Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedmiot służebności

Anna Sufin • Opublikowane: 30-10-2015

Kupuję mieszkanie i muszę wpisać służebność osobistą polegającą na prawie do zamieszkania w nim teściowi, chcę to zrobić przy podpisaniu aktu notarialnego. Do tej pory ma on służebność w domu, gdzie mieszkam z mężem, teść zgadza się dobrowolnie na przeprowadzkę. Mieszkanie będzie tylko moją własnością, na co mąż się zgadza. Czy zniesienie tej dotychczasowej służebności wymaga kolejnej wizyty u notariusza, czy może to załatwić automatycznie ten notariusz podpisujący akt, jeżeli będzie miał komplet dokumentów? Chcemy tylko zmienić przedmiot służebności, na co wszyscy się zgadzamy.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Z Pani opisu wynika, że chce Pani przeprowadzić dwie czynności prawne: zrzeczenie się służebności przez teścia, ustanowionej w aktualnie zamieszkiwanej przez Państwa nieruchomości, oraz ustanowienie służebności o podobnej treści na nieruchomości, którą zamierza Pani zakupić.

Umowę sprzedaży nieruchomości będzie Pani zawierała w formie aktu notarialnego. W podobnej formie należy złożyć oświadczenie właściciela o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości, tu takim ograniczonym prawem rzeczowym ma być służebność mieszkania (art. 245 § 2 Kodeksu cywilnego). Żeby skutecznie ustanowić służebność, konieczne jest zatem oświadczenie właściciela złożone w formie aktu notarialnego, ale także oświadczenie drugiej strony – tej, na której rzecz służebność jest ustanawiana. Dla ważności umowy o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości nie ma znaczenia, w jakiej formie oświadczenie woli złoży nabywca służebności. Nabywca może złożyć oświadczenie woli w dowolny sposób, a więc także ustnie lub nawet per facta concludentia, np. przez rozpoczęcie wykonywania prawa.

Skoro aktem notarialnym nabędzie Pani nieruchomość, nie ma przeszkód, by w tym samym akcie notarialnym wpisać Pani oświadczenie o ustanowieniu służebności osobistej mieszkania na rzecz teścia. Prawo własności i służebność zostaną wtedy wpisane do ksiąg wieczystych jednocześnie, zgodnie z wnioskiem notariusza. Teść złoży oświadczenie dorozumiane, tj. zamieszkując w lokalu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 246 można zrzec się ograniczonego prawa rzeczowego. Na mocy tego przepisu:

„§ 1. Jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej.

§ 2. Jednakże gdy ustawa nie stanowi inaczej, a prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi wieczystej”.

Przepisy nie wymagają dla zrzeczenia się ograniczonego prawa rzeczowego szczególnej formy (por. wyrok SN z 21.3.1968 r., sygn. akt I CR 32/68). Jednakże aby możliwe było wykreślenie tego prawa z księgi wieczystej, oświadczenie to musi mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym, bowiem podstawą wpisu do księgi wieczystej może być tylko dokument sporządzony w tej formie, chyba że przepisy szczególne przewidują inną formę (por. art. 31 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

Dla zrzeczenia się przez teścia służebności na aktualnie zamieszkiwanej przez Państwa nieruchomości konieczne jest przygotowanie jego oświadczenia, skierowanego do właściciela tejże nieruchomości o zrzeczeniu się tego prawa. Oświadczenie takie teść powinien podpisać przed notariuszem (najlepiej przygotować je sobie wcześniej z miejscem na podpis), który następnie poświadczy jego podpis. Tu nie będzie zatem wymagana forma aktu notarialnego. Jeśli umówią się Państwo z notariuszem na ten sam termin, będą Państwo mogli załatwić te sprawy w jednym dniu, natomiast zrzeczenie się służebności nie nastąpi „automatycznie” – teść będzie musiał być obecny i złożyć podpis. Oświadczenie teścia będzie jednak odrębnym oświadczeniem, niezależnym od zawieranej przez Panią umowy sprzedaży nieruchomości. Następnie z wnioskiem o wykreślenie służebnością będą musieli wystąpić już Państwo osobiście, nie uczyni tego notariusz.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zakwaterowanie wbrew woli właściciela nieruchomości

Teściowa podarowała swojej córce, a mojej żonie, niewielki dom wraz z ustanowieniem służebności mieszkania na swoją rzecz. Teściowa zajmuje...

Usunięcie brata z mieszkania od babci

Otrzymałam od babci w darowiźnie mieszkanie. Dożywotnio mogą w nim mieszkać jednak także trze moi bracia. Niestety mamy problemy z jednym...

Czy możemy się domagać zwrotu domu?

Przed laty moja mama przepisała swój dom mojej siostrze i jej mężowi. W akcie mama zastrzegła, że chce tam mieszkać w jednym pokoju do końca...

Zobowiązanie do płacenia czynszu przez służebników

Rodzice kilka lat temu przepisali mi mieszkanie umową darowizny z ustanowieniem służebności mieszkania. Umówiliśmy się (poza umową), że będą...

Zobowiązania wobec dożywotnika

W zamian za darowiznę domu moja siostra wraz z mężem zostali zobowiązani na rzecz mamy do dożywotniej i bezpłatnej służebności mieszkania oraz...

Rekompensata dla niepełnoletniej córki

Niepełnoletnia córka posiada służebność w domu, który zakupił mój mąż. Mąż ma też syna z pierwszego małżeństwa, któremu ten dom...

Wykreślenie prawa dożywotnika, który nie jest pełnoletni

Jestem właścicielem nieruchomości, na której jest ustanowiona służebność na rzecz osoby nieletniej (mojego brata). Jednak on nie przebywa w tym lokalu,...

Czy służebność obniża wartość nieruchomości przy podziale majątku?

Czy służebność ustanowiona na rzecz rodziców obniża wartość nieruchomości przy podziale majątku w sądzie? Chodzi o służebność mieszkania.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »