Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Teren do wywłaszczenia a droga dojazdowa

Eliza Rumowska • Opublikowane: 02-03-2016

Kupiłem działkę budowlaną, do której sądownie ustanowiono służebność przejazdu i przechodu po działkach stanowiących własność gminy. W trakcie starania się o pozwolenie na budowę urząd zażądał ode mnie zgody właściciela na wybudowanie drogi. Gmina takiej zgody nie chce udzielić, ponieważ objęte służebnością działki są przedmiotem postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Z uwagi na patową sytuację zaproponowałem w urzędzie, że wykonam drogę tymczasową, umożliwiającą skorzystanie z przysługującej mi służebności, do czasu wyjaśnienia spraw związanych z oddaniem gruntu byłym właścicielom. Urząd odmawia wydania pozwolenia z uwagi na brak dojazdu oraz na brak zgody właściciela na wykonanie drogi. Jak rozwiązać powyższą sytuację? W jakim zakresie służebność ogranicza prawa właściciela, a mnie daje możliwość budowy drogi? W jakim zakresie mogę urządzić drogę do korzystania z przysługującej mi służebności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzi na postawione przez Pana pytania są relatywne w zależności od czynników i okoliczności, na które w poniższym zwracam uwagę, a które Pan ma możliwość sprawdzić i ustalić.

U źródła rozwiązania problemu leży zakres i charakter ustanowionej służebności. W szczególności ważne jest, czy służebność tą ustanowiono jako drogę konieczną, służebność gruntową, czy tez służebność osobistą. Proszę to sprawdzić i ustalić w oparciu o dokument źródłowy, którym służebność ustanowiono. Jeżeli bowiem jest to służebność gruntowa, to ustanowiono ją na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości i tłumaczenie ze strony gminy jest zupełnie nieuzasadnione. Podobnie także byłoby gdyby ta służebność była ustanowiona w trybie drogi koniecznej. Natomiast przy służebności osobistej musiałby Pan wystąpić na drogę sądową, aby ustanowić albo drogę konieczną, albo służebność gruntowa odpowiadająca treści służebności dotychczas ustanowionej na Pana rzecz.

W jakim zakresie służebność ogranicza prawa właściciela, a mnie daje możliwość budowy drogi? W takim zakresie, jak zdefiniowano to i opisano w dokumencie, którym służebność ustanowiono. Często pojawia się tam szerokość drogi do wykonywania przechodu i przejazdu czy też określenia, jaki przejazd jest dozwolony. Zawsze służebnik ma prawo i obowiązek utrzymania (budowy czy naprawy drogi) w takim zakresie (szerokość, przebieg itd.), jak to ustalono w dokumencie ustanawiającym służebność. Chyba że w takim dokumencie poczynione inne nietypowe ustalenia, na co Kodeks cywilny pozwala, określając to następująco:

„Art. 289. [Obowiązek utrzymywania urządzeń]

§ 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

§ 2. Jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna”.

W jakim zakresie mogę urządzić drogę do korzystania z przysługującej mi służebności? Tak jak na to pozwala dokument ja ustanawiający i poniższe przepisy:

„Art. 285. [Służebność gruntowa]

§ 1. Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

§ 2. Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.

Art. 286. [Służebność na rzecz r.s.p.]

Na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej można ustanowić służebność gruntową bez względu na to, czy spółdzielnia jest właścicielem gruntu.

Art. 287. [Zakres i sposób wykonywania]

Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych.

Art. 288. [Rozwinięcie]

Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej”.

Dlatego proszę sprawdzić, jak brzmi zapis w dokumencie ustanawiającym, jaki do dokładnie rodzaj służebności i co dokładnie ustanowiono, bo jak wynika z powyższych regulacji kodeksowych – to strony kształtują swe prawa i obowiązki lub przy sytuacji przymusowej ustanawia się także pewien indywidualny zakres mieszczący się w obrębie wyżej cytowanych regulacji kodeksowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Stawka odszkodowania po przejęciu drogi służebnej

Przez moją działkę została ustanowiona służebność przejazdu. Część działki zabrano pod realizację zjazdu na budowaną drogę, ustanawiając...

 

Nieużywana droga konieczna

Zawarłem z sąsiadem ugodę sądową co do służebności gruntowej, a teraz on mi chce tę ustanowioną drogę konieczną odebrać. Twierdzi, że jej...

 

Zakres służebności drogowej

Od prawie dwóch lat jestem właścicielką działki, którą nabyłam przez zasiedzenie. Sąsiad na mojej działce ma ustanowioną służebność przejazdu...

 

Wykonanie drogi i korzystanie z niej przez kolejnych użytkowników

Na zakupionej działce zbudowałam dom. Sąsiadka odpłatnie udostępniła mi kawałek swojego terenu w postaci notarialnej użyteczności drogi koniecznej. Na...

 

Czy możliwa jest budowa nadwieszeń nad drogą służebną?

Nasza firma jest użytkownikiem (trwały zarząd) zabudowanej nieruchomości w centrum miasta. Jeszcze w 1983 r. ówczesny właściciel (gmina) na naszą...

 

Brak drogi wewnętrznej – obowiązki gminy jako zarządcy

Na otrzymanej od rodziny działce, która była gruntem ornym przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną, wybudowałem swój dom. Połączenie tej działki...

 

Ustalenie służebności przejazdu gdzie właściciel drogi nie żyje

Ustalenie służebności przejazdu gdzie właściciel drogi nie żyje

W 1992 roku zakupiłem działkę budowlaną położoną przy wytyczonej drodze wewnętrznej prowadzącej do drogi publicznej (gminnej). Przez lata nie byłem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »