Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uciążliwa znajoma służebnika

Autor: Marek Gola

Otrzymałem w darowiźnie dom od rodziców, z dożywotną i bezpłatną służebnością mieszkania polegającą na prawie korzystania przez uprawnionych ze wszystkich pomieszczeń dotychczas zajmowanych, znajdujących się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego. Budynek ma dwa piętra. Ojciec jest służebnikiem i przyprowadził sobie znajomą, która tak naprawdę nocuje razem z ojcem. Problem polega na tym, że ta osoba biega po wszystkich pomieszczeniach i nie dopuszcza do siebie myśli, że przysługuje jej prawo przebywania z ojcem tylko na wyznaczonym piętrze. Owa pani jest uciążliwa i nie stosuje się do powszechnie panujących zwyczajów w moim domu. Doprowadza nas do ogromnych nerwów. Zaznaczę, że moja narzeczona jest w ciąży i mamy 7-letnią córkę. W jaki sposób skutecznie wyegzekwować swoje prawa i pozbyć się z domu uciążliwego gościa mojego ojca?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uciążliwa znajoma służebnika

Przyjęcie na mieszkanie

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż Pański ojciec jako uprawniony z tytułu służebności osobistej, zgodnie z art. 303 Kodeksu cywilnego, może przyjąć na mieszkanie inną aniżeli (małżonka i dzieci) osobę, tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Godzi się zwrócić uwagę na zapis art 302, zgodnie z którym mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku. Do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne.

Prawa uciążliwej znajomej ojca w domu

W chwili obecnej uprawnienia partnerki ojca ograniczone są uprawnieniami Pana ojca. Każde wykroczenie poza ten zakres rodzi po Pana stronie prawo wezwania ojca jako osoby, która dopuściła do tego, że osoba przybrana nie respektuje zasad i praw panujących w domu, do zaprzestania naruszenia prawa, pod rygorem wystąpienia na drogę sądową. Osoby, które zostały przyjęte na mieszkanie z tytułu służebności, ze względu na fakt ich utrzymywania przez uprawnionego, albo takie, które są mu potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego, tracą prawo do przebywania w lokalu również w momencie, gdy przestają pozostawać na utrzymaniu uprawnionego albo kiedy nie są mu już potrzebne do prowadzenia gospodarstwa domowego (por. np. S. Rudnicki, Komentarz…, 2006, s. 485).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl