Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozładunek na terenie działki ze służebnością

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 30-01-2017

Posiadam działkę obciążoną służebnością przejścia i przechodu na rzecz innej działki. W zeszłym tygodniu właściciel drugiej działki przywiózł węgiel i rozładował go, trzymając swój samochód dostawczy na mojej działce. Wezwana policja stwierdziła, że drugi właściciel może zatrzymywać się na moim podwórku, z czym ja się nie zgadzam. Gdzie leży prawda?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Analizowałem Pana sprawię i w mojej ocenie ma Pan rację. Treść i zakres wykonywania służebności wyznacza umowa o jej ustanowienie, w braku danych stosujemy wykładnię przepisu art. 287 Kodeksu cywilnego (K.c.). Stosownie do art. 287 K.c. zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych. Treść służebności gruntowej wynikająca z umowy uprawnia powodów do swobodnego przejazdu przez działkę pozwanego, a w tym procesie pozwany nie udowodnił, aby był to swobodny przejazd z wyłączeniem samochodów ciężarowych. Zgodnie z art. 251 K.c. do ochrony praw rzeczowych ograniczonych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. Oznacza to, że w niniejszej sprawie sięgnąć należy po odpowiednio stosowany przepis art. 222 § 2 K.c.

Stąd też może Pan się domagać od każdego kto narusza prawo własności o zaprzestanie tychże naruszeń. Sposób ochrony służebności zależy od jej zakresu i sposobu jej wykonywania, które zgodnie z art. 287 K.c. oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych. W postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2003 r., sygn. akt III CK 225/02 wskazano, iż „art. 287 i 288 k.c. dotyczą w zasadzie wykonywania służebności, zatem nie mogą być naruszone w postępowaniu o ustanowienie drogi koniecznej”.

Treść służebności obejmowało prawo przejazdu i przechodu a nie prawo do wyładowywania. Stąd też uprawniony bezspornie narusza prawo służebności. Do ochrony ograniczonych praw rzeczowych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie prawa własności. Zgodnie więc z treścią art. 222 K.c. może Pan żądać zaniechania dalszych naruszeń. W tym celu należy skierować do naruszyciela wezwanie o zaprzestanie naruszeń, a w razie jego bezskuteczności będzie Pan mógł wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Wykonywanie służebności gruntowej

Moje pytanie dotyczy sposobu wykonywania służebności gruntowej . Sąd ustanowił służebność drogi koniecznej na mojej działce. W...

 

Korzystanie z dawnej służebności drogi użyczonej przez sąsiada?

Przy zakupie działki w akcie notarialnym zapisano użyczenie drogi do przejścia i przejazdu przez działkę sprzedawcy. Po kilku latach inny sąsiad...

 

Przejazd samochodów ciężarowych przez moją działkę

Czy właściciel działki (dokładnie jego syn) posiadający służebność przechodu i przejazdu ma prawo bez zgody właściciela działki obciążonej...

 

Działka bez dojścia i dojazdu

Jestem właścicielką domku letniskowego. W planie zagospodarowania przestrzennego jest zapis, iż ciągi piesze są wspólne. Po zmianie właścicieli stało...

 

Nowy właściciel działki a prawo przejazdu i przechodu

Czy osoba, która posiada prawo przejazdu i przechodu może odsprzedać lub udzielić służebności innej osobie? Chodzi o to, że zakupiłem od kolegi...

 

Odszkodowanie za zajęcie działki pod drogę

Od roku walczymy o zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z naszej działki zajętej pod drogę. Do tej pory widnieje ona w księdze...

 

Jak pozbyć się służebności wpisanej do hipoteki działki?

Chciałbym sprzedać działkę, w której hipotece wpisane jest: „służebności gruntowe przejazdu i przechodu na rzecz zakładów energetycznych...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »