Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Roczny czynsz służebny za linię gazową

Autor: Eliza Rumowska

Doszło do sprawy sądowej w kwestii ustalenia opłaty za służebność przesyłu (linia gazowa) na mojej działce. Rzeczoznawca na podstawie operatu szacunkowego ustalił roczny czynsz dzierżawny w kwocie 7000 zł do jednorazowej wypłaty. Wydaje mi się jednak, że taka opłata powinna być wnoszona na moją korzyść co roku, skoro przedsiębiorstwo na stałe ma linię na mojej działce, a ja niestety mam w związku z tym pewne ograniczenia – czy mam rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W oparciu o podane informacje udzielę Panu porady, aby mógł Pan podjąć dalsze decyzje w toczącym się postępowaniu sadowym.

Zacznę od zapewnienia, że przepisy dotyczące wysokości wynagrodzenia nie narzucają ani współczynników kalkulacyjnych, ani periodyczności lub jednorazowej formy zapłaty wynagrodzenia. Jedynym parametrem ustawowym jest sformułowanie „odpowiednie wynagrodzenie”, bowiem kluczowy przepis z Kodeksu cywilnego brzmi następująco:

„Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem”.

W literaturze odnajdujemy stwierdzenie: „na pewno kryterium pomocniczym powinno być podwyższenie użyteczności dla przedsiębiorstwa przesyłowego, a z drugiej strony obniżenie wartości nieruchomości obciążonej. Wynagrodzenie powinno być ustalone na podstawie opinii biegłego. Sąd ma obowiązek orzec o wynagrodzeniu z urzędu” [por. K.A. Dadańska, w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny, t. 2, 2009, s. 308; E. Gniewek, w: E. Gniewek (red.), Kodeks…, 2008, s. 475; G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości…, s. 69; S. Rudnicki, Komentarz…, 2006, s. 74–75; G. Jędrejek, Roszczenia…, s. 28].

Oznacza to, że w Pana sprawie wszystko przebiega zgodnie z procedura i praktyką sądową. Jednak na pewno kluczem pozostaje operat szacunkowy biegłego. Jeżeli wynika z niego roczny czynsz służebny, to tak powinien być ustanowiony. Warto pisemnie odnieść się do tych fragmentów opinii, które mówią o rocznym charakterze określonego świadczenia. Warto wykazać, że zarówno użyteczność gruntu, jak i zyski przedsiębiorcy są ciągłe, a nie jednorazowe. Porównanie tego do czynszu dzierżawnego jest bardzo wskazane, bowiem taka służebność jest de facto niczym innym jak faktycznym wydzierżawieniem gruntu dla przedsiębiorcy przesyłowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl