Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stare słupy na mojej działce

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 16-03-2015

Nabyłem działkę w 1978 r. Stały na niej 2 słupy średniego napięcia. Są stare – jeden pochodzi z lat 40., a drugi z 1971 . Czy obecnie mogę złożyć wniosek o ustanowienie przesyłu za wynagrodzeniem? Czy zakład energetyczny może bronić się zasiedzeniem?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź wyczerpująca i fachowa.
Joanna
Szybko i rzeczowo. Niestety odpowiedź potwierdziła moje przypuszczenie że sprawa jest przegrana.
Marek, 38 lat
Dobre opinie i szybka wyczerpująca odpowiedź
Leszek, 58 lat, maszynista chłodniczy
Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata

Odpowiadając na Pana pytanie, wyjaśnię, że w tym stanie faktycznym, jaki opisał Pan w pytaniu, prawdopodobnie rzeczywiście będzie tak, że Pan wystąpi z wnioskiem o ustanowienie służebności za wynagrodzeniem, a przedsiębiorstwo przesyłowe będzie się bronić zarzutem zasiedzenia służebności.

Zgodnie z treścią art. 292 Kodeksu cywilnego „służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia”. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio.

Dookreślę tylko, że zarzut zasiedzenia może zostać podniesiony w postępowaniu wówczas, gdy nabycie przez zasiedzenie następuje na rzecz strony procesu. Jeżeli zaś zasiedzenie nastąpiło w przeszłości na rzecz osoby trzeciej – przykładowo poprzednika obecnego przedsiębiorstwa przesyłowego, zarzut zasiedzenia wymaga wystąpienia z odrębnym wnioskiem w postępowaniu nieprocesowym.

Co do zasady przesłanki zasiedzenia – jeśli bieg terminu zasiedzenia nie został przerwany – są spełnione, bo słupy stoją od ponad 30 lat. Pan jest właścicielem od ponad 30 lat, tak więc ma Pan tę wiedzę, że one były na działce już w chwili jej zakupu przez Pana. Dla przykładu wniosek właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem przerywa bieg terminu zasiedzenia tej służebności (tak SN w uchwale z dnia 21 stycznia 2011 r., sygn. akt III CZP 124/10, tak też postanowienie z dnia 13 października 2011 r., sygn. akt V CSK 502/10).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nabycie służebności przez zasiedzenie następuje nieodpłatnie. Oznacza to, że właściciel nieruchomości obciążonej, czyli w tym przypadku Pan, nie może domagać się wynagrodzenia z tytułu korzystania z nieruchomości za okres przypadający po powstaniu służebności, tj. po upływie terminu zasiedzenia służebności.

Ponieważ służebność przesyłu wprowadzono do Kodeksu cywilnego w 2008 roku, wyjaśnię jeszcze, że dopuszczalne było nabycie w drodze zasiedzenia służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu w ruchu przedsiębiorstwa. W nauce prawa przyjmuje się, że skoro ustawa nie zawiera przepisów przejściowych, między innymi w zakresie zasiedzenia służebności przesyłu, należy przyjąć, że jeżeli termin prowadzący do zasiedzenia służebności upłynął przed dniem 3 sierpnia 2008 r. (to jest przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2008 r.), to sąd stwierdzi nabycie służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu, jeżeli zaś po tej dacie – sąd stwierdzi zasiedzenie służebności przesyłu.

Dlatego też jest wysoce prawdopodobne, że w przypadku złożenia wniosku o ustanowienie służebności za wynagrodzeniem, w przypadku powołania się przez przedsiębiorstwo przesyłowe na zarzut zasiedzenia służebności sąd podzieli stanowisko przedsiębiorstwa. Zależy to oczywiście od stanowiska właściciela urządzeń, ale niestety winien Pan się z tym liczyć.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Brak zgody sąsiada na przyłączenie mediów

Rozpocząłem starania o uzyskanie pozwolenia na budowę domu. Dom ma powstać na działce, do której ustanowiona jest wpisana do księgi wieczystej...

Umowa zajęcia gruntu na czas remontu rurociągu

Jestem właścicielem działki rolnej, przez którą przebiega rura gazowa. W chwili obecnej firma przesyłowa rozpoczęła remont gazociągu i chce, abym...

Zmiana właściciela działki i nieujawnione w dokumentach przyłącze wody

Przed 4 laty, będąc właścicielem działki dałem sąsiadowi zgodę (zwykła forma pisemna, żadna służebność) na przeprowadzenie przez moją działkę...

Jak ograniczyć bezprawne działania zakładu gazowniczego?

Jestem właścicielem gruntu rolnego nabytego od ANR. Niedawno dowiedziałem się, że przez moją działkę przebiega gazociąg. Instalacja znacząco ogranicza mi...

Kanalizacja burzowa na działce

Przez moją działkę przebiega kanalizacja burzowa wraz ze studnią rewizyjną. Nie mam żadnej umowy z miastem. Jakie przysługują mi prawa?

Niszczenie terenu przez pojazdy zakładu energetycznego

Od 10 lat jestem właścicielem działki rolnej, na której znajduje się 5 słupów energetycznych średniego napięcia. Zakład energetyczny nie ma wyznaczonego...

O jaką kwotę mogę się starać?

Zwróciłem się do przedsiębiorstwa wodociągowego o wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu. Dostałem w odpowiedzi propozycję...

Negocjacje z firmą energetyczną za służebność przesyłu

Firma energetyczna chce postawić linię wysokiego napięcia na mojej działce. Plan zagospodarowania na to pozwala. Jakie odszkodowanie jestem w stanie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »