Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Służebność byłej żony ojca

• Autor: Eliza Rumowska

W 2009 ojciec podarował mi dom, ustanawiając sobie i jego żonie służebność mieszkaniową. W 2013 ojciec rozwiódł się z żoną. Ale ona nie zrezygnowała ze służebności. Nie mieszka w tym domu, ale co kilka tygodni na złość pokazuje się w nim. Poza tym nie ponosi żadnych opłat za media itd. Czy gdyby ojciec cofnął mi darowiznę, a potem obdarował np. mojego syna,to czy służebność mieszkaniowa byłej żony ojca zostałaby unieważniona?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dokonanie przez Pana czynności zawartych w opisie sprawy i pytaniu nie spowoduje unieważnienia ani zmiany służebności. Takie czynności byłyby kompletnie bezcelowe i bezskuteczne wobec chęci zmiany lub likwidacji służebności. Proszę więc tych zamiarów nie realizować, bo ich jedynym skutkiem będą koszty notarialne i podatek.

Służebniczka także najwidoczniej wie o okresie 10-letnim potrzebnym do wygaszenia służebności z racji niekorzystania z niej. Nie oznacza to jednak, że nie ma możliwości przewidzianych w prawie. Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

„Art. 303. [Zamiana służebności na rentę]

Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę”

„Art. 913. [Zmiana dożywocia na rentę; rozwiązanie umowy]

§ 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

§ 2. W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.

Art. 915. [Odpowiednie stosowanie]

Przepisy dwóch artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio do umów, przez które nabywca nieruchomości zobowiązał się, w celu zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania, do obciążenia nieruchomości użytkowaniem z ograniczeniem jego wykonywania do części nieruchomości”.

Widzimy więc, że prawo przewiduje jeszcze zamianę służebności na rentę. Proszę więc rozważyć taką opcję.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Eliza Rumowska

O autorze: Eliza Rumowska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prawniczka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje itp.). Z serwisem ePorady24 związana od początku jego istnienia, udzielała porad w najbardziej złożonych sprawach. W swej wieloletniej karierze pracowała jako powiatowy rzecznik konsumentów, sekretarz gminy, inspektor ds. kredytów oraz radca w TP SA. Od 2008 r. prowadzi własne biuro prawne, jako prokurent obsługuje trzy spółki prawa handlowego, współpracuje z samorządem terytorialnym przy realizacji programów dotowanych z UE.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl