Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służebność bez wpisu w akcie notarialnym

Marek Gola • Opublikowane: 20-11-2017

Teściowie chcą przepisać nam dom z adnotacją o służebności. Wpis ten stanowi problem, bo chcemy wziąć kredyt hipoteczny na gruntowny remont tego domu. Czy można (aby teściowie czuli się pewnie) taką umowę o służebności spisać jako osobną umowę cywilnoprawną, potwierdzoną notarialnie, ale bez wpisu w akcie notarialnym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwsze kolejności pozwolę sobie zauważyć, że polityka kredytowa banków bywa odmienna, co jednak nie zmienia faktu, że uzyskanie kredytu pod hipotekę nieruchomości obciążonej służebnością osobistą będzie niezwykle trudne. W tej sytuacji jedyne, co Państwo możecie uczynić, to zawarcie umowy na zasadach swobody umów, w której zobowiążecie się wraz z egzekucją do zapewnienia opieki w razie pogorszenia się stanu zdrowia i konieczności sprawowania stałej opieki. Umowa zawarta przed notariuszem może swobodnie kształtować zakres praw i obowiązków jej stron. Pozwolę sobie zauważyć, iż w przypadku służebności jej zakres i sposób jej wykonywania się oznacza, a w razie braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych.

Z góry jednak przestrzec należy, iż notariusz może odmówić sporządzenia takiej umowy, bowiem może uznać, że osoba, która ją podpisuje jako uprawniona w przyszłości, choćby umowa zawierała poddanie się pod egzekucję, może nie mieć świadomości możliwości egzekwowania swoich prawi i uprawnień.

Innymi słowy nie tyle Państwo będziecie mieli problem, ile rodzice, którym będzie trudno wyegzekwować wykonanie umowy. Nie zmienia to jednak faktu, że umowa – w mojej ocenie – może być zawarta. Nie ma wówczas potrzeby wpisywania jej do księgi wieczystej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki