Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenia wobec przedsiębiorstwa przesyłowego

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 20-06-2014

Na mojej działce znajduje się słup energetyczny. Przedsiębiorstwo przesyłowe chce dokonać jakiegoś unowocześnienia. Dali mi do podpisania umowę, z której wynika, że:

 

  • zgadzam się na wybudowanie linii niskiego napięcia wzdłuż granicy działki oraz pozwalam czasowo i nieodpłatnie korzystać z nieruchomości,
  • zobowiązuję się nieodpłatnie udostępniać działkę w celu eksploatacji i konserwacji,
  • nie będę miała roszczeń finansowych związanych z usytuowaniem urządzeń energetycznych na mojej działce.

 

Domyślam się, że przedsiębiorstwo przesyłowe nie ma zgody poprzednich właścicieli (moich rodziców) na posadowienie słupa i korzystanie z działki. Nie zamierzam podpisywać niekorzystnej dla mnie umowy. Jakie roszczenia wobec przedsiębiorstwa przesyłowego mi przysługują? Jak mam negocjować, abym mogła osiągnąć maksimum korzyści?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, najpierw wyjaśnię podstawy prawne do ewentualnych roszczeń wobec przedsiębiorstwa przesyłowego.

 

Zaczynając od spraw podstawowych, poinformuję Panią, że właścicielowi nieruchomości przysługuje zarówno roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, jak też roszczenie o usunięcie urządzeń energetycznych z przedmiotowej nieruchomości.

 

Słusznie Pani przyjmuje, że przedsiębiorstwo nie ma zgody Pani poprzedników prawnych, czyli rodziców, na posadowienie słupa, bo nie występowałoby do Pani z propozycją zawarcia umowy. Jeśli zatem nie ma zgody na bezpłatne korzystanie z nieruchomości (w zasadzie niemal w 100% przypadków zgody takiej nie ma), może Pani wystąpić z pozwem o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości na podstawie art. 225 w zw. z art. 224 § 2 K.c.

 

Roszczenie to przedawnia się z upływem terminu 10-letniego, począwszy od dnia, w którym uprawniony mógł się domagać zaspokojenia, jednak nie później niż w ciągu roku od dnia zwrotu nieruchomości, co oznacza, że nawet w przypadku, gdy urządzenia przesyłowe zostały zainstalowane wcześniej, właściciel nie może żądać wynagrodzenia za cały okres bezumownego korzystania z gruntu, a jedynie za ostatnie 10 lat (tak SN w wyroku z dnia 24.02.2006 r. w sprawie o sygn. akt II CSK 139/05). Dotyczy to roszczeń osób fizycznych, bo roszczenia przedsiębiorców przedawniają się z upływem lat 3.

 

Niewątpliwie zatem może Pani w ramach negocjacji powołać się na argument, że co najmniej za lat 10 (nieprzedawniony okres) winni Pani wypłacić wynagrodzenie za korzystanie bezumowne.

 

Zgodnie z utrwaloną dotychczas linią orzeczniczą wysokość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie jest równa wysokości czynszu, który by faktycznie przypadł właścicielowi z tytułu dzierżawy tej części gruntu (tak wyrok SN z dnia 15 września 2005 r., sygn. akt II CK 61/05). Podstawą wyliczenia wysokości roszczenia będzie w okolicznościach niniejszego przypadku wielkość zajętej przez przedsiębiorstwo nieruchomości pod linie elektryczne, nie tylko sam słup, oraz stanowiącej strefę bezpieczeństwa przy uwzględnieniu stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości o tych samych parametrach i właściwościach co Pani nieruchomość. W praktyce, w procesach sądowych, wysokość wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ustala się na podstawie opinii biegłych, którzy posiadają wiadomości specjalne umożliwiające określenie stawki czynszu przy uwzględnieniu wszystkich czynników zewnętrznych, typu: lokalizacja, przeznaczenie nieruchomości, jej atrakcyjność itp. Na tym etapie musi się Pani zorientować mniej więcej, jaka byłaby to stawka, biorąc pod uwagę obszar zajętej nieruchomości i jej przeznaczenie.

 

Wspomnę Pani, bo z pewnością przedsiębiorstwo przesyłowe będzie się na to powoływać, że teoretycznie jest możliwość nabycia przez przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie art. 292 K.c. służebności gruntowej linii energetycznych przez zasiedzenie, jako że spółka przez dłuższy czas korzysta z trwałych i widocznych urządzeń. W myśl obowiązujących norm prawnych przesłankami nabycia służebności gruntowej są: posiadanie nieruchomości w granicach służebności, upływ terminu zasiedzenia oraz istnienie trwałego i widocznego urządzenia. Możliwość nabycia w drodze zasiedzenia służebności linii energetycznej przez dłuższy czas była dyskusyjna – do czasu, gdy Sąd Najwyższy jednoznacznie w wyroku z dnia 11.03.2005 r. w sprawie o sygn. akt II CK 489/04 przesądził, iż „na podstawie art. 292 k.c. dopuszczalne jest zasiedzenie służebności linii energetycznej”. Słup musiałby stać na nieruchomości przez co najmniej 30 lat, aby mówić o zasiedzeniu służebności.

 

Natomiast całkowitego usunięcia linii może się Pani domagać na podstawie art. 222 Kodeksu cywilnego, który mówi, że właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

 

Negocjacje zatem będą przebiegać sprawniej, jeżeli będzie Pani mieć świadomość tego wszystkiego, o czym wyżej napisałam. Proszę powoływać się na brak zgody Pani i poprzedników prawnych, możliwość dochodzenia roszczeń za 10 lat wstecz, nie zgadzać się na nieodpłatne korzystanie na przyszłość, bo to jak najbardziej może się wiązać z odpłatnością. Proszę także powoływać się na atrakcyjność nieruchomości, uciążliwość dla Pani w związku z posadowieniem słupa, a w razie nieosiągnięcia porozumienia – konieczność rozstrzygania sprawy przez sąd.

 

Życzę powodzenia w negocjacjach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Służebność przesyłu

Niemal trzydzieści lat temu, wbrew moim protestom, na mojej działce wykopano wodociąg. Działka była już zabudowana – stał na niej dom mieszkalny...

 

Roczny czynsz służebny za linię gazową

Doszło do sprawy sądowej w kwestii ustalenia opłaty za służebność przesyłu (linia gazowa) na mojej działce. Rzeczoznawca na podstawie operatu...

 

Jak uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu?

Jak uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu energii elektrycznej przez moją działkę?

 

Wpisanie służebności przesyłu do księgi wieczystej

Mam zamiar kupić działkę. Sprzedawca proponuje następujący wpis w księdze wieczystej: „Strony oświadczają, że ustanawiają na nieruchomości...

 

Czy mogę żądać odszkodowania i przeniesienia linii energetycznej z dala od domu?

Od dwóch miesięcy jestem właścicielem działki po zniesieniu współwłasności z moim tatą. Jest to działka budowlana. Przechodzą przez nią linie...

 

Domaganie się odszkodowania od elektrowni

Na moim terenie (las) elektrownia ma dwa słupy energetyczne. Czy mogę domagać się odszkodowania?

 

Bezwartościowa działka a odszkodowanie za służebność przesyłu

Jestem właścicielem działki budowlanej. Od lat stoją przy niej słupy (też z transformatorem), co powoduje, że stała się bezwartościowa. Czy mogę...

 

Jak pozbyć się słupa energetycznego z działki?

Jak pozbyć się słupa energetycznego z działki?

Posiadam działkę przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną, niestety w jej centralnej części znajduje się słup średniego napięcia i przebiega...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »