Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejazd grzecznościowy

Eliza Rumowska • Opublikowane: 06-05-2015

Mieszkam w domu. Między nieruchomością a ogrodzeniem działki jest ok. 6 m, którędy to miał przejazd grzecznościowy mój sąsiad – jego pole znajduje się za moją działką. Od kilku lat sąsiad nie uprawia tego pola i chce je sprzedać. Żąda za wysokiej ceny, licząc, że kupię od niego nieruchomość. Jeśli kupi ją ktoś inny, czy będę musiał zgodzić się na służebność przejazdu? Czy sąsiad lub ktoś inny mógłby taką służebność uzyskać od lasów państwowych, z którymi tamto pole graniczy z drugiej strony? Czuję się nieco szantażowany przez sąsiada. Co robić?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Absolutnie nie powinien Pan ulegać tego typu naciskom i szantażom. To w sumie sąsiad jest od Pana zależny i Pana grunt jest służebny wobec działki sąsiada, która stała się władnącą z uwagi na brak przejazdu.

Dlatego w odpowiedzi na Pana pytania wyjaśniam, że służebność przejazdu po sprzedaży przez sąsiada działki byłaby drogą konieczną regulowaną w Kodeksie cywilnym następująco:

„Art. 145. § 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy”.

Ustanawia się ją według tych samych reguł, co każdą służebność gruntową. Reguły te w Kodeksie cywilnym określono następująco:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Art. 287. [Zakres i sposób wykonywania]

Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych.

Art. 288. [Rozwinięcie]

Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej.

„Art. 289. [Obowiązek utrzymywania urządzeń]

§ 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

§ 2. Jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna”.

W praktyce oznaczałoby to, że drogę wytyczyłby biegły sądowy (geodeta), który dokonałby ustaleń w oparciu o dokumentację geodezyjną, stan na gruncie oraz przepisy geodezyjne w stosunku do istniejących możliwości.

Sąsiad może ubiegać się o przejazd przez las państwowy. Generalnie – zastosowanie miałyby te same przepisy, które wyżej zacytowałam.

Podsumowując – na szantaż sąsiada odpowiedzieć należy jednoznacznie, że jeśli nie zaprzestanie takich „praktyk” jak wymuszenie zawyżonej ceny, to z Pana strony nie ma co liczyć na zgodne ustanowienie służebności, która na pewno byłaby odpłatna i ustanowiono dopiero w wyniku procedury sądowej. Mam nadzieje, że to sprowadzi sąsiada na ziemię.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

Urząd gminy posiadał drogę we władaniu, która została częściowo zniszczona podczas powodzi. Sąsiedzi nie pozwalają na przejazd po swoim terenie....

Zmuszenie gminy do przygotowania drogi dojazdowej

Jestem właścicielem działki budowlanej (mam pozwolenie na budowę) i drugiej działki przeznaczonej na poszerzenie drogi. Do mojej działki budowlanej...

Długość trwania służebności gruntowej

Jestem właścicielką działki, która w dziale I księgi wieczystej ma wpisane prawo służebności gruntowej. Ale do mojej działki nigdy nie mogłam...

Spory dotyczące stanu drogi

Kupiliśmy dom, mamy wpis o służebności drogi, która prowadzi m.in. do naszej posesji (leży na końcu drogi). Pogoda i korzystanie...

Wydzielony pas wjazdu na działki

Moja babcia x lat temu sprzedała sąsiadowi swoją część działki. W umowie zapisano, że kupujący i sprzedający wydzielają pas z własnych...

Bezprzedmiotowa służebność

W wyniku podziału działki służebność drogowa wpisana w księdze dzielonej działki została przeniesiona do ksiąg wieczystych wydzielonych działek....

Prawo do korzystania z drogi

Jestem właścicielem działki pod lasem. Droga dojazdowa do mojej działki jest prywatna, ma dwóch właścicieli – ja do nich nie należę. Mogę...

Czy mogę odwołać zgodę na przejazd?

Przez moją działkę była służebność przejścia i przegonu bydła do działki sąsiedniej. Przez dziesiątki lat nie była używana. W związku...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »