno zmarła moja żona. W trakcie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »