Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozładunek na terenie działki ze służebnością

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 30-01-2017

Posiadam działkę obciążoną służebnością przejścia i przechodu na rzecz innej działki. W zeszłym tygodniu właściciel drugiej działki przywiózł węgiel i rozładował go, trzymając swój samochód dostawczy na mojej działce. Wezwana policja stwierdziła, że drugi właściciel może zatrzymywać się na moim podwórku, z czym ja się nie zgadzam. Gdzie leży prawda?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Analizowałem Pana sprawię i w mojej ocenie ma Pan rację. Treść i zakres wykonywania służebności wyznacza umowa o jej ustanowienie, w braku danych stosujemy wykładnię przepisu art. 287 Kodeksu cywilnego (K.c.). Stosownie do art. 287 K.c. zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych. Treść służebności gruntowej wynikająca z umowy uprawnia powodów do swobodnego przejazdu przez działkę pozwanego, a w tym procesie pozwany nie udowodnił, aby był to swobodny przejazd z wyłączeniem samochodów ciężarowych. Zgodnie z art. 251 K.c. do ochrony praw rzeczowych ograniczonych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. Oznacza to, że w niniejszej sprawie sięgnąć należy po odpowiednio stosowany przepis art. 222 § 2 K.c.

Stąd też może Pan się domagać od każdego kto narusza prawo własności o zaprzestanie tychże naruszeń. Sposób ochrony służebności zależy od jej zakresu i sposobu jej wykonywania, które zgodnie z art. 287 K.c. oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych. W postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2003 r., sygn. akt III CK 225/02 wskazano, iż „art. 287 i 288 k.c. dotyczą w zasadzie wykonywania służebności, zatem nie mogą być naruszone w postępowaniu o ustanowienie drogi koniecznej”.

Treść służebności obejmowało prawo przejazdu i przechodu a nie prawo do wyładowywania. Stąd też uprawniony bezspornie narusza prawo służebności. Do ochrony ograniczonych praw rzeczowych stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie prawa własności. Zgodnie więc z treścią art. 222 K.c. może Pan żądać zaniechania dalszych naruszeń. W tym celu należy skierować do naruszyciela wezwanie o zaprzestanie naruszeń, a w razie jego bezskuteczności będzie Pan mógł wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »