Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Treść prawa służebności mieszkania

Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 06-06-2014

Oto treść służebności mieszkania, które planuję kupić: „Nabywcy ustanawiają na rzecz zbywców dożywotnią i bezpłatną służebność mieszkania składającego się z całego parteru w budynku piętrowym oraz z prawem korzystania z wszelkich przynależności oraz z prawem swobodnego poruszania się po całej nieruchomości w domu znajdującym się na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej…”. Czy jako nabywca mam obowiązek zapewnić mieszkańcom (starsi ludzie) dożywotnią opiekę (przygotowanie posiłków, ubieranie, sprzątanie itd.) i później pochówek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odróżnienia wymaga służebność mieszkania od prawa dożywocia, które jest prawem szerszym. I tak, zgodnie z przepisem art. 301 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.):

„§ 1. Mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności.

§ 2. Można się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi”.

Z kolei art. 302 K.c. stanowi:

„§ 1. Mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku.

§ 2. Do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne”.

W tym miejscu warto również sięgnąć do treści art. 252 K.c., zgodnie z którym rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie), oraz do art. 253 K.c., który stanowi, że:

„§ 1. Zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy.

§ 2. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części”.

Jak zatem z powyższego wynika, treść prawa służebności mieszkania jest regulowana w zasadzie wyłącznie przez same strony tej służebności, a co za tym idzie, prawo do w praktyce ogranicza się zasadniczo do możliwości korzystania z mieszkania i jego urządzeń, nie nakładając na właściciela nieruchomości dalej idących obowiązków związanych np. z utrzymywaniem lub opieką nad osobami posiadającymi tę służebność.

Natomiast zakres obowiązków, o których Pan pisze, jest związany z umową dożywocia. Zgodnie bowiem z art. 908 § 1 K.c., „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”.

Podkreślić jednakże należy, iż umowa dożywocia jest zupełnie odmienną umową od służebności, a zatem aby dany stosunek zobowiązaniowy za dożywocie mógłby zostać uznany, strony musiałyby w pierwszej kolejności dość jednoznacznie stwierdzić, że jest to właśnie dożywocie, a nie jakakolwiek innych stosunek zobowiązaniowy (służebność, użyczenie, darowizna itp.).

Dlatego też, jeżeli w Pańskiej sprawie istnieje jedynie służebność mieszkania, to Pana obowiązki sprowadzają się jedynie do umożliwienia osobie uprawnionej zamieszkiwania w należącej do Pana nieruchomości i korzystania z jej urządzeń, a nie jest Pan zobowiązany do opieki nad tą osobą, utrzymywania jej czy też wyprawienia jej pogrzebu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Remont domu obciążonego służebnością

Kupiłem dom obciążony służebnością (która została ustanowiona na rzecz starszego pana, przebywającego zresztą od kilku lat w domu...

 

Darowizna bez służebności

Podarowałam córce i jej mężowi działkę, na której wybudowali dom z wyodrębnionym mieszkaniem dla mnie. Jestem tutaj zameldowana....

 

Wynagrodzenie za zniesienie służebności mieszkania

Jak obliczyć należne bratu wynagrodzenie za zniesienie służebności mieszkania? Aktualna wartość nieruchomości to 152 000 zł.

 

Uprawnienia i obowiązki użytkownika wieczystego

Mój brat otrzymał 4 lata temu od rodziców dom w formie darowizny. Spisali akt notarialny, ustanawiając na rzecz rodziców prawo dożywotniego, bezpłatnego...

 

Ustanowienie nieodpłatnej służebności a podatek

Ojciec chce przepisać na mnie dom. Tata i jego siostra są jedynymi właścicielami domu. Ciotka jest ubezwłasnowolniona ze względu na chorobę psychiczną. Mój...

 

Kto ponosi opłaty za nieruchomość przy nieodpłatnej służebności?

Kto ponosi opłaty za nieruchomość przy nieodpłatnej służebności?

Matka darując synowi nieruchomość (gospodarstwo rolne), ustanowiła dla siebie nieodpłatną dożywotnią służebność mieszkania na darowanym budynku...

Mieszkanie zakupione w zamian za spłacenie długów

Jestem właścicielem mieszkania zakupionego w zamian za spłacenie długów. Kupiłem je wraz z lokatorem, który jest zobowiązany do ponoszenia opłat....

 

Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania

Wraz z rodzicami jestem współwłaścicielką (1/2) domu dziadków, ale w nim nie mieszkam. 20 lat temu dziadkowie (rodzice mamy) zapisali mnie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »