Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służebnik w domu opieki a sprzedaż mieszkania

Marek Gola • Opublikowane: 10-08-2018

Ciocia mojej żony zrobiła darowiznę na jej rzecz ze swojego mieszkania z zapisem dożywotniej i nieodpłatnej służebności mieszkania w całym lokalu. Obecnie jednak ciotka–służebnik jest w domu opieki społecznej. Czy żona (i jak) może sprzedać to mieszkanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bez wątpienia zapis ten choć, w chwili obecnej nierealizowany, w sposób istotny zmniejsza wartość mieszkania, bowiem czyni mieszkanie obciążonym na rzecz cioci żony. Sytuacja żony nie jest jednak tragiczna, lecz wymaga podjęcia przez nią działania. Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję, że pobyt cioci żony w DPS-ie trwa której niż 10 lat.

O ile ciocia żona nie jest osobą ubezwłasnowolnioną, względne nie ma demencji starczej, która nie pozwala jej ocenić tego, co się wokół niej dzieje, zasadne jest zabranie cioci do notariusza i złożenie przed nim oświadczenia o rezygnacji z ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest nieodpłatne i dożywotnie prawo do zamieszkiwania w mieszkaniu, który ma być sprzedany. Takie oświadczenie złożone przed notariuszem pozwoli domagać się od sądu wieczystoksięgowego wykreślenia w dziale III prawa na rzecz cioci, co uwolni mieszkanie z obciążenia.

Powyższe wynika z treści art. 246 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

„§ 1. Jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa powinno być złożone właścicielowi rzeczy obciążonej.

§ 2. Jednakże gdy ustawa nie stanowi inaczej, a prawo było ujawnione w księdze wieczystej, do jego wygaśnięcia potrzebne jest wykreślenie prawa z księgi wieczystej”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy służebność obniża wartość nieruchomości przy podziale majątku?

Czy służebność ustanowiona na rzecz rodziców obniża wartość nieruchomości przy podziale majątku w sądzie? Chodzi o służebność mieszkania.

 

Czy sąd stwierdzi wygaśniecie służebność mieszkania, której nie wykonywano, bo właściciel to utrudniał?

Moi dziadkowie mieli ustanowioną dożywotnią, osobistą służebność mieszkania na nieruchomości córki i byłego zięcia. Dziadkowie dołożyli sporo...

 

Jak najszybciej zwolnić mieszkanie od obciążenia służebnością?

Moja mama jest właścicielem prawa do mieszkania, na którym ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności osobistej na rzecz dziadków...

 

Wykreślenie służebności z ksiąg wieczystych

Odziedziczyłam po mamie mieszkanie, które ona z kolei otrzymała w formie darowizny od swojej siostry z zapisem służebności w stosunku do...

 

Czy decyzja sądu pozwala na sprzedaż mieszkania bez służebności?

Babcia w akcie darowizny przekazała mi mieszkanie. Ustanowiono dożywotnią służebność mieszkania. Obecnie babcia ma 93 lata i sądowo uznano, iż...

 

Nieregulowanie opłat za mieszkanie przez służebnika

W roku 2007 moja córka kupiła mieszkanie i jednocześnie nieruchomość przekazała nieodpłatnie i dożywotnio służebność na rzecz wuja....

 

Jak rozwiązać problem zapisu służebności w testamencie?

Mama posiadała tylko mieszkanie. W 2004 r. sporządziła notarialny testament, na mocy którego spadkobiercami po połowie zostaliśmy ja i siostra...

 

Odzyskanie pokoju należącego do służebnika

30 lat temu nabyliśmy drogą zamiany lokal mieszkalny w 4-mieszkaniowym budynku. Nasz lokal składa się z 4 pokoi, z których jeden ma oddzielne...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »